Emocje, uczucia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1956-2011

KSIĄŻKI

1. Anatomia uczuć / Boris Cyrulnik ; tł. Bożena Anna Matusiak. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & Co : Wydawnictwo W.A.B, 1997

2. Automatyczna kontrola nieświadomych emocji / Dorota Kobylińska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

3. Bliski przyjaciel : jak budować trawałą i głęboką przyjaźń ? / Marie Chapian ; przekł. i red. Andrzej Gandecki. - Lublin : Pojednanie, 1993

4. Bliżej emocji / red. Agata Błachnio, Aneta Gózik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Emocji i Motywacji. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2007

5. Bliżej emocji 2 / red. Agata Błachnio, Aneta Przepiórka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Emocji i Motywacji. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

6. Bliżej serca : zdrowie i emocje / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007

7. Błąd Kartezjusza : emocje, rozum i ludzki mózg / Antonio R. Damasio ; przeł. Maciej Karpiński. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 1999

8. Być kobietą i nie zwariować : opowieści psychoterapeutyczne / Katarzyna Miller, Monika Pawluczuk. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010

9. Co dzieci wiedzą o emocjach / Barbara Górecka-Mostowicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2005

10. Co to znaczy "umieć żyć"? : (praktyczny przewodnik psychologiczny) / Hanna Traczyńska, Mieczysław Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ośrodek Psychoedukacji, [2007]

11. Co z tym życiem? / Kinga Rusin w rozmowie z Małgorzatą Ohme ; rys. Flanela. - Warszawa : Muza, 2010

12. Czułe słówka : słownik afektonimów / Mirosław Bańko, Agnieszka Zygmunt. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

13. Depresja ; Uczucia ; Lęk / Jean Vanier, Józef Augustyn. - Kraków : M, 1992

14. Doskonałość emocjonalna / Maya Phillips ; przekł. Lidia Rafa. - Warszawa : Wydaw. Amber, 2000

15. Duch nie spadł z nieba / Hoimar von Ditfurth ; przeł. Anna Danuta Tauszyńska ; przedm. opatrzył Maciej Iłowiecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

16. Dynamika emocji : teoria i praktyka / red. nauk. Dariusz Doliński, Wojciech Błaszczak. - Warszawa : Wydawnicwo Naukowe PWN, 2011

17. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi / Małgorzata Święcicka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1996

18. Dziecko emocjonalnie inteligentne / Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander ; ze wstępem Daniela Golemana ; z ang. przeł. Przemysław Szulgit. - Poznań : Moderski i S-ka, 1998

19. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

20. Efekt gasnącego światła / Robin Stern ; z ang. przeł. Anna Cichowicz. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008

21. Eksperymentalna psychologia emocji / Janusz Reykowski. - Wyd 2 zm. i poszerz. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1974

22. Ekspresja pojęć afektywnych w narracjach osób z osobowością antyspołeczną / Barbara Gawda. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

23. Emocje : czy można im ufać? / James C. Dobson ; przekł. Aleksandra Czwojdrak. - Warszawa : Vocatio, 1992

24. Emocje : naukowo o uczuciach / Dylan Evans ; przeł. Radosław Kot. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2002

25. Emocje : przyjaciel czy wróg / Lucyna Golińska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia, 2002

26. Emocje destrukcyjne : jak możemy je przezwyciężyć? : dialog naukowy z udziałem Dalajlamy. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2003

27. Emocje dzieci i młodzieży : zasoby - rozwijanie / Teresa Borowska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

28. Emocje i motywacja / pod red. Briana Parkinsona i Andrew M. Colmana ; przekł. Izabela Sowa. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 1999

29. Emocje i myśli / Bruce Friedland ; [tł. Adam Bujnik]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Profi, 1995

30. Emocje na wodzy : scenariusze zajęć w klasach 1-3 z elementami kształcenia emocjonalnego / pod red. Romualdy Niemczal. - Poznań : G&P, 2002

31. Emocje w negocjacjach / Roger Fischer, Daniel Shapiro ; przeł. Zbigniew Kościuk. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2009

32. Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących / Zdzisława Orłowska-Popek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011

