Zrównoważony rozwój – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2023

Zestawienie do pobrania

KSIĄŻKI

1. Bardi Ugo, Wydobycie : jak poszukiwanie bogactw mineralnych pustoszy naszą planetę.  Warszawa 2019.

2. Batorczak Anna, Jak dbać o rozwój zrównoważony Ziemi? Warszawa 2009.

3. Borys Tadeusz (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa 2005.

4. Brown Lester R., Gospodarka ekologiczna : na miarę Ziemi. Warszawa 2003.

5. Brown Lester R., Flavin Christopher, French Hilary F., Raport o stanie świata : u progu nowego tysiąclecia. Warszawa 2000.

6. Carley Michael, Spapens Philippe, Dzielenie się światem. Białystok 2000.

7. Cichy Danuta (red.), Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju. Warszawa 2005.

8. Cieślarczyk Marian, Filipek Agnieszka, Krzewniak Daria, Kultura bezpieczeństwa młodzieży akademickiej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Siedlce 2021.

9. Ciszek Mariusz, Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju. Warszawa 2009.

10. Czech Ewa Katarzyna (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe. Warszawa 2006.

11. Giordano Klaudia, Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce. Lublin 2005.

12. Godlewska-Lipowa Wacława A., Ostrowski Janusz Y., Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. Olsztyn 2007.

13. Hosey Lance, Kształt zieleni : o estetyce, ekologii i projektowaniu. Kraków 2021.

14. Janiszewski Boguś, Skorwider Max, Świat do remontu : to, o czym dorośli ci nie mówią. Poznań 2023.

15. Jaroń Józef (red.), Aktualny stan bioetyki i ekologii w Polsce i na świecie. Siedlce 2005.

16. Kalinowska Anna, Lenart Witold (red.), Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska : teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju : wybór wykładów z lat 2004-2007. Warszawa 2007.

17. Kamieniecki Krzysztof, Twoje miasto - twój klimat : publikacja o zmianach klimatu wpływających na życie miasta. Warszawa 2008.

18. Kannenberg Krzysztof, Leszczyński Tomasz, Zysnarska Ewa, Wybrane aspekty ochrony przyrody w polskich lasach. Toruń 2016.

19. Kowalczyk Aleksandra (red.), Ekologia krajobrazu i ekorozwój = Landscape ecology and eco-development. Bydgoszcz 2001.

20. Kozłowski Stefan, Przyszłość ekorozwoju. Lublin 2005.

21. Kozłowski Stefan (red.), Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego. Białystok 2004.

22. Kozłowski Stefan, Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku. Warszawa 2000.

23. Lenart Witold (red.), Współczesne wyzwania ochrony przyrody a zrównoważony rozwój. Warszawa 2011.

24. Małachowski Krzysztof (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia. Warszawa 2009.

25. Meadows Donella H., Myślenie systemowe : wprowadzenie. Gliwice 2020.

26. Michalczyk Zdzisław (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Lublin 2004.

27. Miłaszewski Rafał (red.), Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem gminy : praca zbiorowa. Białystok 2001.

28. Mróz Anna M., Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji. Kraków 2018.

29. Oleksyn Tadeusz, Zarządzanie : wybrane kwestie. Warszawa 2020.

30. Ostachowski Paweł, Podgórska-Rykała Joanna, Sanetra-Półgrabi Sabina (red.), Samorząd terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój. Warszawa 2022.

31. Pichlak Magdalena, Innowacje ekologiczne, zdolności dynamiczne i efektywność organizacji / Magdalena Pichlak. Warszawa 2020.

32. Pietrzak Maria [i in.] (red.), Jakość życia : na co masz wpływ. Warszawa 2021.

33. Piontek Barbara, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa 2002.

34. Piontek Franciszek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 1, Teoria, kształcenie. Białystok 2001.

35. Pyć Dorota, Prawo zrównoważonego rozwoju. Gdańsk 2006.

36. Rogall Holger, Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka. Poznań 2010.

37. Sachs Jeffrey, Nasze wspólne bogactwo : ekonomia dla przeludnionej planety. Warszawa 2009.

38. Scruton Roger, Zielona filozofia - jak poważnie myśleć o naszej planecie. Poznań 2017.

39. Sołtan Katarzyna (red.), Szkoła ekorozwoju : scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla nauczycieli wydane w ramach programu "Aktywni z natury. Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny". Warszawa 2008.

