Folklor – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2023

Zestawienie do pobrania

KSIĄŻKI

1. Bartnicka Aneta, Skarby Mazowsza : folklor kołbielski. Sufczyn 2008.

2. Benedyktowicz Danuta, Benedyktowicz Zbigniew, Symbolika domu : literatura i etnografia. Kraków 2022.

3. Bilińska Agnieszka, Biliński Włodek, Nowak Agnieszka, Folklor i zwyczaje w Polsce. Katowice  2010.

4. Borucki Marek, Nasz folklor ocalony. Warszawa 2014.

5. Braun Krzysztof, Bursztyniarstwo, wycinanka, kurpiowskie wyploty z korzenia. Warszawa 2008.

6. Braun Krzysztof, Ścinanie śmierci w Jedlińsku, straże grobowe - Turki, wieńce dożynkowe. Warszawa 2008.

7. Braun Mateusz, Wota woskowe w Brodowych Łąkach, kozy prostyńskie w Prostyni, palma kurpiowska w Łysych. Warszawa 2008.

8. Bringsvard Tor Age, Hau : psy, pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach. Warszawa 2020.

9. Czerwiński Tomasz, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce. Warszawa 2009.

10. Dąbrowska Izabela, Jakubicz Agnieszka, Twarowska Maria, Pan Pichon : żołędziowa kawa i mazurki : kreatywna książeczka z zadaniami do wykonania. Białystok 2021.

11. Dylewski Adam, Polska wielu kultur. Warszawa 2008.

12. Ferenc Ewa, Polskie tradycje rodzinne. Poznań 2009.

13. Gańczarczyk Gabriela, Grochowski Piotr (red.), Folklor w dobie Internetu. Toruń  2009.

14. Grzegorczyk Magdalena, Grzegorczyk Andrzej, Tradycje wielkanocne. Warszawa 2008.

15. Jankowska Anna, Grzybek Renata, Opowiedz mi, mamo : polskie zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Warszawa 2012.

16. Kędzierska Aleksandra, Wawrzyczek Irmina (red.), O wyższości świąt Bożego Narodzenia. Lublin 2009.

17. Kłosiewicz Stefan, Kłosiewicz Olga, Przyroda w polskiej tradycji. Warszawa 2011.

18. Knapik Mirosława, Łobos Anna (red.), Folklor - edukacja, sztuka, terapia. Bielsko-Biała 2009.

19. Kobylińska Marianna, Zdarzenia i ludzie. Sterdyń 2011.

20. Napiórkowski Marcin, Mitologia współczesna. Warszawa 2021.

21. Naumowicz Józef, Historia świątecznej choinki. Kraków 2016.

22. Nowak Tomasz, Bieńkowski Andrzej, Instrumentarium. Cz. 2, Skrzypce i śpiew. Warszawa 2009.

23. Nowak Tomasz, Grozdew-Kołacińska Weronika, Harmonia pedałowa, ligawka mazowiecka, wskrzeszona tradycja - rzecz o fideli płockiej. Warszawa 2008.

24. Oklejak Marianna, Cuda wianki : polski folklor dla młodszych i starszych. Warszawa 2015.

25. Piskorz-Branekova Elżbieta, Polskie stroje ludowe. Cz. 3. Warszawa 2010.

26. Ploch Leszek, Inspirowani folklorem : XXX-lecie Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowiacy" (1985-2015). Warszawa 2015.

27. Pruszak Tomasz Adam, O ziemiańskim świętowaniu : tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy. Warszawa  2011.

28. Rzepnikowska Iwona (red.), Inspiracje ludowe w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku. Toruń 2009.

29. Smaki Mazowsza = Tastes of Mazovia. Warszawa 2010.

30. Topczewski Filip, Wszystko o Bożym Narodzeniu : znaczenie religijne, tradycje, zwyczaje, ciekawostki. Częstochowa 2015.

31. Walęciuk-Dejneka Beata, Chleb w folklorze polskim : w poszukiwaniu znaczeń. Siedlce 2010.

32. Wawryniuk Łukasz A. (red.), Kultura, język i literatura ludowa Mazowsza i Podlasia - dawniej i dziś : szkice. Mordy 2017.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bartnicka Aneta, Kultura kołbielska to bogactwo, różnorodność i piękno. Biblioteka 2009, nr 6, s. 12-14.

