Edukacja środowiskowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2008

KSIĄŻKI

1. Aktualny stan bioetyki i ekologii w Polsce i na świecie / red. nauk. Józef Jaroń ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005 

2. Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? : zestaw ćwiczeń dotyczących gospodarowania odpadami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk o Środowisku]. - Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2006

3. Co przedszkolak ze śmieciami robić powinien? / Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak. - Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, 2006

4. Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiedzieć? : scenariusze zajęć dla sześciolatków / Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Nieszporek, Marta Tarabuła-Fiertak. - Kraków : Wydawnictwo "Zielone Brygady", 2005 

5. Diagnoza stanu edukacji środowiskowej społeczności lokalnych : w wybranych regionach Polski / Ligia Tuszyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008 

6. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Stawińskiego ; przy współpr. Alicji Walosik. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006 

7. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska : przewodnik dydaktyczny / Ewa Fleszar. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2006 

8. Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody : edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej : zabawy, pomysły i projekty / Hedwig Wilken ; [tł. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004 

9. Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego / Bronisława Dymara, Stanisław Czesław Michałowski, Lidia Wollman-Mazurkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000

10. Edukacja ekologiczna : bibliografia 1992-2003 / [oprac. przez zespół Anna Kalinowska et al.]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, 2004 

11. Edukacja ekologiczna : nowa szkoła na zielonej ścieżce : propozycje metodyczne / Barbara Kreto ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001 

12. Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów / Ligia Tuszyńska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006

13. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

14. Edukacja ekologiczna i regionalna w kształceniu zintegrowanym : programy własne opracowane przez uczestników kursu doskonalącego. Cz. 1 / prowadzenie zajęć i recenzja programów Ewa Dombrowska ; kierownictwo kursu i przygotowanie materiałów Elżbieta Michalak ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003 

15. Edukacja ekologiczna i regionalna w kształceniu zintegrowanym : programy własne opracowane przez uczestników kursu doskonalącego. Cz. 2 / prowadzenie zajęć i recenzja programów Ewa Dombrowska ; kierownictwo kursu i przygotowanie materiałów Elżbieta Michalak ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003  

16. Edukacja ekologiczna młodzieży szkół ponadpodstawowych w wybranych rejonach Polski południowo-wschodniej / Waldemar Kozaczyński. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003

17. Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego : założenia, program, propozycje metodyczne / Mirosława Parlak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2005 

18. Edukacja ekologiczna w systemie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Katarzyna Parys. - Kraków : TEXT, 2001 

19. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej : ścieżka międzyprzedmiotowa / Jan Andrzej Kąkol. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

20. Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku : materiały VI Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego, Olsztyn-Giżycko 8-10 września 2000 r / pod red. Jana Dębowskiego. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001   

21. Edukacja środowiskowa - programy, metody, efekty / oprac. zbiorowe pod red. Danuty Cichy ; Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko". - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002

22. Edukacja środowiskowa : założenia i rzeczywistość po reformie szkolnej : praca zbiorowa = Environmental education : its principles and reality after the school reform / pod red. Danuty Cichy. - Warszawa : Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 2002

23. Edukacja środowiskowa dla społeczności lokalnej : praca zbiorowa / pod red. Danuty Cichy ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Instytut Badań Edukacyjnych, Komitet Naukowy "Człowiek i Środowisko" PAN. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2006 

24. Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego / Irmina Zioło. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2002

25. Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej : materiały z Warszawskiej Konferencji Nauczycieli zorganizowanej przez Wydział Biologii UW, Warszawa, 13 maja 2004 roku / pod red. nauk. Ligii Tuszyńskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005 

26. Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej : praca zbiorowa / pod red. Danuty Cichy ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Instytut Badań Edukacyjnych. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007 

27. Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju / pod red. Danuty Cichy. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, : Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, 2005 

28. Efekty edukacji przyrodniczej, biologicznej i środowiskowej w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Kowalskiego. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004 

