Zestawienia bibliograficzne

Na życzenie czytelników opracowujemy zestawienia bibliograficzne w oparciu o zbiory naszej biblioteki. Zestawienia można zamawiać w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym:
- osobiście
- telefonicznie - 25644 17 16 wew. 224
- za pośrednictwem poczty elektronicznej czytelnia@pbsiedlce.pl

Osoba zamawiająca zestawienie powinna sprecyzować:
-
temat zestawienia (w miarę możliwości sposób jego ujęcia)
-
zakres chronologiczny wydawnictw (np. wydawnictwa za lata 2010-2020)
- rodzaj wydawnictw (książki, czasopisma)

- termin wykonania (do uzgodnienia)
-
dane zamawiającego (imię i nazwisko, nr tel., e-mail)