Terapia pedagogiczna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2008

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. „Książka leczy" - biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26

2. „Mowa ciała" przez taniec /  Krystyna Dutkiewicz // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 342-344

3. „Ostatni smok" / Edith Nesbit // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 20-24

4. Abc dysleksji / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 18-40

5. Akceptacja i afirmacja w procesie terapii / Grażyna Szafraniec // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 1, s. 46-52

6. Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / Aneta Madziara, Marzena  Mospinek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 50-52

7. Artetarapia - niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej / Ewelina Justyna Konieczna // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 127-139

8. Artetarapia / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2003, nr 3, s. 6-7

9. Artetarapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację / Janina Florczykiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, s. 30-32

10. Arteterapia - aktywna pomoc dla zranionej duszy / Małgorzata Kapłan // Remedium. - 1999, nr 7/8, s. 34

11. Atmosfera cudowności...: o baśni w wychowaniu i terapii / Monika Wujek // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 42-43

12. Bajka jako metoda redukcji leku u dzieci / Maria Molicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44

13. Bajka o małej Marysi, mądrych zwierzętach i wróżce Nadziei / Agnieszka Łobocka // Biblioterapeuta. - 2001, nr 1, s. 16-17

14. Bajka o misiu Bartłomieju / Anna Urgacz // Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 14

15. Bajka terapeutyczna / Maria Molicka // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 18-19

16. Bajki na lęki / Maria Molicka // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 31-32

17. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11

18. Bajki pomagają dzieciom. Opowieści, które uzdrawiają, pocieszają i dodają odwagi / Kornelia Nitsch. - Warszawa, 2001. - Rec. Katarzyna Wioska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s. 59-60

19. Bajki terapeutyczne / Maria Molicka // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 9-14

20. Bajki terapeutyczne / Marta Topolska [et al.] // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 6-9

21. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 13-17

22. Bajkoterapia : (wybór literatury) / Krystyna Bieńkowska // Biblioterapeuta. - 2002, nr 3, s. [25]

23. Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań, 2002. - Rec.  Hoffman // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 63-64

24. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

25. Baśniowa terapia / Maria Molicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71

26. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 62-65

27. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11

28. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 / Maria Molicka // Remedium. - 2005, nr  4, s. 8-9

29. Baśń, bajka i bajeczka w terapii pedagogicznej / Irena Borecka // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 3-4        

30. Bibliograficzny warsztat biblioterapeutyczny / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2003, nr 2, s. 8-15

31. Biblioterapia - warto spróbować / Irena Borecka // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 9, s. 11-14

32. Biblioterapia / Krystyna Baranowicz / Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 34-40

33. Biblioterapia / Olga Chmielewska // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29-31

34. Biblioterapia : (zestawienie bibliograficzne) / Magdalena Gutowska // Biblioterapeuta. - 2002, nr 1, s. 13-16

35. Biblioterapia : bibliografia zalecająca (wybór) / Genowefa Surniak // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 7/8, s. 18

36. Biblioterapia : idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz. - 2000, nr 3, s. 16-19

37. Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych / Ewa Drawnel // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s.38-40

38. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiecka // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211-214

39. Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : podsumowanie programu z lat 1989-96 / Ewa Tomasik // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16-20

40. Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Sachalińska // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 25-26

41. Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 30-33

42. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 29-31

43. Biblioterapia wobec kryzysów wieku dorastania / Irena Borecka // Biblioterapeuta. - 2002, nr 1, s. 1-3

44. Choreoterapia - taniec leczący duszę / Ewelina J. Konieczna // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8,s. 60-64

45. Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne? / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 22-23

46. Czytajmy dzieciom książki / Marzena Kowalczuk // Doradca. - 2002, nr 29, s. 22-23

47. Czytanie - zabawą rozwijającą / Marta Frydrych // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 7/8, s. 6-8

48. Czytelnictwo jako jedna z form rehabilitacji niesłyszących / Aniela Korzon // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 334-339

49. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych / Celestyna Grzywniak. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 158-164                        

50. Diagnostyczno-terapeutyczna rola plastyki w nauczaniu początkowym / Urszula Borkowska // Kwartalnik Edukacyjuny. - 1999, nr ½, s. 62-73                                                                                                                                                                                                                                                                         

51. Dostępność terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4/5, s. 37-43

52. Drama i teatr jako terapia / Jolanta Kwaśniowska // Polonistyka. - 2003, nr 9, s. 551-555 

53. Drama w profilaktyce / Marta Marchow // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 44-45  

54. Duchowość w terapii narkomanii? / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2001, nr 11, s. 16-17

55. Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 77-85

56. Dzieci, którym trudno się uczyć / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7,s. 41-44

57. Dziecko agresywne w perspektywie terapeutycznej / Zuzanna Brożek // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 173-194

58. Dziecko bez szans? / Hanna Łobzowska // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 13-15

59. Dziecko nadpobudliwe w szkole / Maria Szczęsna // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 57-58

60. Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii / Małgorzata Skórczyńska. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 280-287

61. Edukacja arteterapeutów - historia i perspektywy / Wita Szulc // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 3-10

62. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk-Smolec // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4-5

63. Edukacja i relaks - nowe metody pracy z dzieckiem /  Tłuczek // Lider. - 2006, nr 4, s. 4-15

64. Edukacja twórcza a terapia plastyczna / Stanisław Adamek // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 1, s. 122-127

65. Edukinestetyka - nowa metoda pedagogiczna czy stara ezoteryczna praktyka? / Maria Meyer // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 3, s. 34-44

66. Elementy biblioterapii w „Klasie życia" / Mariola Janiszewska, Halina Chojnacka // Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 7-11

67. Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo / Zdzisław Dywicki // Wychowawca. - 1998, nr 1, s. 20-21, 36-37

68. Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 44-45

69. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 34-39

70. Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 40-45

71. Formy terapii w praktyce wychowawczej domów dziecka / Halina Bejger // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 18-27

72. Grupa socjoterapeutyczna jako pomoc w pracy wychowawczej z klasą III kształcenia zintegrowanego, sprawiającą trudności wychowawcze / Samorek // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2003, nr 1/2, s. 103-112

73. Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym / Grażyna Wardęga // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 2, s. 61-72

74. Integracyjny turnus terapii twórczej / Anna Ostrowińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 22-25

75. Jak pomagać? / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 5, s. 20-21

76. Jak stymulować twórczość ucznia / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 32-33

77. Jaskiniowce zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi / Hanna Olechnowicz. - Warszawa, 1999. - Rec. Marta Ziółkowska-Sobecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 180-182

78. Jesteś całością tu i teraz czyli Terapia Gestalt / Katarzyna Węglorz-Makuch // Charaktery. - 2005, nr 11, s. 30-31

79. Kolory w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowska // Edukacja i Dialog.  - 2002, nr 1, s. 24-26

80. Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka // Edukacja. - 2003,  nr 2, s. 103-109

81. Konspekt zajęć terapii pedagogicznej / Gabriela Ślubowska // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 10, s. III-IV

82. Kontakty z rówieśnikami / Anna Pawlukiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 27-29 

83. Książka jako narzędzie terapeutyczne / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 12-13

84. Książka pomaga / Lidia Ippoldt // Guliwer. - 1998, nr 2, s. 32-34

85. Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia - czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10-11

86. Książka wobec dzieci chorych / Marcin Drzewiecki, Jan Gosiewski // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 1, s. 8-10

87. Książki, które pomagają żyć : zestawienie bibliograficzne / Barbara Appel // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 42-43

88. Leczenie książką / Barbara Ellwart // Przegląd Oświatowy. - 2004, nr 7, s. 13-14

89. Leczenie teatrem / Anna Bielańska // Charaktery. - 1998, nr 2, s. 29-30

90. Metody relaksacyjno-koncentrujące w wychowaniu komunikacyjnym : praktyczne ćwiczenia wyobraźni według metody Maxwella Maltza / Irena Zarzycka // Wychowanie Komunikacyjne. - 2002, nr 5, s. 9