2. Bartnik Magdalena, Alilujnicy i konopielki. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2009, nr 2, s. 4-8.

3. Bojarczuk Monika, Troska o godną śmierć : wierzenia, obrzędowość i zwyczaje pogrzebowe na południowym Podlasiu. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2010, nr 1, s. 34-42.

4. Budzyńska Irena, Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. Wychowanie w Przedszkolu 2008, nr 3, s. 53-55.

5. Burczyk Irena, Tradycyjny folklor a folkloryzm. Nauczyciel i Szkoła. 2011, nr 2, s. 47-53.

6. Cencora Anna, Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi : scenariusz zajęć dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Wychowawca 2011, nr 4, s. 30-31.

7. Domachowska Marta, Dobrodziejstwo zabawy - folklor dziecięcy w działaniu. Wychowawca 2020, nr 11, s. 13-15.

8. Dumanowska Katarzyna, Dumanowski Jarosław, Wigilia Jana III Sobieskiego. Wiadomości Historyczne 2013, nr 6, s. 41-42.

9. Dziurzyńska Teresa, Na zdrowie, na szczęście, na ten Nowy Rok....  Wychowanie w Przedszkolu 2014, nr 1, s. 12-14.

10. Dziurzyńska Teresa, Dzieła sztuki na skorupkach. Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 4, s. 38-41.

11. Gajowniczek Zygmunt Tomasz, Mała ojczyzna - przykłady zadań. Geografia w Szkole 2013, nr 5, s. 28-30.

12. Gajownik Sylwia, Zapomniany świat baśni śląskich Jana Baranowicza. Guliwer 2008, nr 4, s. 53-60.

13. Galica-Górkiewicz Stanisława, Serdeczne nuty. Wychowawca 2020, nr 11, s. 9-12.

14. Godyla Beata, Rydzewska Marta, Podróż po śląskich dróżkach : propozycja regionalnych zajęć świetlicowych. Świetlica w Szkole 2015, nr 1, s. 15-17.

15. Gromelska Agnieszka, Żukowska Renata, Jak to na Wielkanoc. Życie Szkoły 2010, nr 4, s. 20-22.

16. Grunwald Anna, Kamińska Kinga, Muzeum z dziecięcych marzeń. Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 7, s. 10-12.

17. Hoffmann Joanna, Legendy warszawskie Oppmana - zabawy plastyczne. Świetlica w Szkole 2015, nr 6, s. 31.

18. Ignaciuk Jan, Tkactwo ludowe na Podlasiu. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2008, nr 1, s. 81-85.

19. Jabłońska Jolanta, Lipnickie palmy wielkanocne. Wychowanie w Przedszkolu 2014, nr 4, s. 42-44.

20. Jabłońska Jolanta, Wielkanocne memo. Wychowanie w Przedszkolu 2012, nr 4, s. 32-34.

21. Jabłońska Jolanta, Wielkanocne zabawy. Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 4, s. 46-48.

22. Jakubowska Alina, U źródeł tradycji i zwyczajów. Życie Szkoły 2009, nr 11, s. 14-17.

23. Jakubowska Alina, Pisanki podlaskie - księgi niezwykłe. Życie Szkoły 2009, nr 4, s. 36-39.

24. Janicka-Krzywda Urszula, Świat na skorupce. Wychowanie w Przedszkolu 2014, nr 4, s. 10-11.

25. Janoszka Ewa, Tradycja w pamięci pokoleń. Kronika Mazowiecka 2009, nr 4, s. 32.

26. Janoszka Ewa, Symbolika choinkowych ozdób. Kronika Mazowiecka 2008, nr 1, s. 41.

27. Jezierska-Chalicka Agnieszka, Tradycje znane i nieznane. Kronika Mazowiecka 2015, nr 3, s. 4-5.

28. Kasperkiewicz-Morlewska Katarzyna, Rozwijanie kreatywności przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - projekt edukacyjny z wykorzystaniem tekstów folkloru dziecięcego. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022, nr 9, s. 13-23.