29. Ekologia mieszczucha po raz drugi : scenariusze zajęć ekologicznych / Bogna Stawicka, Gosia Świderek. - Łódź : Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła, 2002

30. Ekologia społeczna / Dariusz Kiełczewski. - Wyd. 2 zm. - Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, cop. 2001 

31. Forum nauczycieli : szkoła podstawowa - klasy 4-6 : moja szkoła / red. Barbara Tichy, Agnieszka Przednowek. - Kielce : Mac Edukacja, 2002

32. Grudki drożdży : scenariusze edukacji w duchu zrównoważonego rozwoju / red. Witold Lenart. - Płock : Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, 2002 

33. Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce / Edyta Wolter. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006 

34. Innowacje w edukacji ekologicznej. Co się dzieje w gniazdach?. - Zwoleń : Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, cop. 2003 

35. Jak kształtować postawy proekologiczne : trening grupowy w edukacji ekologicznej / Ryszard Kulik. - Katowice : Śląsk, 2001 

36. Kampania "Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju : raport / [oprac. Elżbieta Naumowicz]. - Warszawa : Liga Ochrony Przyrody. Zarząd Główny, 2005 

37. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych / Ingrid Paśko. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001

38. Materiały edukacyjne, scenariusze zajęć edukacyjnych-lekcje na terenie leśnej ścieżki przyrodniczo-kulturowej w Hucie Garwolińskiej : szkoły podstawowe : praca zbiorowa. Z. 1 / konsultacje Agnieszka Chłopaś ; aut. Urszula Baran [et. al.] ; Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. - Garwolin ; s. n., 2002

39. Mazowiecki projekt edukacji ekologicznej : co się dzieje w gniazdach? : przewodnik / Henryk Bednarczyk [et al.]. - Sycyna : Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna ; Warszawa : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cop.2002 

40. Moje środowisko : bliżej Europy : ekologiczna edukacja europejska / [red. Piotr Znaniecki]. - Białystok : Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group, [2003?] 

41. Myśleć jak góra, czuć jak rzeka : zabawy i eksperymenty uczące szacunku do przyrody dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat / Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Agnieszka Skwara]. - Kielce : Jedność, 2003

42. Nauka, technika, społeczeństwo : wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego / pod red. Marii Pedryc-Wrony. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 

43. Obszary uczenia się w przyszłości : perspektywy pedagogiki humanistycznej / Heinrich Dauber ; red. nauk. Mirosława Wawrzak-Chodaczek ; tł. Janusz Marnik, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Kraków : "Impuls", [2001] 

44. Ochrona środowiska i ekologia : scenariusze zajęć : szkoła podstawowa / Lucyna Grochala, Andrzej Rzepka. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004 

45. Ochrona środowiska i przyrody : testy i gry dydaktyczne dla uczniów gimnazjum / Grażyna Łabno. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

46. Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii / red. Józef Marceli Dołęga, Jacek Wojciech Czartoszewski, Antoni Skowroński. - Warszawa : Adam, 2001 

47. Orientacja ekologiczna globalna i podmiotowa w edukacji wczesnej / Apolonia Suchora-Olech ; Pomorska Akademia Pedagogiczna. - Wyd. 2. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006

48. Pedagogiczne aspekty ekologii i ochrony środowiska / Marek Wolny. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002 

49. Polityka - ekologia - kultura : społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Papuzińskiego. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000 

50. Poznawanie środowiska naturalnego : praktyczne wskazówki dotyczące pracy z młodzieżą / Yvonne Aierstock ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec].. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

51. Przewodnik dydaktyczny po Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym / pod red. Ewy Gajuś-Lankamer, Anny Marii Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002 

52. Ptaki ponad podziałami : makrokosmos - podniebny taniec : przewodnik edukacyjny / pod red. Anny Kalinowskiej ; aut. Konrad Bajer [et al.]. - Warszawa : Kino Świat International], [2003?] 

