Autyzm u dzieci i młodzieży – zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2015

KSIĄŻKI

1. 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem / Ellen Notbohm ; z ang. przeł. Paweł Karpowicz. - Warszawa : Świat Książki, 2009

2. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

3. Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010

4. Autyzm : fakty, wątpliwości, opinie / Ewa Pisula. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1993

5. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo. Psychologiczne, 2010

6. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

7. Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

8. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. Gdańsk : Harmonia, 2010

9. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

10. Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : Novum, 2002

11. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2011

12. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : Impuls, 2000

13. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : Impuls, 2015

14. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

15. Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

16. Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012

17. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009

18. Autyzm i zespół Aspergera / pod red. Uty Frith ; z jęz. ang. tł. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

19. Autyzm od wewnątrz - przewodnik / Hilde De Clercq. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2007

20. Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

21. Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1993

22. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008

23. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004

24. Barwne cienie i nietoperze : życie w autystycznym świecie / Axel Brauns . - Poznań : Media Rodzina, cop. 2009

25. Błysk : opowieść o wychowaniu, geniuszu i autyzmie / Kristine Barnett ; przeł. Magdalena Ziomek. - Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, cop. 2014

26. Byłam dzieckiem autystycznym / Temple Grandin [oraz] Margaret M. Scariano. - Warszawa : Wydawnictwo. Naukowe PWN, 1995

27. Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

28. Chłopiec z Saturna : jak dziecko autystyczne widzi świat / Peter Schmidt ; [tł. Monika A. Liesenfeld, Anna Wojciechowicz-Susfał]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2015

29. Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

30. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych : zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju / oprac. przez specjalistów i rodziców związanych z programem TEACCH. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994

31. Dlaczego podskakuję / Naoki Higashida ; wstęp David Mitchell ; przeł. Dominika Cieśla-Szymańska na podstawie ang. tł. Ka Yoshidy i Davida Mitchella. - Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2015

32. Dotrzeć do dziecka z autyzmem : jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć : metoda Floortime / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder ; tł. Dominika Braithwaite. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014

33. Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem : sześć etapów terapii / Hanna Olechnowicz, Felicyta Krawczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

34. Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt. - Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2000

35. Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jaquelyn McCandless [et al]. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, [2009]

36. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

37. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

38. Dziecko autystyczne : prawdziwa opowieść o Maciusiu / Beata Zawiślak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

39. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

40. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

41. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jasielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011

42. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

43. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

44. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

45. Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko / Carl H. Delacato. - Warszawa : Fundacja Synapsis, 1995

46. Gdybym mógł z wami rozmawiać... : autystyczny chłopiec szuka porozumienia / Dietmar Zoller; przekł. Małgorzata Szydłowska (proza), Grażyna Strzelecka i Janusz Gryz (wiersze). - Warszawa : Synapsis, 1994

47. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

48. Inne, ale nie gorsze : o dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice / rozmawia Grzegorz Zalewski. - Warszawa : Wydawnictwo Linia, 2012

49. Ja i mój świat : historyjki społeczne / Carol Gray i Abbie Leigh White. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis,

50. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : karty pracy / [oprac. Marzena Bednarz et al. ; red. Ewa Staszkiewicz, Renata Malek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

51. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : podręcznik. Cz. 1 / [oprac. Marzena Bednarz et al. ; red. Renata Malek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

52. Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : podręcznik. Cz. 2 / [oprac. Marzena Bednarz et al. ; red. Ewa Staszkiewicz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

53. Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : piosenki i zabawy / [red. Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2015

54. Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : podręcznik. Cz. 1 / [red. Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

55. Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : podręcznik. Cz. 2 / [red. Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

56. Jak ćwiczyć społeczne umiejętności komunikacyjne i zwiększać samodzielność u osób z autyzmem / Magdalena Pulchny-Wrona, Agata Wolińska-Chlebosz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Jak, 2015

57. Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu : zeszyt ćwiczeń dla nauczycieli i rodziców / Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin. - Kraków : Wydawnictwo Jak, 2012

58. Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu : praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców / Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen, Julie Hadwig ; [tł. z jęz. ang. Magdalena Karwala]. - Kraków : Wydawnictwo Jak, 2010

59. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009

60. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

61. Krzycz po cichu, braciszku / Ivona Březinová ; przekł. Mirosław Śmigielski. - Rudno : Wydawnictwo Stara Szkoła, cop. 2018

