Dydaktyka

BIBLIOTEKA SZKOLNA, CZYTELNICTWO
Bajkoterapia


Biblioterapia

Czytelnictwo w epoce cyfrowej - promocja

Czytelnictwo w epoce cyfrowej - promocja - Cz. 2

Dziennikarstwo

Głośne czytanie


BIOLOGIA, PRZYRODY

Filmy edukacyjne


Matura


CHEMIA
Matura


FIZYKA
Filmy edukacyjne

Matura


GEOGRAFIA
Filmy edukacyjne

Matura


HISTORIA
Filmy edukacyjne

MaturaJĘZYK ANGIELSKI

Matura

Programy do nauki języka


JĘZYK FRANCUSKI
Matura

JĘZYK NIEMIECKI
Matura


JĘZYK POLSKI

Dysleksja

Dysleksja - Cz. 2

Ekranizacje lektur


Filmy edukacyjne i audiobooki


Matura


Multimedia w edukacji polonistycznej


Teatr telewizji - DVD


Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego


Uczeń-cudzoziemiec w polskiej szkole - NOWOŚĆ 06.10.2023


JĘZYK ROSYJSKI
Matura


MATEMATYKA
Dyskalkulia

Edukacja matematyczna w przedszkolu


Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki


Materiały audiowizualne

Matura


MUZYKA
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss

Edukacja muzyczna Carla Orffa


Muzyka i ruch dla smyka


Muzyka i ruch dla smyka. Cz. 2

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Eksperymenty przyrodnicze dla dzieci

Filmy edukacyjne i audiobooki

Kodowanie i programowanie dla najmłodszych - NOWOŚĆ 31.10.2023

Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym

Stymulowanie rozwoju dziecka zdolnego w kl. I-III

Świetlica szkolna przyjazna dziecku


Terapia ręki

Zastosowanie multimediów i internetu w edukacji wczesnoszkolnej

 

PRZEDSZKOLE
Edukacja matematyczna w przedszkolu

Filmy edukacyjne, audiobooki
, dokumenty dźwiękowe

Kodowanie i programowanie dla najmłodszych - NOWOŚĆ 31.10.2023

Zajęcia muzyczne


SZTUKA
Sztuka (przedmiot szkolny)


RELIGIA

Filmy edukacyjne


WIEDZA O KULTURZE
Wiedza o kulturzeWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Matura

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Filmy edukacyjne