53. Rozwijanie myślenia uczniów w procesie edukacji środowiskowej / Marian Lelonek ; [praca wykonana w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego]. - Pabianice : Tuvex, 2000 

54. Scenariusze zajęć lekcyjnych (II) : dla nauczycieli gimnazjów : na podstawie materiałów i doświadczeń Programu GLOBE / kier. zespołu red. Magdalena Machinko-Nagrabecka ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Warszawa : Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID, 2002

55. Skarby przyrody i kultury Krakowa i okolic : ekologiczne ścieżki edukacyjne / [aut. Paweł Adamski] ; Instytut Ochrony Przyrody PAN , Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT PAT , Instytut Nauk o Środowisku UJ. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2005 

56. Szkolna monografia naszej miejscowości w drodze do wspólnej Europy : praca zbiorowa / pod red. Danuty Cichy. - Płock : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003 

57. Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i środowiskowej w XXI wieku / Danuta Cichy. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003

58. Ścieżka przyrodniczo-kulturowa w parku zabytkowym w Miętnem : scenariusze zajęć edukacyjnych z kartami pracy dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [pod red. Agnieszki Chłopaś ; Starostwo Powiatowe w Garwolinie et. al.]. - Garwolin : Starostwo Powiatowe, [2005]

59. Ścieżki edukacyjne dla klas 1-3 gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Arki. Cz. 2 / Grażyna Koralewska [et al.]. - Poznań : Arka, 2001 

60. Śmieć i My : czy wiesz, że odpady to także twój problem? : scenariusze zajęć / [oprac. Liliana Koziarska, Anna Grelewska]. - Warszawa : Liga Ochrony Przyrody. Zarząd Główny, 2007 

61. Środowisko lokalne a edukacja : praca zbiorowa / pod red. Marii Śmigielskiej ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział w Opolu, Uniwersytet Opolski. Wydział Ekonomiczny. Katedra Geografii i Gospofarki Przestrzennej. - Opole : Polskie Towarzystwo Geograficzne : Uniwersytet Opolski, 2004 

62. Środowisko naturalne a nasze zdrowie : program nauczania treści ekologicznej : propozycje metodyczne / Anna Bandzarewicz. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001 

63. Takie jest zdrowie człowieka jaki jest stan jego środowiska : propozycja realizacji ścieżki edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w gimnazjum / Anna Bandzarewicz. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001 

64. Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisanych przez Marka i Małgorzatę Kot ; il. Bożena Gąsienica Byrcyn. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2003 

65. Teoretyczna i eksperymentalna analiza edukacji ekologicznej młodzieży / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003

66. Trening ekologiczny w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych / Ryszard Vademecum młodego ekologa / Karolyn Kendrick [et al.] ; przekł. i adaptacja Anna Bezpiańska-Oglęcka, Paweł Oglęcki. - Warszawa : Bis, 2001 

67. W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas 4-6 z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2007   

68. Wynikowy plan dydaktyczny : geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska dla zasadniczych szkół zawodowych : propozycja metodyczna / Danuta Domrat, Grażyna Wnuk ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich ; Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2002

69. Z moich doświadczeń : edukacja ekologiczna w klasie 1 - scenariusze zajęć / Ewa Niegowska ; konsultacja Danuta Domańska. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001 

70. Zabawy w naturze : na każdą porę roku / Rolf Patermann ; przekł. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : Jedność, 2001 

71. Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody : edukacja przyrodnicza na II etapie kształcenia : propozycje metodyczne. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001 

72. Zbiór zestawów pytań 14-18 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej : materiały pomocnicze do programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych : [opracowanie zbiorowe] / pod red. Małgorzaty Falenckiej-Jabłońskiej ; zespół aut. M. Falencka-Jabłońska [et al.]. - Wyd. 1 uzup. - Warszawa : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2004 

73. Zielone lekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Hanna Będkowska. - Józefów : Oficyna Wydawnicza Forest, [2006?] 

