Prawa dziecka / ucznia (uzupełnienie do: Prawa dziecka do wychowania w pokoju) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2012

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Królu Maciusiu Pierwszym" inaczej - lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII

2. Analiza stanu dotychczasowych badań nad realizacją praw ucznia w polskich szkołach / Beata Bocian // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2007, nr 15/16, s. 60-65

3. Ciszej nad tą trumną / Marzena Stępień // Ergo. - 2005, nr 3, s. 12-13

4. Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 377-386                       

5. Co o prawch ucznia wiedzą nauczyciele, rodzice, uczniowie? / Beata Bocian // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 49-52

6. Czy wiek ucznia ma znaczenie? / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 37-41

7. Gdzie są granice praw ucznia? / Grzegorz Gołębiewski // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 11, s. 8

8. Godność osobowa jako podstawa ontologiczna i aksjologiczna praw człowieka - dziecka / Ryszard Rosa, Renata Matysiuk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2009, nr 20, s. 7-27

9. Jak realizować prawa najmłodszych dzieci do rozwoju i partycypacji - doświadczenia Fundacji Komeńskiego / Anna Blumsztajn // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 67-69

10. Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 38-39

11. Mechanizmy monitorowania praw dziecka w Polsce. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2011, nr 9, s. 18-20

12. Moje prawa i obowiązki : scenariusz godziny wychowawczej dla kl. 1 gimnazjum / Mariola Gollis // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 25

13. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących "Konwencji o Prawach Dziecka" / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11

14. Pedagogika przyzwolenia / Roman Gawron // Ergo. - 2005, nr 12, s. 44-45

15. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Cz. 1 / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 40-42

16. Prawa człowieka w szkole / Anna Klimowicz // Doradca. - 2005, nr 45, s. 10-12

17. Prawa człowieka, prawa dziecka / Eugenia Mathea // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 24-27

18. Prawa dziecka a dobro dziecka / Zenon Grocholewski // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 5-9

19. Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 16-24

20. Prawa ucznia w szkole na przykładzie prawa do prywatności / Beata Bocian // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 30-39

21. Prawa ucznia z dysleksją w szkole : prawo i praktyka / Anna Foltyniak // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 3, s. 14-15

22. Projekt - "Kodeks ucznia" / Ferdynand Froissart // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 19-22

23. Szanujemy swoje prawa / Anna Pniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 40-41

24. Uczeń ponad prawem / Roman Gawron ; rozm. przepr. Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 26, s. 5

25. Uczniowie pełnoletni czyli Tabu... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 39-44

26. Wokół praw dziecka / Jolanta Bot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 34-37

27. Znaczenie praw dziecka dla jego prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa / Joanna Ważniewska // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2008, nr 17, s. 15-20

 

KSIĄŻKI

1. Co się kryje pod pojęciem "dobro dziecka"? / Barbara Kulczyka // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. - S. 239-243

2. Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej / Kamila Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

3. Dzieci i młodzież w opiece zastępczej : odkryjcie swoje prawa! / [tł. Zofia Piwowarska ; adapt. Beata Kulig]. - Warszawa : Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2010

4. Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych / Jarosław Czyżewski. - Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2009

5. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - S. 20-36: Ty także byłeś mały : scenariusz poświęcony prawom dziecka.

6. Konwencja o prawach dziecka / Rzecznik Praw Dziecka. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2004

7. Konwencja Praw Dziecka = (Convention on the Rights of the Child) / Organizacja Narodów Zjednoczonych ; tł. z ang. - Kraków : Impuls, 1993

8. Między wolnością a przymusem... : prawa człowieka i współczesna edukacja / pod red. Anny Wileczek ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach. - Kielce : Wydawnictwo Gens, 2009

9. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009

10. Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki / Józefina Hrynkiewicz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006

11. Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość / red. naukowa Maria Jakowicka, Krystyna Stech. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

12. Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Agnieszka Żelewska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

13. Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008

14. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

15. Prawa i wolności człowieka w edukacji : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001

16. Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań : analiza ogólnopolska / Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2006

17. Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

18. Prawo w obronie dziecka krzywdzonego / Jarosław Polanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, [2010?]

19. Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Elżbieta Lisowska. - Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2005

20. Rights of dyslexic children in Europe = Prawa uczniów z dysleksją w Europie / Marta Bogdanowicz, H. Alan Sayles ; [tł. Alicja Kasica]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2004

21. Trzy pytania do Dobrej Wróżki : jak pomóc dzieciom mówić o krzywdzie / Elżbieta Zubrzycka ; il. Grażyna Rigall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

22. Wokół praw dziecka. Cz. 2. - Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 1995.

23. Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010

24. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej : fachowe porady i gotowe materiały metodyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli. [T. 1] / zespół aut. pod red. Krystyny Kmiecik-Baran. - Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006

25. Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej : fachowe porady i gotowe materiały metodyczne dla dyrektorów szkół i nauczycieli. [T. 2] / zespół aut. pod red. Krystyny Kmiecik-Baran. - Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006

 

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Pedagogika. Wychowanie.