33. Emocjonalna niedostępność / Bryn C. Collins ; przekł. Agnieszka Nowak. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

34. Formy aktywności umysłu : ujęcia kognitywistyczne . T. 1, Emocje, percepcja, świadomość / red. nauk. Andrzej Klawiter. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2008

35. Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych / red. nauk. Krystyna Wojtczuk, Agnieszka Wierzbicka. - Siedlce : Wydaw. AP, 2004

36. Garść radości, szczypta złości : mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

37. Gra o ludzkie szczęście / Miroslav Plzák ; [z czes. tł. Tadeusz Siemek]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1980

38. Inteligencja emocjonalna u dzieci : 12-dniowy kurs dla rodziców / S. D. Annamalay. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

39. Inteligentne emocje / Frances Wilks ; przeł. Krzysztof Mazurek. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski, 2004.

40. Intuicja czyli Mądrość uczuć / Gerald Traufetter ; przeł. Agnieszka Gadzała. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009

41. Istota i formy sympatii / Max Scheler ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Adam Węgrzecki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

42. Jak nie wpaść w depresję / Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus, Allen Fay ; przekł. Jacek Bielas. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 2005

43. Jak pogłębić inteligencję emocjonalną : program treningu ujawniającego potęgę uczuć i intuicji / Jeanne Segal ; tł. Małgorzata Jałocho, Piotr Kołyszko, Izabela Szyszkowska-Andruszko. - Warszawa : Jacek Santorski, 1997

44. Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego / Anna Kozłowska. - Warszawa : Żak, 1996

45. Jak przeżywać emocje : rozpoznawanie emocji, diagnozowanie problemów emocjonalnych, świadome przeżywanie emocji / Jean-Yves Arrivé ; [przekł. Angelina Waśko-Bongiraud]. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009

46. Jak radzić sobie ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / Jan Stewart ; [tł. Adrian Gnatek et al.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

47. Jedna chwilka, uczuć kilka czyli Z uczuciem o uczuciach / Marcin Brykczyński, Lidia Głażewska-Dańko. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, [2009?]

48. Kat miłości i inne opowieści psychoterapeutyczne dla wszystkich, którzy kiedykolwiek brali udział w terapii po którejkolwiek ze stron / Irvin D. Yalom ; przeł. Małgorzata Jałocho. - Warszawa : Jacek Santorski, [2000]

49. Kłopoty z emocjami dzieci : ścieżki zmiany / Leokadia Wiatrowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

50. Kobiety, które myślą za dużo : jak przestać zadręczać się niepotrzebnymi myślami i odzyskać radość życia / Susan Nolen-Hoeksema ; przeł. Barbara Górecka. - Wrocław : Wydawnictwo Purana, 2006

51. Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych / Kazimierz Obuchowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982

52. Kody umysłu i emocje / Kazimierz Obuchowski. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004

53. Kompas uczuć : ćwiczenia i eksperymenty do zastosowania w pracy grupowej i terapii / Klaus W. Vopel ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005

54. Konceptualizacja uczuć w języku polskim : prologomena / Iwona Nowakowska-Kempna. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1995

55. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Cz. 2, Data / Iwona Nowakowska-Kempna. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000

56. Kontrola naszych myśli i uczuć / Elliot Aronson, Grażyna Wieczorkowska. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, [2001]

57. Kształtowanie uczuć dzieci i młodzieży / Stanisław Gerstman. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961

58. Melancholia / Antoni Kępiński. - Wyd. 4 (popr.). - Warszawa : Sagittarius, 1993

59. Mieć piękny umysł / Edward De Bono ; [przekł. Olga Wojtaszczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009

60. Moje uczucie i ja : książka dla ciebie / Lynda i Area Madaras ; tł. Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : W.A.B, 1996

61. Motywacja i uczucia / Edward J. Murray ; tł. Zofia Doroszowa. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1968

62. Mózg emocjonalny : tajemnicze podstawy życia emocjonalnego / Joseph LeDoux ; przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Media Rodzina, [2000]

63. Namiętności duszy / Rene Descartes ; [przetł. z fr. oraz wstęp Ludwik Chmaj ; przedm. Bogdan Suchodolski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