74. Zielony pakiet : książka dla nauczyciela / [aut. scen. Małgorzata Cydeyko et al. ; tł. Anna Góral, Agnieszka Kostyra, Jolanta Mańska]. - Wyd. 2 popr. aut. zmian: Krzysztof Kacprzyk [et al.]. - Warszawa : Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią, cop. 2003 

75. Ziemia, jej przyjaciele 2001 / [red. Jerzy Stolarek ; współpr. Anna Zdobiak]. - Warszawa : Bayer, cop. 2001 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Cudze chwalicie swego nie znacie" : od A do Z o Suwalskim Parku Krajobrazowym / Agnieszka Pieszalska, Agnieszka Joszczyk-Nikitiuk // Aura. - 2006, nr 11, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 146, s. 1-3

2. "Ekologiczny odcisk stopy" (EOS) - jednym ze sposobów zaznajamiania uczniów z problematyką zrównoważonego rozwoju / Józef Szewczyk, Robert Nawrocki // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 57-61

3. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8

4. "Ile cię trzeba cenić". Nie zapominajcie o Dukli : I nagroda w konkursie Fundacji Szansa i "Przyrody Polskiej" Teatr Przyjaciół Przyrody / Maria Walczak // Przyroda Polska. - 2005, nr 2, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 14-15

5. "Lekcja w lesie o lesie" // Przyroda Polska. - 2005, nr 4, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 10-12

6. "Nie wypalajmy traw, przecież nie zabija się skowronków" : scenariusz akcji promocyjnej w Szkole Podstawowej w Sikorzu / Elwira Koprowicz, Aldona Duchewicz // Przyroda Polska. - 2005, nr 7, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 10-14

7. "Płynie, wije się rzeczka..." czyli Rozmowa kropelek wody w Trójkącie Trzech Cesarzy / Małgorzata Niedbał // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 215-226

8. "Przedszkolny kasztanowiec prosi o pomoc" : scenariusz dla dzieci 5-, 6-letnich z aktywnym udziałem rodziców / Małgorzata Marta Skrobacz // Przyroda Polsk . - 2005, nr 3, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 2

9. "Przyjemny wypoczynek" : I nagroda w ogólnopolskim konkursie Fundacji Szansa i Przyrody Polskiej na scenariusz teatralny Teatr Przyjaciół Przyrody / Elżbieta Woźniak, Paweł Woźniak // Przyroda Polska. - 2005, nr 2, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 10-11

10. "Puszczańską ścieżką do leśnego ogródka" : ścieżka dydaktyczna w Kampinowskim Parku Narodowym / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. - 2007, nr 5, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 9-10

11. "Rozumiemy zwierzęta" : projekt edukacyjny / Wioletta Zasada //Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 55-57

12. "Tydzień ekologiczny" w Szkole Podstawowej nr 3 w Puławach, zorganizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi / Maria Frydecka, Agata Olesińska, Grzegorz Kowalczyk // Przyroda Polska. - 2005, nr 4, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 12-15

13. "Wędrówka do ptasiego raju czyli O tym jak połączyć przyjemne z pożytecznym" / Anna Wołowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 187-192

14. "Wyprawa po złoty liść" : mityng ekologiczny / Wiesława Klocek // Aura. - 2005, nr 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 126, s. 3-5

15. "Z ekologią za Pan Brat" / Teresa Supernak // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 101-111

16. "Ziemia - nasz wspólny dom" / Zofia Kula, Małgorzata Krężołek // Przyroda Polska. - 2007, nr 10, dod. Biuletyn Eko-edukacyjny, s. 10

17. Bronina - Owczary : przyrodniczo - geologiczna ścieżka dydaktyczna w Szanieckim Parku Krajobrazowym / Iwona Bąk // Przyroda Polska. - 2006, nr 4, dod. "Biuletyn Eko-ekologiczny" nr 4, s. 7-9

18. Człowiek a środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro na przykładzie gminy Janów / Ilona Bogunia // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 227-232