29. Kielak Olga, "Bydło tej nocy mówiło między sobą ludzkiem językiem i w polskiej mowie" : głosy zwierząt domowych w polszczyźnie potocznej i ludowej. Język Polski 2019, nr 1, s. 66-80.

30. Kłysz-Sokalska Natalia, Folklor w edukacji muzycznej dziecka. Życie Szkoły 2021, nr 1, s. 15-19.

31. Kocyk Anna, Współczesna polska muzyka folkowa : scenariusze lekcji muzyki dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Cz. 2. Wychowanie Muzyczne 2021, nr 1, s.  39-49.

32. Kocyk Anna, Współczesna polska muzyka folkowa. Scenariusze lekcji muzyki dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Cz. 1. Wychowanie Muzyczne 2020, nr 4, s. 52-62.

33. Kołodziej Anna, Świąteczny czas w różnych wyznaniach i religiach. Geografia w Szkole 2013, nr 6, s. 17-19.

34. Kowal Maria, Ocalić piękno. Wychowawca 2020, nr 11, s. 8.

35. Kulesza Barbara, Poznajemy Łowicz : scenariusz zajęć świetlicowych. Świetlica w Szkole 2015, nr 6, s. 25-26.

36. Kwiecień Ewa, Wielkanoc wczoraj i dziś. Przyroda Polska 2012, nr 4, dod. "Natura i Zdrowie", s. 2-3.

37. Litwinow Monika, Konspekt zajęć ze zwiedzaniem Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Wychowanie w Przedszkolu 2021, nr 6, s. 14-16.

38. Malinowska Marta Katarzyna, Zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Poradnik Bibliotekarza 2012, nr 3, s. 39-40.

39. Mucha Danuta, Folklor dziecięcy w utworach scenicznych Igora Sikiryckiego. Wychowanie w Przedszkolu 2010, nr 4, s. 10-15.

40. Musiał Magdalena, Ustyniuk Monika, Spacer po Podlasiu. Świetlica w Szkole 2015, nr 4, s. 17-20.

41. Muszyńska Jolanta, Kultura materialna regionu - warunki jej zachowania w aspekcie edukacji regionalnej. Edukacja 2009, nr 3, s. 67-76.

42. Namsołek Małgorzata, Folklor łowicki : scenariusz zajęć świetlicowych. Świetlica w Szkole 2015, nr 6, s. 20-21.

43. Niedziela Palmowa na Kurpiach. Wychowanie w Przedszkolu 2009, nr 4, s. 57-59.

44. Przez Polskę na ludowo. Nauczycielka Szkoły Podstawowej 2020, nr 103, s. 12-13.

45. Przez Polskę na ludowo. Nauczycielka Szkoły Podstawowej 2020, nr 102, s. 12-13.

46. Przez Polskę na ludowo. Nauczycielka Szkoły Podstawowej 2020, nr 101, s. 12-13.

47. Przez Polskę na ludowo. Nauczycielka Szkoły Podstawowej 2020, nr 100, s. 12-13.

48. Rafalska-Kawalec Jadwiga, Dekoracje wielkanocne. Życie Szkoły 2010, nr 4, s. 23-26.

49. Roszak Sylwester, Muzeum Techniki Rolnej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym. Wiadomości Historyczne 2013, nr 4, s. 47-50.

50. Rura Grażyna, Nowe odpowiedzi na stare pytania czyli o Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie. Życie Szkoły 2009, nr 11, s. 22-27.

51. Sawaniewska-Mochowa Zofia, Źródła etnograficzne i teksty folkloru jako baza empiryczna słownika gwarowego (na przykładzie Kujaw). Język Polski 2016, nr 3, s. 27-42.

52. Skibicka-Nowakowska Barbara, Tanecznym krokiem poznajemy folklor Polski. Wychowanie w Przedszkolu 2014, nr 4, s. 52-54.

53. Sławińska Monika, Rozmowy z uczniami o kulturze. Cz. 8, Sztuka na ludowo, czyli po co artyści jeżdżą na wieś? Wychowanie Muzyczne 2021, nr 4, s. 49-53.