64. Natura emocji : podstawowe zagadnienia / pod red. Paula Ekmana i Richarda J. Davidsona ; przekł. Bogdan Wojciszke. - Wyd. 1 w jęz. polskim. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999

65. Neuropsychologia emocji : poglądy, badania, klinika / red. Anna Herzyk, Aneta Borkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999

66. Nieuświadomiony afekt / red. Rafał Krzysztof Ohme. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

67. O dawaniu / Stefan Garczyński. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1985

68. O pragnieniach ludzkich : dlaczego chcemy tego, czego chcemy / William B. Irvine ; przeł. Michał Zagrodzki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

69. O uczuciach, namiętnościach i szaleństwie w ujęciu psychoanalizy / pod red. Ilony Błocian i Roberta Saciuka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

70. O uczuciach, wartościach i sympatii David Hume, Max Scheler / Marek Pyka. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999

71. O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt / Karol Darwin ; [przeł. z ang. Zofia Majlert i Krystyna Zaćwilichowska ; przedmową opatrzył Włodzimierz Szewczuk]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988

72. Od zawiści do zemsty : społeczna psychologia kłopotliwych emocji / Zbigniew Zaleski. - Warszawa : Żak, 1998

73. Otwartość sprzymierzeńcem miłości : rozmowy we dwoje i ustawienia rodzin / Otto Brink, Alexander Quasebarth, Petra Saltuari ; [przekł. Joanna Diduszko-Kuśmirska]. - Wrocław : Wydawnictwo Sursum, 2005

74. Podpatrywanie myśli i uczuć / red. Małgorzata Fajkowska, Magdalena Marszał-Wiśniewska, Grzegorz Sędek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

75. Potrzeba uczuć / Zygmunt Putkiewicz. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1982

76. Pozytywność : naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia / Barbara L. Fredrickson ; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk, cop. 2011

77. Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość / Janusz Reykowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992

78. Psyche i edukacja : emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu / Bernie Neville ; przekł. Marek Kościelniak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

79. Psychologia emocji / red. Michael Lewis, Jeannette M. Haviland-Jones ; [ tł. Magdalena Kacmajor et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

80. Psychologia emocji / Władysław Łosiak ; [komitet naukowy Danuta Kądzielawa et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

81. Psychologia poznawania twarzy i ich ekspresji / Emilia Dolata. - Białystok : Trans Humana, 2001

82. Psychologia uczuć i inne pisma / Władysław Witwicki ; [przedm., red. nauk., notę o autorze i bibliogr. oprac. Teresa Rzepa]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

83. Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży : wybrane zagadnienia / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

84. Quaestiones disputatae de sensualitate, de passionibus animae = Dysputy problemowe o zmysłowości, o uczuciach / Tomasz z Akwinu ; tł. Aleksander Białek ; tekst sprawdzili i popr. Mieczysław A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk ; red. nauk. Andrzej Maryniarczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

85. Rejestr emocjonalny języka : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Wojtczuk, Violetty Machnickiej ; Akademia Podlaska. Instytut Filologii Polskiej. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

86. Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Litwińska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny]. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

87. Rodzina : biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania / Stanisław Głaz, Krzysztof Grzeszek, Iwona Wiśniewska. - Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996

88. Rozmowy z dzieckiem : proste odpowiedzi na trudne pytania / Justyna Korzeniewska. - Warszawa : RM, 2009

89. Rozwój uczuć / Stanisław Gerstmann. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986

90. Sekrety udanego związku czyli Jak znaleźć partnera na całe życie / Alexandra Berger, Andrea Ketterer ; przekł. Jolanta i Dobrosław Dowiat-Urbańscy. - Katowice : Videograf II, 2009

91. Serce w rozumie : afektywne podstawy orientacji w otoczeniu / Alina Kolańczyk ; Aleksandra Fila-Jankowska, Monika Pawłowska-Fusiara, Radosław Sterczyński. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

92. Siła emocji : zrozumieć uczucia, jak sobie z nimi radzić / Michelle Larivey ; z fr. przeł. Elżbieta Teresa Sadowska. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2006

93. Skuteczność kar w wychowaniu / Stanisław Mika. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969

94. Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci / Wiesława Aleksandra Sacher. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