19. Dekada ONZ Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego (2005-2014) - geneza, cele i dotychczasowy przebieg / Anna Kalinowska // Problemy Ekologii. - 2007, nr 5, s. 227-230

20. Dlaczego należy chronić przyrodę? / Hanna Schmidt // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 44-49

21. Dlaczego w mieście nie pachnie wiosną? : scenariusz apelu / Beata Baranowska   // Ekoświat. - 2006, nr 10, s. 36

22. Dni recyklingu szkła / Donata Józefowicz, Romualda Mikuła // Aura. - 2006, nr 6, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 141, s. 4-5

23. Dni recyklingu szkła / Donata Józefowicz, Romualda Mikuła // Aura. - 2006, nr 6, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 141, s. 4-5

24. Dydaktyka biologii wobec współczesnych wyzwań / Wiesław Stawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 28-34

25. Działania podejmowane przez szkoły w środowisku lokalnym / Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 52-61

26. Działania podejmowane przez szkoły w środowisku lokalnym / Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 52-61

27. Dzielisz świat z roślinami i zwierzętami : scenariusz zajęć pozalekcyjnych Klubu Młodych Ekologów / Beata Morka // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 10-11

28. Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska na zajęciach koła ekologicznego / Małgorzata Dąbska // Aura. - 2005, nr 11, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 134, s. 6-8

29. Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych / Danuta Cichy, Ligia Tuszyńska // Problemy Ekologii. - 2006, nr 2, s. 95-98

30. Edukacja geograficzna + edukacja regionalna + edukacja ekologiczna = edukacja holistyczna / Bożena Wójtowicz // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 12-17

31. Edukacja przyrodnicza w środowisku lokalnym / Anna Strumińska-Doktór // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 2, s. 92-98

32. Edukacja środowiskowa we współpracy ze środowiskiem lokalnym / Ewa Galuchowska-Karpus // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 45-51

33. Ginące i zagrożone rośliny Warmii i Mazur / Beata Bonisławska // Aura. - 2006, nr 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 138, s. 3

34. Idee rozwoju zrównoważonego w holistycznej edukacji przyrodniczej / Jan Sandner // Problemy Ekologii. - 2007, nr 2, s. 71-74

35. Idee rozwoju zrównoważonego w holistycznej edukacji przyrodniczej / Jan Sandner // Problemy Ekologii. - 2007, nr 2, s. 71-74

36. Interdyscyplinarne nauczanie przyrody w czasie odbywania zajęć terenowych według założeń edukacji ekologiczno-środowiskowej / Ewa Fleszar // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 1/2, s. 93-99

37. Inżynieria genetyczna - korzyści czy zagrożenia dla człowieka i przyrody? : scenariusz lekcji / Wojciech Jeszka // Aura. - 2007, nr 9, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół", s. [1]-3

38. Jak zarobić na odpadach? / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek // Chemia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 58-60

39. Kiedy i jak uczyć postaw ekologicznych? : (propozycje dla klas 3-6) / Zofia Gajewska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 2-6

40. Kompetencje nauczycieli do realizacji zadań kształcenia środowiskowego na poziomie nauczania wczesnoszkolnego / Artur W. Mielczarek // Problemy Ekologii. - 2008, nr 5, s. 252-262

41. Konstruowanie planów wynikowych z zakresu edukacji środowiskowej / Teresa Janicka-Panek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 46-57

42. Kształtowanie zachowań proekologicznych społeczności lokalnych / Bożena Gajdzik // Aura. - 2005, nr 9, s. 26-28

43. Las jako dydaktyczny obszar integracji międzyprzedmiotowej : projekt edukacyjny "Poznajmy las..." / Anna Choińska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 5-8

44. Las naszym domem - oceniamy naszą wiedzę o lesie / Barbara Menartowicz, Ewa Zatoń // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 127-134

45. Liczebność i zagęszczenie jako cechy populacji : ćwiczenia w operowaniu informacją / Piotr Kamiński // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 45-47