91. Miejsce zabawy niektórych terapii logopedycznej niektórych rewalidacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo / Elżbieta Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 259-268

92. Miraże niektórych procedur psychoterapeutycznych w wychowaniu / Joanna Dąbrowska // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 20-23

93. Muzyka w terapii / Monika Efinowicz // Arka. - 2002, nr 39, s. 31-33

94. Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego / Henryk Grzeszewski // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 150-154

95. Muzykoterapia i profilaktyka muzyczna w szkole / Andrzej  Świderski / Doradca. - 2002, nr 28, s. 19-21

96. Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego / Hubert Iwanicki // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 4, s. 38

97. Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych / Agata Biedrzycka // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. I-III

98. Muzykoterapia na zajęciach szkolnych / Ewa Baran // Lider. - 2004, nr 12, s. 15-16

99. Muzykoterapia w przedszkolu / Violetta Potaczek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 296-299

100. Nadia - Mała Iskierka Nadziei : bajka terapeutyczna i jej rola w życiu dziecka / Monika Spychalska // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 12-24

101. Najszybciej do celu czyli Terapia krótkoterminowa / Milena Karlińska, Andrzej Nehrebecki // Charaktery. - 2005, nr 12, s. 35

102. Nie muszę widzieć, żeby wiedzieć : warsztat biblioterapeutyczny / Agnieszka Andrzejewska // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 8-10

103. Niejawna materia terapii / Krzysztof  Jedliński // Charaktery. - 1999, nr 12, s. 19-21

104. Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum / Anna Jaroszewska, Joanna Mazińska, Anna Heinrich // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 17

105. O edukacji nauczycieli w zakresie biblioterapii / Irena Borecka // Bibliotekarz. - 2000, nr 7/8, s. 31-33

106. O małym Paluszku i wężach z leśnej polany / Barbara Rzeźnikiewicz // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 7-8

107. O potrzebie działań diagnostycznych i terapeutycznych w szkole podstawowej  / Jolanta Rybska-Klapa. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 76-84

108. O terapeutycznej roli literatury / Dariusz Szewczyk. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 1-3

109. Oni są wśród nas / Elżbieta Gawrońska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 2, s. 25-26

110. Oswajanie świata - surowo wskazane / Wojciech Urban // Biblioterapeuta. - 2004, nr 3, s. 1-2

111. Plastyczna terapia /  Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 11-14

112. Po co psychoterapia / Krzysztof Jedliński // Charaktery. - 1998, nr 5, s. 38-40

113. Podstawowe kierunki w edukacyjnej oraz terapeutycznej pracy z rodzinami młodzieży uzależnionej / Paweł Karpowicz // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 1, s. 5-11

114. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328-332

115. Poezja jako terapia / Perie J. Longo. - Bibliogr. // Biblioterapeuta. - 2002, nr 2, s. 1-4 

116. Porozmawiaj ze mną / Monika Zielińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 129-135

117. Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55

118. Praca terapeutyczna w systemie edukacji wczesnoszkolnej / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 3-10

119. Praca terapeutyczno-rewalidacyjna w świetle literatury i własnych doświdczeń / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 160-165

120. Praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie / Halina Gąsior // Życie Szkoły. - 1998, nr 9, s. 526-530

121. Praca z trudnymi zachowaniami / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 54-55

122. Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 22

123. Problemy z oceną skuteczności programów terapii uzależnień / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2002, nr 10, s. 16-17

124. Profilaktyka muzyczna w szkole / Stanisław Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 2, s. 128-137

125. Program terapeutyczny "magic circle" jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62

126. Program terapii / Joanna Dembińska  // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 20-22

127. Program wsparcia wychowanków i ich rodzin / Franciszek Bronk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 30-33

128. Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Renata Majewska // Wszystko dla  Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7-8

