Dydaktyka

BIBLIOTEKA SZKOLNA, CZYTELNICTWO
Bajkoterapia

Biblioterapia - Cz. 1
Biblioterapia - Cz. 2
Czytelnictwo w epoce cyfrowej - promocja
Dziennikarstwo
Teksty kultury w oddziaływaniu na ucznia


BIOLOGIA, PRZYRODA
Edukacja środowiskowa
Filmy edukacyjne
Matura


CHEMIA
Filmy edukacyjne
Matura


FIZYKA
Filmy edukacyjne
Matura


GEOGRAFIA
Filmy edukacyjne
Matura


HISTORIA
Filmy edukacyjne
Matura


JĘZYK ANGIELSKI

Egzamin ósmoklasisty
Język angielski dla zaawansowanych
Matura
Programy do nauki języka


JĘZYK FRANCUSKI
Matura

JĘZYK NIEMIECKI
Matura


JĘZYK POLSKI

Dysleksja - Cz. 1
Dysleksja - Cz. 2
Egzamin ósmoklasisty
Ekranizacje lektur

Filmy edukacyjne i audiobooki
Gatunki literackie a medialne w pracy polonisty
Język polski - dialekty i regionalizmy
Matura
Multimedia w edukacji polonistycznej
Sprawdzian z jęz. polskiego po szkole podstawowej
Teatr telewizji - DVD
Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego
Teksty kultury w oddziaływaniu na ucznia


JĘZYK ROSYJSKI
Matura

KATECHEZA
Katecheza
Nauczanie religii w wielowyznaniowym środowisku


MATEMATYKA
Dyskalkulia
Edukacja matematyczna w przedszkolu
Egzamin ósmoklasisty
Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki
Materiały audiowizualne
Matura


MUZYKA
Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss
Edukacja muzyczna Carla Orffa
Filmy edukacyjne i dokumenty dźwiękowe
Muzyka i ruch dla smyka

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Filmy edukacyjne i audiobooki
Kompetencje matematyczno-przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej

Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym
Nauczanie zintegrowane
Stymulowanie rozwoju dziecka zdolnego w kl. I-III

Stymulowanie rozwoju dziecka zdolnego - Cz. 2
Świetlica szkolna przyjazna dziecku
Terapia ręki

PRZEDSZKOLE
Edukacja matematyczna w przedszkolu
Filmy edukacyjne, audiobooki, dokumenty dźwiękowe
Oferta edu. drogą do właściwej realizacji podstawy
Zajęcia muzyczne


RELIGIA
Filmy edukacyjne


WIEDZA O KULTURZE
Wiedza o kulturzeWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Matura

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Filmy edukacyjne