95. Socjologia emocji / Jonathan H. Turner, Jan E. Stets ; tł. Marta Bucholc. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

96. Sposób na Kaina : jak chronić życie emocjonalne chłopców / Dan Kindlon, Michael Thompson ; we współpr. z Teresą Barker ; tł. Anna Skucińska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2004

97. Sukces emocjonalny / Jacek Santorski. - Warszawa : Jacek Santorski, [1999]

98. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011

99. Szaleństwo bez utraty rozumu : z badań nad zaburzeniami osobowości / red. Ewa Trzebińska ; [aut. Anna Chojnacka et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009

100. Szczęście : od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne / Jonathan Haidt ; przekł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

101. Szkic o teorii emocji / Jean-Paul Sartre ; tł. Rafał Abramciów. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

102. Sztuka uwodzenia : praktyczny przewodnik po tajemnicach manipulacji / Robert Greene ; przeł. Paweł Luboński. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2009

103. Tajemnica świadomości : ciało i emocje współtworzą świadomość / Antonio R. Damasio ; przeł. Maciej Karpiński. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2000

104. Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej / Małgorzata Kuśpit. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2010

105. Teoria uczuć moralnych / Adam Smith ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyła Danuta Petsch ; przekł. przejrzał Stanisław Jedynak. - Warszawa : Państowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

106. Teorie emocji i motywacji / Henryk Gasiul. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007

107. Teorie emocji i motywacji : rozważania psychologiczne / Henryk Gasiul. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002

108. To, jak się czujesz, zależy od ciebie! : klucz do dobrego nastroju / Gary D. Mckay, Don Dinkmeyer ; przekł. Agata Błaż. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

109. Uczenie się przez przeżywanie : rzecz o teorii wielostronnego kształcenia / Władysław P. Zaczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

110. Uczucia w naszym życiu / Stanisław Gerstmann. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1963

111. Uleczyć zranione uczucia : jak przezwyciężyć trudności życiowe / Martin H. Padovani ; przedm. John Powell ; przekł. Anna Koziarz-Godula. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

112. Uwaga, samokontrola, emocje : psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi / Małgorzata Święcicka. - Warszawa : Wydawnictwo Emu, 2005

113. W niewoli uczuć : jak wzbogacić własne życie emocjonalne / Leslie Cameron-Bandler, Michael Lebeau ; przeł. Andrzej Posiewnik. - Gdańsk : Marabut - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1992

114. W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego / Henryk Gasiul. - Warszawa : Żak, 2001

115. W sercu emocji dziecka : jak nauczyć się rozumieć uczucia dziecka - jego radości i smutki, obawy i niepokoje, jak reagować na lęk, przygnębienie i panikę / Isabelle Filliozat ; tł. Ryszard Zajączkowski. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2009

116. Wokół językowej funkcji emocjonalnej : fakty dawne i współczesne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Wojtczuk oraz Violetty Machnickiej ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006

117. Wpływ rodziców na zaburzenia emocjonalności uczniów / Stanisław Gerstmann. - Toruń : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956

118. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej / Daniela Becelewska. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2005

119. Wychowaj szczęśliwe dziecko : praktyczne rady dla rodziców / Glenda Weil, Doro Marden ; przeł. Jacek Środa. - Warszawa : Wydawnictwo Edgard, 2010

120. Wyrażanie emocji / pod red. Kazimierza Michalewskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

121. Zaburzenia emocjonalne dzieci : diagnoza i terapia : (materiały z ogólnopolskiej konferencji terapii pedagogicznej) : praca zbiorowa / pod red. Wandy Turewicz ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. - Zielona Góra : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1989

122. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

123. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

124. Zarządzanie emocjami : klucze do sukcesu w przedsiębiorczości / Maria Gemma Saenz przy współpracy z Luisą Sanchez - Warszawa : Sadome Dos, 2007

125. Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć / Arlie Russell Hochschild ; tł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

126. Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć / Arlie Russell Hochschild ; tł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

127. Zarządzanie sobą : książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu / Renata Gut, Maria Piegowska, Barbara Wójcik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

128. Zdrowie emocjonalne : przemień lęk, złość i zazdrość w twórczą energię / Osho ; przeł. Paweł Karpowicz. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2009