62. Krzyś jest wyjątkowy : dla dzieci o autyzmie / Charles A. Amenta III. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

63. Małe dziecko z autyzmem / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

64. Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) : jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć / Sally J. Rogers [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

65. Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi : poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / pod red. Catherine Maurice. - Warszawa : Twigger, 2002

66. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

67. Mój przyjaciel Henry / Nuala Gardner ; przekł. Dorota Kulikiewicz. - Łódź : Galaktyka, 2008

68. Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

69. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2006

70. Niedyrektywność i relacja : terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / [red. nauk. Anna Prokopiak]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2014

71. Nie każdy jest Rain Manem / Anna Teluk-Lenkiewicz. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

72. Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny / Donna Williams. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005

73. Oblężenie : rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego / Clara Claiborne Park. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003

74. Okiem lekarza i psychoterapeuty / Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek. Korzyści dla dzieci z autyzmem, wynikające z analizy zachowania werbalnego Skinnera / Mark L. Sundberg, Jack Michael. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2015

75. Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu : możliwości aktywnego życia / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : Wydawnictwo Jak, 2014

76. Płacz bez łez : listy rodziców dzieci autystycznych / oprac. Magdalena Grodzka-Gużkowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007]

77. Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami ... i wiele innych : 60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji / Lisa A. Timms. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012

78. Pomóż dziecku z... autyzmem / D. Seach, M. Lloyd, M. Preston. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006

79. Powiedz mi, co odczuwasz : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2008

80. Prawdziwy człowiek : osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie / Gunilla Gerland ; tł. Hania Uscka-Wehlou. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Business, 2015

81. Profesjonalizm a serce : rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem / [pod red. Grażyny Kowalczyk ; aut. Ewa Batko et al.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009

82. Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

83. Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym / Tonny Attwood, Isabelle Hénault, Nick Dubin ; przekł. Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

84. Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. Taylor. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

85. Syndrom czerwonej hulajnogi / Mirka Jaworska. - Warszawa : Prószyński Media, 2013

86. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

87. Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor. -  Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2006

88. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

89. Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych / Albert J. Cotugno. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, cop. 2011

90. Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

91. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

92. Tworzyć czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. meryt. Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009

93. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

94. Uwięziony umysł : opowieści o ludziach z autyzmem / Peter Szatmari. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007

95. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2011

96. Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

97. Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi / Tarin Varughese. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012

98. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

99. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

100. Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu : jak sprostać wyzwaniom i pomóc dziecku dobrze się rozwijać : poradnik dla rodziców / Sally Ozonoff, Geraldine Dawson, James C. McPartland. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015

101. Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

1. Ja i mój świat: piosenki, prezentacje i zabawy dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. i korekta językowa piosenek i prezentacji Ewa Staszkiewicz, Renata Malek. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2014

2. Ja i mój świat 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : prezentacje / [Marzena Bednarz et al.]. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2015

3. Ja i mój świat 3 : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : prezentacje. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2015

 

FILMY

1. Moje życie nie jest pomyłką / scen. i reż. Olena Kravchenko. - Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", 2011 (DVD 37 min)

2. Nasz Autyzm / scen. i reż. Olena Kravchenko. - Zielona Góra : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", 2008 (DVD 44 min)

3. Rain Man / reż. Barry Levinson ; scen. Barry Morrow, Ronald Bass. - Warszawa : Imperial Entertainment Home Video, 2002 (DVD 134 min)

4. Temple Grandin / reż. Mick Jackson ; scen. Christopher Monger, William Merritt Johnson. - Warszawa : Galapagos Films, cop. 2011 (DVD 109 min)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem - opis przypadku / Monika Rosińska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 27-29

2. Aktywność zabawowa dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym w warunkach ustrukturalizowanych / Małgorzata Kowalczyk // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. - S. 111-116

3. Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23

4. Autyzm czy nie autyzm? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29

5. Autyzm : czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140

6. Autyzm i Zespół Aspergera / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60

7. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2001, nr 5, s. 6-7

8. Autyzm - metody terapii i systemu kompleksowej opieki. Wskazówki pedagogów / Anna Rozetti-Szymańska // W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. - S. 429-438

