E-learning - nauczanie na odległość - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2010

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Akcja eTwinning : europejska współpraca szkół i placówek oświatowych za pośrednictwem mediów elektronicznych / Grażyna Gregorczyk, Elżbieta Kawecka // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 113-115

2. Alternatywa dla tradycyjnego nauczania : e-learning Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38-41

3. Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy informatycznej Edumatic oraz systemu Moodle / Jacek Marciniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 95-113

4. Animacja w podręcznikach elektronicznych i w innych elektronicznych prezentacjach materiałów dydaktycznych / Weronika Stoffova ; oprac. Henryk Budzeń // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 52-57

5. Autonomia ucznia podczas realizacji projektów programu eTwinning / Gracjana Więckowska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 104-115

6. Bibliotekarz w eTwinningu? : jak najbardziej! / Ewa Łopatka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 10-11

7. Blaski i cienie uczenia się w sieci / Grażyna Wieczorkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105-112

8. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8

9. Czas na e-learning : technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13

10. Czas na e-learning / Agata Kyzioł // Biblioteka. - 2008, nr 3, s. 4-12

11. Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych / Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 31-38

12. E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Magdalena Kąklewska-Brodawka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30

13. E-learning : kształcenie na odległość / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 5-6

14. E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 11-15

15. E-learning dla seniorów : doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera / Katarzyna Urbanowicz, Monika Moroz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 30-31

16. E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? : dlaczego nie? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21-24

17. E-learning jako komponent elastycznego układu kształcenia ustawicznego / Zdzisław Wołk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 72-79

18. E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19-20

19. E-Learning w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 38-47

20. Edukacja historyczna w Internecie - mrzonki czy realne możliwości? / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 5-11

21. Edukacja informatyczna i e-learning w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem / Dorota Koprowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 30-39

22. Edukacja przez interent - najważniejsza konieczność / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18-19

23. Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte? / Jerzy Cieślik, Justyna Hofmokl // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 53-59

24. Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w dziedzinie informatyki i multimediów / Małgorzata Sołtysiak, Ludmiła Łopacińska-Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 64-68

25. Galanet - internetowa szansa dla miłośników języków romańskich / Anna Grabowska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 73-75

26. HOMO SAPIENS, HOMO FABER, HOMO LUDENS czyli Gry i zabawy w elektronicznych kursach / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 97-103

27. Jak czytać specyfikacje czyli SCORM 2004 okiem implementatora / Monika Biskupska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 128-136

28. Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli E-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 21

29. Kształcenie na odległość - moda czy konieczność? / Bogdan Skotnicki // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 5, s. 14-16

30. Kształcenie na odległość - wczoraj i dziś : (refleksje czytelnika) / Andrzej Kusztelak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 91-95

31. Kształcenie na odległość - wybór czy konieczność / Wojciech Montwiłł // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 93-96

32. Losowanie obiektów - jedna z technik scenariuszowych w TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 56-67

33. Młodzieżowa e-Akademia / Lidia Wasyłyszyn // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 26-27

34. Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 3, s. 19-20

35. MuStLearnIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach czyli Lekcje języka angielskiego przez Internet / Marlena Falkowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 102-106

36. Nauczyciel w sieci / Przemysław Bąbel, Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 97-104

37. Nowy zawód - dydaktyk medialny / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 9-17

38. Optima - środowisko uczenia się oparte na sieci / Katri Salonen, Anu Hiltunen, Sanna Merisalo ; tł. i oprac. Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 80-85

39. Platforma "Moodle". Cz 1 / Jacek Kulasa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s. 99-105

40. Platforma e-learningowa Moodle w kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Agnieszka Samulska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 28-30

41. Platforma MOODLE / Dorota Karczewska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 61-64

42. Praktyczna strona tworzenia językowych kursów b-learningowych / Dominika Goltz-Wasiucionek // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 95-97

43. Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 22, 25-26

44. Przysposobienie biblioteczne : od tradycyjnych metod nauczania po e-learning / Hanna Długołęcka // Przegląd Biblioteczny. - 2009, z. 3, s. 359-369

45. Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-lerningowymi / Bożena Przyborowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 92-113

46. Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Mirosława Pluta-Olearnik. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.

47. Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 113-121

48. Społeczeństwo informacyjne wymaga nowego podejścia do edukacji / Marcin Polak // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 23-24

49. Szkoła wirtualna / Beata Boczukowa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 69-72

50. Szybciej - krócej - dalej / Marek Hyla // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 34-35

51. Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym / Małgorzata Rubin, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 18-30

52. Technologie e-learning w rozwoju kadr eksploatacyjnych / Zbigniew Kramek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 65-73

53. TeleEdu - krok w kierunku sztucznej inteligencji : (kapsuła edukacyjna: repozytorium i e-kurs ekspercki) / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 122-133

54. Tutor i uczeń w e-nauczaniu / Józef Dobrowolski // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-85

55. Uczyć się każdy może / Krystyna Strużyna // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 83-86

56. W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 76-84

57. Wirtualna edukacja a pokolenie Y / Amir Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 6, s. 37

58. Wirtualny nauczyciel poszukiwany czyli Dlaczego warto korzystać z TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 85-96

59. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.

60. Wybrane aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece / Anna N. Gruca // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 10-13

61. Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62-66

 

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Dydaktyka