129. Znaczenie miłości : jak uczucia wpływają na rozwój mózgu / Sue Gerhardt ; przekł. Beata Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

130. Zranione stany świadomości : o bólu, złości i nieświadomym używaniu siły w relacjach / Bogna Szymkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, 2006

131. Zrozumieć emocje / Keith Oatley, Jennifer M. Jenkins ; [tł. Józef Radzicki, Jacek Suchecki ; red. nauk. Tomasz Maruszewski]. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Przyjaciele Zippiego" / Katarzyna Stępniak // Remedium. - 2008, nr 6, s. 8-9

2. "Spójrz Inaczej" - rozwój kompetencji emocjonalnych / Marta Połotniuk // Remedium. - 2010, nr 2, s. 8-9

3. 7 grzechów głównych / Christian Jarrett ; tł. Aleksander Król, Piotr Żak // Charaktery. - 2011, nr 4, s. 44-49

4. A Anka zawsze uśmiechnięta... / Adriana Klos // Charaktery. - 2011, nr 12, s. 78-80

5. A jak... aleksytymia / MAG // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 64

6. Akordy serca / Maria Jarymowicz // Charaktery. - 2010, nr 10, s. 54-57

7. Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną / Aleksandra Jasielska // Forum Oświatowe. - 2009, nr 1, s. 71-87

8. Anonimowi Uzależnieni od Emocji // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 11-12

9. Bliskość, która uzdrawia i uszczęśliwia / Anna Dodziuk // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 8-13

10. Chorzy z zazdrości / Alicja Krata // Charaktery. - 2008, nr 10, s. 26-29

11. Co mną rządzi : rozpoznajemy uczucia swoje swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie 6 / Marta Piech // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 13

12. Człowiekowi kryzys dano / Wojciech Szlagura // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 8-13

13. Czy reakcje emocjonalne młodzieży na odrzucenie i akceptację interpersonalną mogą być regulowane wyodrębnieniem schematu Ja z My? / Joanna Rajchert // Psychologia Społeczna. - 2008, nr 3, s. 133-150

14. Czym jest szczęście i cierpienie? / Krystyna Żuławnik-Rusnak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29

15. Ćwiczenia w wyrażaniu emocji - lekcja druga / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 145-147

16. Dialogi z myszką / Tomasz Grzyb // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 56-59

17. Dobre strony złego humoru / Anna Gielas // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 36-38

18. Dostrajanie nastroju / Monika Wróbel // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 55-57

19. Dowody wdzięczności bez powodu / Dorota Krzemionka, Magda Brzezińska // Charaktery. - 2010, nr 1, s. 15-24

20. Duży czy mały - zawsze człowiek / Edward Ryś // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 15

21. Dzieci, nie kłóćcie się / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 12

22. E jak emocjonalna natura człowieka / Agnieszka Ewa Dębniak // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 3, s. 10

23. Ekonomia w mózgu / Tomasz Zaleśkiewicz // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 44-46

24. Ekspresja uczuć / Leokadia Wiatrowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 21-25

25. Ekspresja. Cz. 1 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2007, nr 12, s. 24-25

26. Elementy składowe kompetencji emocjonalnej / Mirosława A. Leopold // Czasopismo Psychologiczne. - 2006, nr 2, s. 191-204

27. Emocje - ekspresja. Cz. 2 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2008, nr 2, s. 24-25

28. Emocje pod pantoflem / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 30-34

29. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53

30. Emocje w psychoterapii osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 17-52

31. Emocje z odcieni jesieni / Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2011, nr 11, s. 17-25

32. Emocji portret rodzinny / Tomasz Maruszewski // Charaktery. - 2005, nr 9, s. 8-13

33. Emocjonalność rodziców w ocenie młodzieży / Maria Błażejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 34-37

34. Empatia drogą do innego i do siebie / Ewa Trzebińska // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 8-13

35. Empatia w poezji Miłosza / Marta Drażyńska // Polonistyka. - 2011, nr 5, s. 17-24

36. Fragmenty scenariuszy zajęć kształtujące emocje uczniów klas 1-3 / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 66-69