40. Sverdrup-Thygeson Anne,  Ekipa do naprawy świata : jak dziesięć milionów gatunków staje na głowie, by uratować ci tyłek. Kraków 2022.

41. Szadzińska Ewa (red.), Dydaktyczne "tropy" zrównoważonego rozwoju w edukacji. Kraków 2013.

42. Tuszyńska Ligia (red.), Edukacja środowiskowa społeczności lokalnych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej : materiały z Warszawskiej Konferencji Nauczycieli zorganizowanej przez Wydział Biologii UW, Warszawa, 13 maja 2004 roku. Warszawa 2005.

43. Tyburski Włodzimierz (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Toruń 2011.

44. Welzer Harald, Samodzielne myślenie. Słupsk 2016.

45. Zabłocki Grzegorz, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje : (perspektywa socjologiczna). Toruń 2002.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

1. Adamczyk Jadwiga, Nitkiewicz Tomasz, DEA jako metoda oceny rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw energetycznych. Problemy Ekologii 2008, nr 1, s. 9-16.

2. Banse Gerhard, Rozwój zrównoważony - technika - ocena skutków techniki. Problemy Ekologii 2006, nr 3, s. 132-136.

3. Borkiewicz Jerzy, Nasze zasoby a zrównoważony rozwój. Aura 2009, nr 3, s. 4-6.

4. Borys Tadeusz, Podstawowe wyzwania edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekologii 2009, nr 5, s. 229-230.

5. Borys Tadeusz, Kategoria rozwoju i pojęcia pochodne. Cz. 2, Czyli o znaczeniu pierwszej wielkiej trójki pojęć rozwojowych. Problemy Ekologii 2005, nr 4, s. 177-180.

6. Borys Tadeusz, Kategoria rozwoju i pojęcia pochodne. Cz. 1, Czy tylko spór o semantykę? Problemy Ekologii 2005, nr 2, s. 68-72.

7. Cesarski Maciej, Polityka i sytuacja mieszkaniowa jako cywilizacyjne wyzwanie - Polska i świat. Polityka Społeczna 2018, nr 3, s. 14-20.

8. Ciechanowicz Wiesław, Gospodarowanie w biosferze. Aura 2009, nr 12, s. 4-5.

9. Czaplicka-Kolarz Krystyna, Majer Marzena, Instrumenty wspierania ekoefektywności gospodarki narodowej - wytyczne wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Problemy Ekologii 2006, nr 5, s. 240-246.

10. Daly Herman E., Na kłopoty : równowaga. Świat Nauki 2005, nr 10, s. 80-87.

11. Domeracki Piotr, Zrównoważony rozwój jako nowa etyka przyszłości. Kultura i Edukacja 2010, nr 4, s. 7-20.

12. Drzazga Dominik, Środowiskowe i przestrzenne aspekty zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce w perspektywie rozwoju zrównoważonego i trwałego : zarys problemu. Problemy Ekologii 2006, nr 2, s. 65-70.

13. Duda Ewa, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w ujęciu systemowym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022, nr 3, s. 21-34.

14. Górka Kazimierz, Koncepcje zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Problemy Ekologii 2006, nr 4, s. 181-183.

15. Hvozdik Stanislav, Niektóre nieprawidłowości ludzkiego rozwoju a ekonomia i ekologia. Problemy Ekologii 2006, nr 4, s. 184-189.

16. Janikowski Ryszard, Krupanek Janusz, Skowrońska Agnieszka, Technologie środowiskowe na rzecz rozwoju zrównoważonego. Problemy Ekologii 2006, nr 6, s. 321-326.

17. Jaremen Daria E., Turakiewicz Janusz, Koncepcja turystyki zrównoważonej - podstawowe założenia i zasady. Problemy Ekologii 2009, nr 5, s. 242-243.

18. Jaros Barbara, Mierniki dobrobytu a rozwój zrównoważony i trwały. Problemy Ekologii 2006, nr 6, s. 303-307.

19. Kiepas Andrzej, Zrównoważony rozwój : dylematy wdrażania. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2007, nr 3, s. 5-13.

20. Kowalak Adam, Edukacja środowiskowa w lokalnej polityce ekologicznej. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2010, nr 1, s. 15-21.

21. Łaszczyk Jan, Kulesza Ewa M., Etos uniwersytetu a idea zrównoważonego rozwoju. Szkoła Specjalna 2020, nr 1, s. 5-10.

22. Łuszczyk Marcin, Uwarunkowania rozwoju edukacji w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy. Edukacja 2010, nr 2, s. 98-104.

