Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

1. Jeżeli Czytelnik potrzebuje dokumentu, którego nie ma w księgozbiorze naszej Biblioteki, może starać się o jego wypożyczenie z innej placówki składając zamówienie w Wypożyczalni.

2. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać wszyscy czytelnicy Biblioteki.

3. Z powodu zdarzającego się dość długiego terminu oczekiwania na zamówione materiały, Czytelnicy powinni zgłaszać zapotrzebowanie na nie znacznie wcześniej.

4. Jednorazowo Czytelnik może złożyć zamówienie na 3 tytuły, uwzględniając następujące dane:

- dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,

- dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

5. Książki sprowadzone z innych bibliotek krajowych udostępniane są wyłącznie na miejscu, w Czytelni Biblioteki.

6. Termin wypożyczenia książek ustala biblioteka macierzysta, z której książka pochodzi.

7. Za zagubienie lub zniszczenie książki odpowiada materialnie Czytelnik.

8. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem materiałów bibliotecznych z innych bibliotek pokrywa czytelnik - min. 15 zł.

9. Nie wysyłamy zbiorów audiowizualnych.