Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989-2017

KSIĄŻKI

1. Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod. red. Marka Banacha. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" ; Wydawnictwo WAM, 2011

2. Badania nad dziećmi alkoholików / tł. Justyna Kotlicka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

3. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011

4. Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009

5. FAScynujące dzieci / Małgorzata Klecka. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2007

6. Kochaj mnie, mamo / Casey Watson ; przekł. Agnieszka Zajda. - Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2016

7. Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008

8. Nie podejmujcie pochopnej adopcji! : przewodnik po drogach i rozdrożach wiodących ku własnemu dziecku / Kazimierz Flak. - Krosno : Wydawnictwo Lygian, cop. 2013

9. Rodzina : diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009

10. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007

11. W trosce o dobro współczesnego dziecka : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2014

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Biorę odpowiedzialność..." / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 6-10

2. Alkoholowy Zespół Płodowy - niechciane picie, niezawinione kalectwo / Monika Bäcker // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 1, s. 129-130

3. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 15

4. Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25

5. Alkoholowy zespół płodowy FAS : zaburzenia pierwotne i wtórne / Małgorzata Klecka // Bliżej przedszkola. -  2004, nr 4, s. 26-27

6. Diagnostyka zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD / Iwona Palicka, Magdalena Leszczuk-Rugała // Forum Logopedy. - 2016, nr 14 (lipiec/sierpień), s. 50-54

7. Diagnoza FAS w praktyce /  Marta Komorowska //  Remedium. - 2007, nr 11, s. 6-7

8. Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 8-11

9. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym / Krzysztof Liszcz // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13

10. Dzieci z FAS w szkole... / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-29

11. Dzieci z syndromem FAS / Urszula Kot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 60-61

12. Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) - wybór bibliografii / Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 63-64

13. Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w edukacji / Joanna Trzaskalik, Julia Pyttel // Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 1, s. 11-25

14. Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło // Remedium. - 2015, nr 9, s. 4-5

15. Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej / Beata Gumienny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 19-22

16. Dziewięć miesięcy bez alkoholu : ogólnopolska kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu" 2007  //  Świat Problemów. - 2007, nr 8, dod.  s. I-IV

17. Epidemiologia FAS. Cz. 1 / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 2, s. 23-25

18. FAS - od diagnozy do terapii /  oprac. MAR //  Remedium. - 2008, nr 6, s. 12

19. FAS i procenty... /  (KAW) //  Świat Problemów. - 2008, nr 10, s. 30-32

20. FAS to nie wyrok / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 14-19

21. FAS w Parlamencie Europejskim / Magdalena Borkowska // Świat Problemów. - 2011, nr 10 , s. 38-40

22. FAS w Parlamencie Europejskim / Magdalena Borkowska // Świat Problemów. - 2011, nr 10 , s. 38-40

23. FAScynujące dzieci / Krzysztof Liszcz ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 10-11

24. FASD - problem, którego nie widać / Jolanta Terlikowska // Remedium. - 2015, nr 9, s. 1-3

25. FASD w Kolumbii Brytyjskiej. Cz. 1 / Małgorzata Tomanik // Remedium. - 2017, nr 5, s. 10-11

26. FASD w Kolumbii Brytyjskiej. Cz. 2 / Małgorzata Tomanik // Remedium. - 2017, nr 6, s. 24-26

27. Formy pomocy i metody pracy z dziećmi chorymi na AZP. Cz. 2 / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 5-7

28. Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku rodzinnym i szkolnym / Marek Banach // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-XII

29. I dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 29-30

30. Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 24-27

31. Jak edukować rodziców najmłodszych dzieci na temat substancji psychoaktywnych? / Luiza, Słodownik // Świat Problemów. - 2016, nr 7, s. 38-42

32. Metoda ośmiu kroków : jak postępować z dziećmi z zespołem FAS? // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 9

33. Metody pracy z dziećmi chorymi na PZA / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 6, s. 10-11

34. Na skutek picia / Marta, Melka-Roszczyk // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 98-103

35. Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym /  Krzysztof Liszcz //  Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13

36. Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg /  oprac. Olga Dziadowska //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 39-41

37. Nie piję za jego zdrowie /  oprac. MAR //  Remedium. - 2007, nr 10, s. 12

38. FAS w Parlamencie Europejskim / Magdalena Borkowska // Świat Problemów. - 2011, nr 10 , s. 38-40

39. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS /  Małgorzata Klecka //  Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 7-9

40. Odpowiedzialni rodzice / Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21

41. One nie potrafią sobie tego darować /  Magdalena Ilnicka //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 6-8

42. Płodowy zespół alkoholowy - zagadnienia mowy i percepcji / Halina Pawłowska-Jaroń.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 113-120

43. Płodowy Zespół Alkoholowy / Magdalena Przystałowska // Remedium. - 2006, nr 10, s. 31-32

44. Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci / Ewa Czech, Marek Hartleb // Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 1/2, s. 9-20

45. Polska bada FAS / Magdalena Borkowska // Świat Problemów. - 2013, nr 1, s. 44-46

46. Pomoc dla dzieci z FAS / Magdalena Borkowska // Świat Problemów. - 2013, nr 9, s. 45-46

47. Potencjał edukacyjny dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 5, s. 18-19

48. Potrzeby a realia profilaktyki i wspomagania rozwoju osób ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w Polsce / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Świat Problemów. - 2015, nr 6, s. 29-33

49. Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD /  Marta Komorowska //  Remedium. - 2007, nr 9, s. 24-25

50. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31

51. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu / Jacek Moskalewicz // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 55-63

52. Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS. Cz. 2 / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 2, s. 7-9

53. Sukces zaufania /  Tadeusz Pulcyn //  Świat Problemów. - 2007, nr 10, s. 10-15

54. Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo /  Janusz Sierosławski //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 4-5

55. Temat tabu /  Teresa Szydłowska //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 36-37

56. Teratogenne działanie alkoholu / Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 19-25

57. Urodzeni uzależnieni /  Wiesław Lipski //  Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 34-35

58. Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD / Marta Komorowska // Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7

59. Uzależnienie alkoholowe a rodzicielstwo /  Włodzimierz Fijałkowski //  Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 4, dod.  s. III-IV

60. W okresie prenatalnym : FAS - alkoholowy zespół płodowy /  Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Renata Straub //  Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 28-31

61. Z badań nad uzależnieniem kobiet i jego następstwami zdrowotnymi /  Sabina Nikodemska //  Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 18-21

62. Z FAS-trygowane dzieci / Ewelina Sawaściuk // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67

63. Za Fasadą / Barbara Kaczmarska // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 7-8

64. Zdążyć przed FAS / Małgorzata Lis // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 5-6


ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Problemy edukacyjne i społeczne dziecka z płodowym zespołem alkoholowym (FAS) / Marzena Dycht // W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 109-123

2. Praca z uczniem z FAS : zarys problemu / Dominika Kot // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - S. 44-51

3. Alkoholizm - piętno na całe życie : od FAS do DDA / Beata Janeczko // W: Sprostać wyzwaniom : rodzina w obliczu długotrwałej choroby i niepełnosprawności / pod red. Anny Mazur, Magdaleny Fatygi. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2012. - S. 159-179


FILMY

1. Wieczne dziecko : film o życiu rodzin, w których dorastają dzieci z FAS/FAE / scen. Michael Rolt ; reż. Susan Fleisher i Ron Orders. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : The National Organisation for Fetal Alcohole Syndrome, cop. 2008

2. Wpływ alkoholu na organizm człowieka / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2014

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

 

Powrót do Psychologia