37. Gdy rozum śpi, budzą się kompleksy / Romuald Korach // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 18-20

38. Gdzie rodzi się czułość / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2011, nr 12, s. 58-61

39. I czym tu się martwić? / Victoria Stern // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 40-43

40. Ile radości jest w "radości"? O modelach uczuć "w rodzaju radości" związanych z rzeczownikiem "radość" / Agnieszka Mikołajczuk // Poradnik Językowy. - 2007, z. 4, s. 57-71

41. Imperatyw przetrwania - intelektualny i emocjonalny / Krystyna Bonenberg // Aura. - 2009, nr 12, s. 34-35

42. Inteligencja emocjonalna / Małgorzata Łada // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 38-41

43. Intrapsychiczne źródła samooceny: znaczenie emocji, temperamentu i poczucia zdolności do działania / Kinga Lachowicz-Tabaczek, Justyna Śniecińska // Czasopismo Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 229-246

44. Istota emocji w klasie / Katarzyna Wójcik // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 11-12

45. Ja go kocham i kropka / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 15, s. 12

46. Jak stracić przyjaciół, pieniądze i psa / Wiesław Łukaszewski, Julia Boguszewska // Charaktery. - 2008, nr 3, s. 9-15

47. Jak uleczyć zranione uczucia? : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Władysława Koczur-Walczak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 38

48. Jak użytkownicy polszczyzny myślą i mówią o doświadczaniu bólu fizycznego? / Krystyna Waszakowa ; tł. streszcz. A. Gierba // Poradnik Językowy. - 2010, nr 9, s. 5-20

49. Językowe sposoby wyrażania negatywnych emocji w komentarzach użytkowników serwisu aukcyjnego "Allegro" / Joanna Smól ; tł. streszcz. A. Gierba // Poradnik Językowy. - 2010, nr 5, s. 51-61

50. Kiedy pani złość przychodzi z wizytą / Elżbieta Brzostowska // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 10-13

51. Kompetencja emocjonalna a wybrane wymiary osobowości / Mirosława Anna Leopold // Forum Oświatowe. - 2008, nr 2, s. 27-43

52. Kompetencje emocjonalne uczniów. Cz. 2 / Marta Połotniuk // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 18-19

53. Kopernikański przewrót w myśleniu o emocjach / Maria Jarymowicz // Charaktery. - 2010, nr 5, s. 60-63

54. Kora szalenie emocjonalna / Antonio R. Damasio // Charaktery. - 2011, nr 6, s. 54-57

55. Kwintesencja nudy / Anna Gosline ; tł. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2011, nr 8, s. 44-47

56. L jak lubię cię / Agnieszka Ewa Dębniak // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 23, s. 12

57. Mały wielki terror / Hubert Czemierowski // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 24-27

58. Mądrość uczuć / Mariola Dobosz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 26-28

59. Mechanizmy uzależnienia czy kryzys rozwojowy? / Damian Zdrada // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 39-42

60. Melodia emocji / Karen Schrock // Charaktery. - 2011, nr 7, s. 48-51

61. Miłość w życiu nastolatków / Dorota Ruszkiewicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 34-43

62. Na huśtawce uczuć / Wiesław Łukaszewski // Charaktery. - 2011, nr 8, s. 15-21

63. Narodziny wstrętu / Anne Schienle ; tł. Grzegorz Szczepański // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 52-54

64. Nasze emocje / Renata Mierzyńska // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 14

65. Nie każdy smutek to depresja / Artur Cedro ; rozm. przepr. Piotr Żak // Charaktery. - 2011, nr 11, s. 26-28

66. Nienawiść, siostra miłości / Józef Augustyn ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2009, nr 4, s. 22-24

67. Nieświadome emocje - deficyt, obrona czy samooszukiwanie? / Lucyna Golińska // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 31-44

68. O emocjach, o sobie - pierwsza lekcja / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 147-148

69. O potrzebie szybkiej zmiany nastroju : we wstępnej terapii / Anna Bakuła // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 34-36

70. O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 5-13

71. O transferze emocji i nastrojów między ludźmi - mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zarażenia afektywnego / Monika Wróbel // Psychologia Społeczna. - 2008, nr 3, s. 210-230

