Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Biblioteka Pedagogiczna chcąc realizować swoje działania statutowe,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, rozpoczyna organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Pracownicy biblioteki są gotowi odwiedzić Państwa placówki w celu zaprezentowania swoich usług i możliwości wyszukiwania materiałów dydaktycznych i wychowawczych w zbiorach biblioteki. Możemy spotykać się z Państwem na radach szkoleniowych, zespołach samokształceniowych w innym dogodnym dla Państwa terminie.

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt:

       dr Marzena Kowalczuk     tel. 25 644 17 16 w. 12, 25 644 21 62    m.kowalczuk@bpsiedlce.pl

       Małgorzata Percińska      tel. 25 644 17 16 w. 16, 25 644 21 65    m.percinska@bpsiedlce.pl

       Dorota Salamon                tel. 25 644 17 16 w. 22, 25 632 38 16    d.salamon@bpsiedlce.pl

       Jolanta Osińska-Kurek    tel. 25 644 17 16 w. 17, 25 644 61 66    j.kurek@bpsiedlce.pl

       Hanna Krasuska-Terka    tel. 25 644 17 16 w. 17, 25 644 61 66    h.krasuska@bpsiedlce.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia przy Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach

Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych biblioteki pedagogiczne są zobowiązane (między innymi) do organizowania i prowadzenia wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie, czy raczej współdziałanie zgodnie z założeniem zespołu, polega na zorganizowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli przedmiotowych, pozwalające na wymianę informacji i wzajemne uczenie się w sposób zorganizowany i stały.

Celem działania sieci jest doskonalenia pracy, wzajemne inspirowanie, omawianie dobrych praktyk, wspólne rozwiązywanie problemów, a w szczególności wymiana doświadczeń.

Sieć działa w oparciu o aktywność członków i na bieżąco rozwiązuje zgłaszane zadania problemowe.

8 września 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach zostały powołane:

- Sieć współpracy i samokształcenia dla miłośników przyrody.

- Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy.

 

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy spotkania w ramach:

1. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Zachęcamy do współpracy nauczycieli bibliotekarzy, którzy chcieliby należeć do sieci, dzielić się swoim doświadczeniem, poszerzać swoje kompetencje. Są to działania oparte na partnerstwie i wzajemności.

2. Sieci współpracy i samokształcenia dla miłośników przyrody

Zachęcamy do współpracy nie tylko nauczycieli przyrody i biologii, ale wszystkich, którym sprawy przyrody są bliskie sercu. Chcielibyśmy, aby wszyscy należący do sieci na prawach partnerstwa i wzajemności mogli dzielić się swoim doświadczeniem, poszerzać swoje horyzonty.

Zapraszamy do kontaktu:

Jolanta Osińska-Kurek - tel. 25 644 17 16 w. 17, 25 644 61 66 e-mail: j.kurek@bpsiedlce.pl

Małgorzata Percińska - tel. 25 644 17 16 w. 16, 25 644 21 65 e-mail: m.percinska@bpsiedlce.pl