46. Mądre zakupy czyli Nasz wkład w ochronę środowiska / Renata Dzierzkiewicz-Hermann // Biologia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 39-42

47. Między globalizacją a regionalizacją - ewaluacja projektów / Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Iwona Kuczek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 54-60

48. Możliwości pozyskania środków na edukację ekologiczną (środowiskową) społeczności lokalnych / Ewa Kral // Problemy Ekologii. - 2008, nr 5, s. 237-242

49. Na tropie dzikich wysypisk : przedsięwzięcie proekologiczne / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek // Geografia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 41-45

50. Naturalnie tak czyli O tym, że warto żyć zgodnie z naturą / Jolanta Szeląg // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 79-89

51. Ocena skuteczności różnych strategii nauczania stosowanych w edukacji środowiskowej szkół podstawowych i gimnazjów / Ligia Tuszyńska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 161-172

52. Ogród szkolny - przestrzeń edukacji ekologicznej lokalnej społeczności / Anna Kossobucka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 89-94

53. Opakowany świat : wspólny problem, wspólna odpowiedzialność / Grażyna Lewińska // Przyroda Polska. - 2007, nr 2, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny" nr 2, s. 2

54. Organizacja i efekty kształcenia nauczycieli przyrody, biologii i ochrony środowiska - krytyczna analiza / Wiesław Stawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 4, s. 49-55

55. Partnerstwo dla zielonych miejsc pracy i rozwoju zrównoważonego / Mikołaj Niedek // Problemy Ekologii. - 2006, nr 4, s. 194-198

56. Pomagam środowisku - nie śmiecę : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum z okazji akcji "Sprzątanie Ziemi" / Małgorzata Temporale // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 7-10

57. Program działań pozalekcyjnej pracy z młodzieżą, kształcący umiejętności i zainteresowania przyrodnicze, rozwijane na zajęciach koła LOP / Ryszard Giecewicz // Przyroda Polska. - 2005, nr 9, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 2-3

58. Projekty edukacyjne formą edukacji środowiskowej dorosłych / Lesława Nowak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 97-100

59. Przekazywanie treści ekologicznych i regionalnych : współpraca z administracją leśną i służbami ochrony przyrody / Irena Dybska-Jakóbkiewicz // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 37-40

60. Rola człowieka w środowisku przyrodniczym / Barbara Grabowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 179-186

61. Rola edukacji ekologicznej i regionalnej w przygotowaniu uczniów w młodszym wieku szkolnym do ochrony środowiska / Mirosława Parlak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4,s. 62-67

62. Rola edukacji środowiskowej w kształtowaniu poglądów i postaw społeczności lokalnych / Danuta Cichy, Ligia Tuszyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 16-21

63. Rola edukacji w kształtowaniu świadomości ekologicznej, dotyczącej zrównoważonej gospodarki leśnej / Beata Gurgul // Aura. - 2007, nr 6, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 153, s. [1]- 4

64. Udział szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody w edukacji środowiskowej / Irena Walentyńska, Wiesław Stawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 3, s. 60-66

65. Uwarunkowania skuteczności nauczania-uczenia się biologii i ochrony środowiska / Danuta Cichy // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa . - 2008, nr 1/2, s. 26-31

66. Władze samorządowe o współpracy ze szkołą w zakresie edukacji środowiskowej / Anna Strumińska-Doktór // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 63-71

67. Współpraca w edukacji środowiskowej / Mikołaj Winiarski // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2005, nr 1, s. 5-19

68. Wykorzystanie środowiska przyszkolnego do zaznajamiania uczniów z problemami zrównoważonego rozwoju / Ilona Żeber-Dzikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 101-113

69. Zaangażowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w edukację środowiskową / Tamara Kozikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 3, s. 57-60

                                                                                                                                  
Oprac. Wanda Golec

                                                                             

Powrót do Pedagogika. Wychowanie.