72. Obecność zamienić w czułość / Piotr Fijewski, Maria Król-Fijewska ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2011, nr 12, s. 14-23

73. Oda do radości / Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 14-22

74. Osiem praw emocji / Magdalena Ewa Russell // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 32-33

75. Osobowości miłości / Helen Fisher ; rozm przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. -  2009, nr 12, s. 38-43

76. Oswajać lęki / Iwona Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-38

77. Oswajanie nieznanego lądu czyli Co zrobić z mechanizmem nałogowego regulowania uczuć, aby zmniejszyć jego destrukcyjną moc / Halina Ginowicz // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 18-24

78. Oswoić emocje / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 30-34

79. Otchłań złości : scenariusz spotkania / Renata Rzepecka-Stenka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 20

80. Panaceum na wszystkie problemy? / Joanna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 31-39

81. Para - dwoje na wulkanie uczuć / Magda Brzezińska // Charaktery. - 2011, nr 5, s. 20-29

82. Poczucie więzi emocjonalnej dorastających dzieci z rodzicami / Marzena Sendyk // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 34-38

83. Podróż do krainy uczuć / Elżbieta Pokładnik // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 23-37

84. Porażka drogą do sukcesu / Zuzanna Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 151-155

85. Porozmawiajmy o emocjach : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 6, s. 36-37

86. Poszerzanie słownika emocji - lekcja trzecia / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 143-144

87. Potrzebna bliskość / Wioleta Baraniak // Charaktery. - 2005, nr 9, s. 51-52

88. Powstać z popiołów / Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała // Charaktery. - 2006, nr 5, s. 32-34

89. Pozahedonistyczna tendencja w regulacji emocji / Aleksandra Jasielska // Czasopismo Psychologiczne. - 2005, nr 1, s. 7-20

90. Prawidłowości i zagrożenia rozwoju emocjonalnego dzieci / Sława Tusznio // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 7-17

91. Program biblioterapeutyczny - oswajanie starszaków. Cz. 1 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36

92. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 2 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39

93. Program zajęć biblioterapeutycznych "Dodajmy sobie skrzydeł" / Natalia Wolko-Stempniewicz // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 6-17

94. Program zajęć biblioterapeutycznych pt. "Nastolatek w strefie uczuć" / Barbara Nowak-Słomiany // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 7-19

95. Przyjaciel - dobre lekarstwo na samotność : propozycja lekcji wychowawczej dla klasy 4 / Beata Gola // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 4

96. Psyche i soma - od emocji do choroby / Jan Chodkiewicz, Joanna Miniszewska // Remedium. - 2007, nr 12, s. 1-3

97. Pułapki zazdrości / Jakub Kołodziej.// Charaktery. - 2005, nr 9, s. 14-15

98. Radzimy sobie z emocjami : zajęcia ze starszymi dziećmi / Joanna Żołądź // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 41-43

99. Regulacja emocji u osób chorujących na astmę oskrzelową / Kamila Binkiewicz, Katarzyna Schier // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr 4, s. 63-76

100. Regulowanie emocji - lekcja piąta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 147-149

101. Relacja język a emocje w perspektywie międzykulturowej / Artur Rejter // Poradnik Językowy. - 2008, nr 3, s. 12-23

102. Rodzaj wzbudzonych emocji a zaufanie do ludzi i wiara w świat sprawiedliwy / Romuald Derbis, Tomasz Wirga // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 1, s. 7-21

103. Rozpoznajemy i wyrażamy uczucia i emocje : cykl spotkań negocjacyjnych dla uczniów klas 4 / Barbara Kozera // Klanza w Czasie Wolnym. - 2005, nr 2, s. 24-27

104. Rozpoznawanie emocji - lekcja czwarta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 149-150

105. Rozpoznawanie mimicznej ekspresji emocji / Joanna Lewczuk // Nowiny Psychologiczne. - 2007, nr 3, s. 5-32

106. Siła tkwiąca w emocjach / Magdalena Śmieja // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 83-91

107. Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji / Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła // Czasopismo Psychologiczne. - 2005, nr 1, s. 31-47