23. Makara Stanisław, Jak powitać Nowy Rok zgodnie z tradycją i zasadami zrównoważonego rozwoju. Biologia w Szkole 2011, nr 6, s. 51-54.

24. Makara Stanisław, Jak przeżyć święta Bożego Narodzenia zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju : projekt edukacyjny. Biologia w Szkole 2011, nr 6, s. 49-50.

25. Mendel Maria, Puchowska Małgorzata, Zielka Sylwester, Zrównoważony rozwój : "Czarowanie świata" ciągle i dla wszystkich dobrego? Problemy Ekologii 2008, nr 3, s. 122-130.

26. Mendel Maria, Puchowska Małgorzata, Zielka Sylwester, O zawsze dobry świat dla wszystkich : projekt edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2007, nr 3, s. 37-44.

27. Michałowski Artur, Ekstropia a zrównoważony rozwój. Problemy Ekologii 2008, nr 4, s. 196-199.

28. Mosiej Józef, Problemy rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu obszarów wiejskich. Problemy Ekologii 2006, nr 5, s. 253-258.

29. Mróz Anna, Ocetkiewicz Iwona, Co nauczyciele wiedzą o edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Analiza wyników badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019, nr 7, s. 38-51.

30. Musser George, Być albo nie być. Świat Nauki 2005, nr 10, s. 24-27.

31. Niedek, Mikołaj, Partnerstwo dla zielonych miejsc pracy i rozwoju zrównoważonego. Problemy Ekologii 2006, nr 4, s. 194-198.

32. Nycz Katarzyna, Potyrała Katarzyna, Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w gminie Andrychów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2012, nr 4, s. 140-149.

33. Pazdan Wanda, Polska 2030 - zrównoważony rozwój bez kapitału środowiska. Aura 2009, nr 8, s. 4-6.

34. Piontek Franciszek, Spór wokół kategorii "rozwój" i "rozwój zrównoważony" - jego konsekwencje dla teorii i praktyki. Problemy Ekologii 2006, nr 6, s. 283-291.

35. Piontek Franciszek, Piontek Barbara, Budowa społeczeństwa informacyjnego zagrożeniem dla rozwoju : (artykuł inspirujący do dyskusji). Problemy Ekologii 2006, nr 5, s. 231-239.

36. Religa Paweł, Adach Sylwia, Znaczenie nieformalnych działań edukacyjnych w kształtowaniu pożądanych zachowań turystów na obszarach parków narodowych - studium przypadku = The importance of informal educational activities in shaping the desired behavior of touristsin areas of national parks - a case study. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2021, nr 3, s. 145-156.

37. Rogalska-Marasińska Aneta, Idea zrównoważonego rozwoju w kształceniu studentów kierunków nauczycielskich. Kultura i Edukacja 2018, nr 3, s. 104-125.

38. Sandner Jan, Idee rozwoju zrównoważonego w holistycznej edukacji przyrodniczej. Problemy Ekologii 2007, nr 2, s. 71-74.

39. Smuk-Stratenwerth, Wiejskie ośrodki edukacji ku zrównoważonej przyszłości. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2007, nr 3, s. 74-84.

40. Szadzińska Ewa, Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chowanna 2016, T. 1, s. 117-131.

41. Szadzińska Ewa, Zrównoważony rozwój w doświadczeniach wychowanków w incydentalnych sytuacjach edukacyjnych. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 3, s. 16-19.

42. Tomaszewska Renata, Wokół zagadnień o pracy i szczęściu : wybrane konteksty. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2020, nr 3, s. 25-41.

43. Wulf Christoph, The dispute about the future: anthropocene and sustainability as a challenge. Kultura i Edukacja 2021, nr 4, s. 13-24.

44. Zaparucha Aleksandra, Jaki będzie świat w 2030 roku? : poznaj nowe cele rozwoju. Geografia w Szkole 2017, nr 2, s. 14-16.

45. Zaparucha, Aleksandra, Zrównoważony rozwój jako wartość cywilizacyjna i zadanie wychowawcze. Geografia w Szkole 2017, nr 2, s. 22-25.

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

1. Grudki drożdży : scenariusze edukacji w duchu zrównoważonego rozwoju. Płock 2002.

2. Tuszyńska Ligia [i in.], Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju : prezentacje multimedialne, pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i animatorów edukacji ekologicznej : projekt programu 13.4, wspieranie realizacji programów edukacyjnych poprzez produkcję pomocy dydaktycznych. Warszawa 2007.

 

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Inne