129. Propozycja terapii i programu diagnostyczno-wychowawczego dla klas I / Edyta Bąk-Buczak. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 1-3

130. Przeciwdziałanie sytuacjom lękowym u dzieci młodszych / Joanna Walczak, Ewa Wilamowska // Biblioterapeuta. - 2003, nr 4, s. 25-28

131. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. (cz. I) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, dod. s. I-V

132. Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. (cz. II) / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4/5, dod. s. I-IV

133. Psychoterapia w praktyce pedagogicznej : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Anna Marciniak // Doradca. - 2003, nr 33, s. 38-40

134. Psychoterapia w szkole / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 9, 45-51

135. Psychoterapia w wychowaniu. (Cz. I) / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2002, nr 11, s. 10-11

136. Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego „Andrus" w klasie I / Danuta Siewierska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 1, s. 54-59

137. Relacje między pedagogiem a dzieckiem i jego rodzicami w terapii pedagogicznej / Iwona Dąbrowska-Jabłońska // Opieka, Wychowanie,Terapia. - 2000, nr 4, s. 24-27

138. Rodzic terapeutą / Agnieszka Lewicka // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 59-61

139. Rola „ślizgów" w terapii i korektywie dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz próba ich systematyki / Maria Raszewska // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 13-18

140. Rola bajki w edukacji / Kataryna Och // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 594-597

141. Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji / Ida Zochniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 31

142. Rola i zadania terapeuty osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień . - 2008, nr 3, s. 30-32

143. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat / Diana Gulińska-Grzeluszka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 13-17

144. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi / Maria Raszewska // Kul;tura Fizyczna. -1998, nr ¾, s. 21-23

145. Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Danuta Kolender. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 152-157

146. Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Barbara Zielińska. - Bibliogr. // Doradca. - 2001, nr 27, s. 17-20

147. Rozwiązywanie problemu wychowawczego / Maria Ratajczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. s. 35-40

148. Rysunek dziecka - zabawa i terapia / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2003, nr 9, s. 14-15

149. Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej / Dorota Rybarska-Jarosz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 31-38

150. Socjoterapia jako metoda zapobiegania niedostosowaniu społecznemu wśród uczniów szkół gimnazjalnych / Beata Piotrowska // Doradca. - 2003, nr 35, s. 10-11

151. Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna / Katarzyna Gabriela Kalinowska // Remedium. - 2004, nr 5, s. 20-21

152. Specyficzne trudności w uczeniu się - istota i przyczyny / Monika Tańska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 37-40

153. Sposoby oceniania pracy dzieci uczestniczących w zajęciach terapii pedagogicznej / Małgorzata Kurys // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 52-56

154. Spotkania z poezją : konspekty zajęć z osobami  upośledzeniem umysłowym / Kamila Pawlak // Biblioterapeuta. - 2001, nr 3, s. 506

155. Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej / Bernadeta Binnebesel. -  Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, dod. s. I-VII

156. Spróbuj pokonać nieśmiałość : program postępowania biblioterapeutycznego do realizacji w szkołach, świetlicach terapeutycznych i bibliotekach / Klaudia Luiza Matuszek // Biblioterapeuta. - 2002, nr 4, s. 11-17

157. Stosowanie terapii w wychowaniu / Elżbieta Bednarska, Iwona Preis. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 485-487

158. Strategie terapeutyczne / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 38-39

159. Systemy interakcji tematycznych jako jedna z metod pracy pedagogiczno-terapeutycznej / Magdalena Lubińska-Bogacka. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 3, s. 85-91

160. Sztuka w psychiatrii : walor estetyczny i walor terapeutyczny : (z doświadczeń szpitala opolskiego) / Maria Waloszek-Brzozoń  // Biblioterapeuta. - 2006, nr 1, s. 5-10

161. Teatralna terapia / Maria Pietrusza-Budzyńska, Elżbieta Szadura // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1998, nr 1, s. 129-131

162. Teatroterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Danuta Wosik-Kowala // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, w. 38-40

163. Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Monika Zińczuk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 24-29

164. Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Urszula Kołda // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. 360-361

165. Terapeutyczno-wychowawcze walory muzyki / Teresa Żychowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 58-68

166. Terapia  genowa - obietnice i rzeczywistość / Ewa Bartnik // Biologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 12-16

167. Terapia młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi : doświadczenia i pomysły / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów. - 2002, nr 4, s. 14-16

168. Terapia dramą / Monika Just. - Bibliogr. //  Życie  Szkoły. - 2004, nr 2, s. 21-26

169. Terapia dysleksji kolorami / Joanna Kater. - Bibliogr. // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2000, nr 1, s. 61-66

170. Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu / Violetta Florkowicz. - Bibliogr. // Nowe w  Szkole. - 2000/2001, nr 7, s. 19-21

171. Terapia Gestsalt a dzieci / Violet Oaklander // Gestalt. - 2000, nr 3/4, s. 7-12

172. Terapia inaczej : arteterapia / Ewelina Sikora // Arka. - 2001, nr 1, s. 46-49

173. Terapia logopedyczna i komputer / Marlena Modrzejewska-Trocha // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, s. 11-12

174. Terapia logopedyczna w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagogika, oligofrenologopedia) / Adam Stankowski, Jolanta Brzozowska. - Bibliogr. // Chowanna. - 2003, Tom 2, s. 54-82

175. Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo / Zdzisław Bartkowicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. 17-28

176. Terapia pedagogiczna / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 84-85

177. Terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania / Anna Garbusińska-Descour, Jolanta Kubień // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4,   s. 118-138 

178. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV

179. Terapia plastyką / Anna Lech // Nowe w  Szkole. - 2004, nr 4, s. 11-13

180. Terapia plastyką / Lidia Wiśniewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003. nr 7, s. 50-51

181. Terapia przez sztukę / Bożena Kuras // Życie  Szkoły. - 2005, nr 10, s. 26-28

182. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 357-359

183. Terapia wychowawcza klasy / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co  Dzień. - 2003, nr 9, dod. s. VI-VIII

184. Terapia wychowawcza w klasie VI : (ramy programu oraz przykładowy scenariusz zajęć) / Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, s. IX, wkładka

185. Terapia zabawą / Beata Bielska  // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 55-59

186. Terapia zabawą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej / Anna Liwak, Bożena Rusinek // Klanza w Czasie Wolnym. - 2004, nr 2, s. 3-7

187. Trudne zachowania uczestników socjoterapii / Katarzyna Sawicka // Remedium. - 2006, nr 3, s. 28-29

188. Tworzenie tekstów terapeutycznych (relaksacyjnych) / Maria Widereowska // Biblioterapeuta. - 2004, nr 4, s. 16-18

189. W cieniu szkolnych możliwości / Urszula Oszwa // Remedium. - 2001, nr 9, s. 10-12

190. Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej / Joanna Kwiatkowska // Życie Szkoły . - 2005, nr 5, s. 21-23

191. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39

192. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka / Barbara Małgorzata Latecka, Hanna Górska-Rońda // Doradca. - 2004, nr 39, s. 21-22

193. Wiem i muszę pomóc / Leokadia Wiatrowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 11-15

194. Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska // Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 9-19

195. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

196. Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii / Lidia Ippoldt // Biblioterapeuta. - 1999, nr 2, s. 6-8

197. Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym / / Irena Wasyluk // Szkoła  Specjalna. - 2005, nr 4, s. 299-302

198. Wychowawca, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną / Tomasz Kołodziejczyk // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2, s. 58-61

199. Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego na zajęciach edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Hanna Fuerst // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, dod. s. IV-VII

200. Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 38-40

201. Zabawa w socjoterapii / Agnieszka Nowosiadły // Remedium. - 2006, nr 5, s. 30-31

202. Zabawy bajką jako element biblioterapii i terapii pedagogicznej / Irena Borecka // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 4-6

203. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29

204. Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady ćwiczeń / Małgorzata Kalinowska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4/5, dod. s. VI-VII 

205. Zajęcia biblioterapeutyczne  : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

206. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami nerwicowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z biblioterapii / Anna Jarosz // Biblioterapeuta. - 1999, nr 4, s. 1-2

207. Zajęcia z elementami biblioterapii w klasie dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym / Mariola Janiszewska, Halina Chojnacka // Biblioterapeuta. - 2001, nr 2, s. 5-7

208. Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w rehabilitacji / Lidia Bogacz. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie,Terapia. - 2003, nr 3, s. 20-22

  

KSIĄŻKI

1. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 : edukacja plastyczno-muzyczna = książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - Kraków : Impuls, 2002

2. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. - Poznań : Media Rodzina, cop. 1999  

3. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2003 

4. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002 

5. BT Biblioteka Terapeuty Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

6. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005  

7. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Z. 1 / Janina Mickiewicz. - Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008 

8. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Z. 2 / Janina Mickiewicz. - Wyd. 3. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008 

9. Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Z. 3 / Janina Mickiewicz, Maria Wojak. - Wyd. 2. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008

10. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. - Wyd. 3. - Toruń : Dom Organizatora, 2005

11. Dar dysleksji. Dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Rondla D. Davis, Aldon M. Braun. - Poznań: Wydawnictwo „Zysk" i S-ka, 2001

12. Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji Wrocław, 25-26 września 2003 r. / pod red. Stefana Kubowa. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003

13. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

14. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003

15. Dysleksja  rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis ; [Marta Bogdanowicz et. al.]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006 

16. Dziecko i sztuka : recepcja, edukacja, wsparcie, terapia / pod red. Mirosławy Knapik ; przy współpr. Katarzyny Krasoń. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003

17. Dziecko z niedokształceniem mowy : diagnoza, analiza, terapia / Urszula Zofia Parol. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

18. Edukacja terapeutyczna : Toruńska Szkoła Terapeutyczna  - dziesięć lat doświadczeń / pod red. Jadwigi Jastrząb. - Toruń: Akapit, 2002

19. Gdy dziecko nie może się skupić / Jacques Thomas i Gilles Azzopardi ; [konsult. Zofia Rybka-Król ; tł. Larysa Michalska-Guidon]. - Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2007

20. Gimnastyka mózgu : przewodnik / Paul E. Dennison, Gail Dennison. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, cop. 2003 

21. Gimnastytka  mózgu : podręcznik dla uczestników kursu gimnastyki mózgu / Paul E. Dennison, Gail Dennison. - Ventura, California : Edu-Kinesthetics, Inc., [2003?] 

22. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria - diagnoza - terapia / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000 

23. Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny / pod red. Grażyna Kwaśniewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

24. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer ; przekł. z jęz. ang. i adaptacja Dorota Kozińska. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007

25. Jak pomóc dziecku z dysortografią : poradnik metodyczny / pod red. Wandy Turewicz ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. - Wyd. 3. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003

26. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

27. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Wyd. 3 popr. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2003

28. Kinezjologia edukacyjna dla dzieci : podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli / Paul E. Dennison, Gail Dennison. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, cop. 2003 

29. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

30. Mandala : świat zamknięty w okręgu / [rys.] Irena Degenhardt. - Kielce : Jedność, 2000 

31. Metafory w psychoterapii : teoria i praktyka : [strategiczna terapia krótkoterminowa]. Cz. 1 / Philip Barker ; przekł. Jadwiga Węgrodzka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1997

32. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzeć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.] ; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006

33. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / oprac. Elżbieta Gałecka [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjne, 2001

34. Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, cop. 1997

35. Nagle wszystko rozumiem! : jak pomóc dziecku, aby się mogło lepiej uczyć : poradnik dla rodziców / Sigrid Leo ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, 2002    

36. Nauczyć się kochać : terapia psychoanalityczna w teorii i praktyce / Agnieszka Leźnicka-Łoś. - Warszawa : Jacek Santorski, 2002

37. Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Cz. 1 / pod red. Ludwiki Sadowskiej. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2001

38. Nie ma głupich dzieci : jak dochodzi do zaburzeń w nauce i jak temu zaradzić : poradnik dla (przyszłych )rodziców, wychowawców  nauczycieli /  Renate Fischer-Tietze ; tł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce ; Jedność, 2002

39. Niezwykła terapia : techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona : strategiczna terapia krótkoterminowa / Jay Haley ; przekł. Małgorzata Majchrzak, Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999 

40. Piosenki do rysowania : zestaw pomocy dydaktycznych / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2007?]

41. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2001

42. Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : (program, plan zajęć, przykłady zajęć) / Danuta Sieczczyńska. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2005 

43. Profilaktyka na co dzień : jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006

44. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

45. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu = terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Wyd. 3 poszerz. - Kraków : Impuls, 2003

46. Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red. Mark A. Reinecke, David A. Clark ; wstęp Aaron T. Beck ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy, Justyna Giczela. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

47. Rozwój daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / pod red. Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002 

48. Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

49. Równe szanse : zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych / Maria Piszczek. - Warszawa : Seventh Sea, cop. 2001

50. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

51. Rytmika : rytm, ruch, muzyka, estetyka, kształcenie, wychowanie, profilaktyka, terapia, taniec, teatr / Małgorzata Kronenberger. - Łódź : Wydawnictwo Global Enterprises, cop. 2006

52. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Dorota Miązek. - Wyd 2. - Łódź : Wydaw. Edukacyjne Res Polona, [2007]

53. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

54. Szczęśliwy świat tworzenia czyli Arteterapia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

55. Sztuka jako wsparcie rozwoju / red. Wiesława A. Sacher, Mirosława Knapik ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

56. Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor ; przeł. Renata Van de Logt. - Łódź : Wydawnictwo mała litera ; Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2006 

57. Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna, symbolika, socjoterapia / Detlef Kappert ; [tł. Honorata Łukaszewska, Natalia Szymańska]. - Warszawa : Kined, 2005

58. Terapia akustyczno-wibracyjna Musica Medica w oddziaływaniach zdrowotnych i pedagogicznych / Yair Schiftan, Andrzej Stadnicki. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003 

59. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 

60. Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Janina Stadnicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 

61. Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - Wyd. 4. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002

62. Terapia dźwiękiem : jak osiągnąć zdrowie poprzez muzykę i śpiew / Olivea Dewhurst-Maddock ; tł. [z ang.] Jarosław Renk. - Białystok : Studio Astropsychologii, cop. 2001 

63. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

64. Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychiologii. Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. - Białystok : Wydawnictwo "Logopeda Radzi" : staraniem Podyplomowego Studium Terapii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2006

65. Terapia pedagogiczna : przewodnik bibliograficzny / oprac. Marta Bogdanowicz ; [współaut. Paulina Pietras, Ewa Nowicka]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005

66. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005 

67. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2004 

68. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 

69. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

70. Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

71. Terapia sztuką w edukacji / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004

72. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Impuls, 2006

73. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002

74. Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

75. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

76. Wczesna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Uniwersytet Jagielloński 11-13 maja 1995 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1996

77. Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004

78. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 

79. Współprzestrzenie edukacji : szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura / pod red. Mirosławy Nyczaj-Drąg i Michała Głażewskiego ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

80. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz ; [aut. tekstów Jacek Błeszyński et al.]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006

81. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży / Bożena Grochmal-Bach. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Impuls, 2001

82. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004 

83. Wygraj z dysortografią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność poprawnego pisania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2005

84. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005

85. Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

86. Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej / Irena Borecka, Lilianna Piotrowska. - Wałbrzych : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992

 

KASETY VIDEO

1. Kinezjologia  edukacyjna : ćwiczenia, afirmacje, inspiracje / Paul Dennison. - Warszawa : Kined, [2004] 
 

 

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Dydaktyka