54. Sroka Danuta, Fotografia chłopów pomorskich : kulisy powstania niecodziennej książki. Edukacja i Dialog 2014, nr 7/8, s. 50-55.

55. Stańczuk Marcin, Zwyczaje związane z narodzinami dziecka i okresem niemowlęctwa. Przyroda Polska 2014, nr 12, s. dod. Natura i Zdrowia, s. 11-12.

56. Stańczuk Marcin, Ludowa akuszerka i zwyczaje związane z narodzinami dziecka. Przyroda Polska 2014, nr 11, dod. "Natura i Zdrowie", s. 11-12.

57. Stańczuk Marcin, Ludowa obrzędowość jesienna. Przyroda Polska 2013, nr 11, dod. "Natura i Zdrowie", s. 8-9.

58. Stańczuk Marcin, Obyczaje w Nowym Roku. Przyroda Polska 2013, nr 1, dod. "Natura i Zdrowie", s. 11-12.

59. Stańczuk Marcin, Drzewa w kulturze Polski : świerk pospolity. Przyroda Polska 2012, nr 12, dod. "Natura i Zdrowie", s. 11-12.

60. Stańczuk Marcin, Drzewa w kulturze Polski : klon. Przyroda Polska 2012, nr 9, dod. "Natura i Zdrowie", s. 11-12.

61. Stańczuk Marcin, Drzewa w kulturze Polski : lipa. Przyroda Polska 2012, nr 7, dod. "Natura i Zdrowie", s. 11-12.

62. Stańczuk Marcin,  Drzewa w kulturze Polski : topola.  Przyroda Polska 2012, nr 6, dod. "Natura i Zdrowie", s. 11-12.

63. Stańczuk Marcin,  Drzewa w kulturze Polski : dąb. Przyroda Polska 2012, nr 5, dod. "Natura i Zdrowie", s. 11-12.

64. Storzyńska Jolanta, Poznajemy folklor swojego regionu. Wychowanie w Przedszkolu 2010, nr 10, s. 36-37.

65. Szabluk Leon, Weselisko jak się patrzy... Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2008, nr 2, s. 49-62.

66. Szefler Elżbieta, Tytka na dobry początek - czyli o tradycjach i zwyczajach na Śląsku. Życie Szkoły 2012, nr 8, s. 4-6.

67. Sztop-Rutkowska Katarzyna, Klimczuk Andrzej, Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim: uwarunkowanie i planowanie kierunku rozwoju. Kultura i Edukacja 2013, nr 2, s. 222-246.

68. Teodorczyk Marcin, Halloween - popkulturowy fenomen, który zakorzenił się w Polsce.  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 9, s. 62-64.

69. Toboła Beata, Wójkiewicz Paulina, Quiz wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w Polsce dawniej i dziś. Świetlica w Szkole 2020, nr 1, s.  14-15.

70. Trojan Elżbieta, Muzyka źródeł w edukacji i wychowaniu : (bibliografia w wyborze). Wychowawca 2020, nr 11, s. 4.

71. Trukszyn Alicja, Wątek kultury ludowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2021/2022, nr 1, s. 23-40.

72. Uchyła-Zroski Jadwiga, Kultura ludowa źródłem ponadczasowych wartości: refleksje w świetle obchodów Roku Kolbergowskiego. Nauczyciel i Szkoła 2014, nr 1, s. 201-213.

73. Waluga Anna, Pieśń ludowa jako źródło doświadczeń muzycznych dziecka w jego edukacji muzycznej. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2013, nr 4, s. 56-63.

74. Warchoł Katarzyna, Folklor w metodzie wychowania muzycznego Emila Jaques-Dalcroze'a. Wychowanie Muzyczne w Szkole 2008, nr 4, s. 19-25.

75. Wenklar Kinga, Pieśni gminna i wesoła. O kulturotwórczej roli pieśni ludowej. Wychowawca 2020, nr 11, s. 5-7.

76. Ziajka Beata, Ludowe opowieści wierzeniowe - problemy i możliwości badawcze. Język Polski 2020, nr 3, strony 73-86.

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Inne