Dydaktyka

BIBLIOTEKA SZKOLNA, CZYTELNICTWO
Bajkoterapia


Biblioterapia

Czytelnictwo w epoce cyfrowej - promocja


Dziennikarstwo

Głośne czytanie - NOWOŚĆ 29.09.2020


BIOLOGIA, PRZYRODY

Filmy edukacyjne


Matura


CHEMIA
Matura


FIZYKA
Filmy edukacyjne

Matura


GEOGRAFIA
Filmy edukacyjne

Matura


HISTORIA
Filmy edukacyjne

MaturaJĘZYK ANGIELSKI

Egzamin ósmoklasisty


Matura

Programy do nauki języka


JĘZYK FRANCUSKI
Matura

JĘZYK NIEMIECKI
Matura


JĘZYK POLSKI

Dysleksja

Egzamin ósmoklasisty


Ekranizacje lektur


Filmy edukacyjne i audiobooki


Matura


Multimedia w edukacji polonistycznej


Teatr telewizji - DVD


Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego


Uczeń-cudzoziemiec w polskiej szkole


JĘZYK ROSYJSKI
Matura


MATEMATYKA
Dyskalkulia

Edukacja matematyczna w przedszkolu


Egzamin ósmoklasisty

Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki

Materiały audiowizualne

Matura


MUZYKA
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss

Edukacja muzyczna Carla Orffa


Muzyka i ruch dla smyka


NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Eksperymenty przyrodnicze dla dzieci

Filmy edukacyjne i audiobooki


Kompetencje matematyczno-przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej


Komputer w edukacji wczesnoszkolnej


Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym


Stymulowanie rozwoju dziecka zdolnego w kl. I-III

Świetlica szkolna przyjazna dziecku


Terapia ręki


PRZEDSZKOLE
Edukacja matematyczna w przedszkolu

Filmy edukacyjne, audiobooki
, dokumenty dźwiękowe

Zajęcia muzyczne


RELIGIA
Filmy edukacyjne


WIEDZA O KULTURZE
Wiedza o kulturzeWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Matura

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Filmy edukacyjne