108. Spokojnie, to tylko twoje emocje / Agnieszka Popiel // Charaktery. - 2009, nr 4, s. 14-21

109. Sprinterski transfer emocji // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 56-59

110. Subtelna moc emocji / Nico H. Frijda ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2008, nr 11, s. 50-53

111. Szczęście i radość życia dzieci i młodzieży / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 11-18

112. Szczęśliwi nauczyciele / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 29-36

113. Szkoła intymności / Marek Wosiński // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 14-15

114. Sztuka duchowości / Ewa Trzebińska // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 40-42

115. Ślubuję cię kochać / Lidia Mieścicka // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 16-18

116. Śmierć i rozstania : program biblioterapeutyczny / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 6-25

117. Świadomość emocji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Alicja Opatowska, Tadeusz Gałkowski // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 334-345

118. Świat emocji : zajęcia wychowawcze dla starszych klas gimnazjalnych / Anna Mizgier // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 6-7

119. Taniec jako pretekst doświadczania niepowtarzalnej cielesności. Refleksje nauczyciela tańca / Agnieszka Powłoka // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 11-13

120. Trudna sztuka przegrywania / Alicja Dorozińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 62-64

121. Uczucia na języku / Dorota Szczygieł // Charaktery. - 2009, nr 11, s. 68-71

122. Umiejętność "przełączania się" między przeciwstawnymi emocjami - czyli Jak działać efektywnie i dojrzale / Kamila Wojdyło // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 17-30

123. Uogólnione zaburzenie lękowe z perspektywy dysregulacji emocji / Dominika Górska // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 1, s. 105-118

124. Uwaga, zaraźliwy nastrój / Monika Wróbel // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 21-22

125. Uwarunkowania kompetencji emocjonalnej. Cz. 2 / Mirosława Anna Leopold // Remedium. - 2007, nr 11, s. 8-9

126. Uzależnione od miłości / Adriana Klos // Charaktery. - 2011, nr 9, s. 30-33

127. W świecie emocji / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 42-45

128. W świecie uczuć : wstręt / Grzegorz Kasdepke // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 46-47

129. W teatrze emocji / Keith Oatley ; rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2008, nr 12, s. 46-49

130. W terapii uzależnienia / Zofia Sobolewska-Mellibruda // Świat Problemów. - 2005, nr 6-7, s. 8-11

131. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 46-57

132. Wahając się do celu / Agnieszka Popiel ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2011, nr 8, s. 22-25

133. Więź emocjonalna a wychowanie w domu dziecka / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 31-38

134. Wychowanie uczuć / Małgorzata Sagan // Wychowawca. - 2005, nr 6, s. 11-12

135. Wypisz się z żalu / Anna Hebenstreit // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 32-33

136. Z natury wrażliwi / Tomasz Kozłowski // Charaktery. - 2011, nr 12, s. 24-27

137. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i co dalej? / Beata Górlicka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 26-32

138. Zarazić się strachem / Leszek Kaczmarek, Ewelina Knapska, Tomasz Werka // Świat Nauki. - 2007, nr 7, s. 48-55

139. Zła kobieta dobra jest / Anna Golan // Charaktery. - 2010, nr 28-31

140. Złość ma swoje dobre strony / Marzenna Kucińska // Charaktery. - 2006, nr 12, s. 72-73

141. Złość męskości szkodzi / Luis Alarcon Arias // Charaktery. - 2005, nr 10, s. 34-35

142. Znaczenie reprezentacji Ja i osób dobrze znanych dla oceny behawioralnych i emocjonalnych właściwości osób trzecich / Jakub Niewiarowski, Jerzy Karyłowski // Czasopismo Psychologiczne. - 2006, nr 1, s. 39-46

143. Zrozumieć emocje / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 43-45

 


ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Małżeństwo... Rodzina... [Film] / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski ; reż. Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Informacji i Promocji, 199
2

2. Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi. Cz. 5, O radzeniu sobie z przygnębieniem i depresją [Film] / scen. i prowadz. Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000

3. Urzekająca [Książka mówiona] : odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy / John & Stasi Eldredge. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Logos, [2007]

4. Wędrując ku dorosłości [Film] : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klas I-III liceum, technikum i szkół zawodowych / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2010                                                                                                                   

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Psychologia