9. Autyzm problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 16-20

10. Autyzm u dziecka - jak go rozpoznać? / Anna Szczypczyk // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 20-21

11. Autyzm w szkole - o co tyle szumu? / Kinga Wojaczek, Paulina Woźniak-Rekucka, Adam Zawisny // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 26-28

12. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25

13. Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / Anna Bąk-Średnicka // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 75-80

14. Choroba sieroca i autyzm : terapia interakcji wiążących jako współprzeżywanie i obopólna gratyfikacja dziecka i dorosłego / Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2005, nr 2, s. 29-50

15. Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne / Marzenna Zaorska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304

16. Diagnoza autyzmu / Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik // W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2010. - S. 425-428

17. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15

18. Dzieci z autyzmem / Izabela Galleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39

19. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. - S. 81-83: Czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu

20. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. - S. 153-176: Więcej o zespole Aspergera

21. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 23-27

22. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 14-19

23. Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53

24. Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91

25. Dziecko z autyzmem / Barbara Winczura // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 349-373

26. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36

27. Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym / Marta Perekitko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 61-62

28. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30-32

29. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44

30. Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci  - w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego / Jacek Błeszyński // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Żak, 2004. - S. 34-53

31. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 72-76

32. Kacper - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45

33. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 32-43: Autyzm. Umysł nieświadomy siebie i innych

34. Klub dla osób z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 54-56

35. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41

36. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305

37. Lingwistyczna charakterystyka wypowiedzi dziecka autystycznego / Ewa Jaglarz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 4, s. 33-47

38. Metody wspomagające, terapeutyczne i edukacyjne w pracy z osobami z autyzmem: teoria i praktyka, prawo i etyka : międzynarodowa konferencja naukowa Poznań, 10-11.12.2004 / Aneta Lewandowska, Katarzyna Pawelczak // Rocznik Pedagogiczny. - 2005, t. 28, s. 151-156

39. Mocne strony Autyzmu. Zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56

40. Możliwość edukacji : autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25

41. Neurony i roboty kontra autyzm / Mark Turner // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 68-71

42. Oddziaływania biomedyczne w odniesieniu do dzieci z autyzmem / Sylwia Błaszczyk-Kowalska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 153-163

43. Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, 175-183

44. Przeżycie bezradności punktem wyjścia dla znalezienia drogi do dziecka autystycznego. Rafał / Alina Zeprzałka // W: Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - S. 9-16

45. Psych-net - psychologia w internecie : Autyzm dziecięcy / Adam Tarnowski // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 3, s. 71-76

46. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266

47. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7

48. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42

49. Samotność wśród najbliższych : interakcje dzieci z autyzmem z rodzicami / Ewa Pisula // Czasopismo Psychologiczne. 2009, T. 2, s. 295-304

50. Specyfika pracy nauczyciela wf z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszek [et al.]// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34-42

51. Stres rodzicielski ojców dzieci z autyzmem / Anna Banasiak // W: Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. - S. 78-93

52. System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA / Katarzyna Hamerlak // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36, 38

53. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2012, 3, s. 175-183

54. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109

55. Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97

56. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36

57. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja) / Jacek Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24

58. Wprowadzić dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w świat relacji, porozumiewania się i myśli - model DIR/Floortime Stanleya I. Greespana i Sereny Wieder / Robert Wiktorowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s. 9-24

59. Wrodzone wzorce zachowań więziotwórczych u dzieci autystycznych / Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 5-15

60. Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa - kontrowersje i trudności diagnostyczne / Paulina Gołaska // Remedium. - 2012, nr 11, s. 24-25

61. Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34

62. Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 62-68

63. Zaburzenia komunikacji w autyzmie - podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska // Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. [36]-51

64. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm, zespół Aspergera / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20

65. Zaburzenia ze spektrum autyzmu - przegląd teorii / Paulina Gołaska // Remedium. - 2011, nr 10, s. 6-7

66. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379

67. Zespołowa praca w kuchni jako warsztat działań z osobistym zaangażowaniem w szkole dla młodzieży z autyzmem / Felicyta Krawczyk, Hanna Olechnowicz // Nowiny Psychologiczne. - 2009, nr 3/4, s. 79-99

68. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg, inny umysł / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-25

69. Życie w innej przestrzeni... : o psychospołecznej sytuacji rodzin dotkniętych autyzmem / Iwona Wendreńska // W: Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Stanka i Wojciecha Zająca. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. - S. 211-229

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Psychologia