Dyrektor szkoły - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1981-2008

KSIĄŻKI

1. 20 problemów pracy własnej dyrektora szkoły / Danuta Elsner. - Jelenia Góra : Zakład Wydaw. Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, 1992 

2. Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej / Leszek Zaleśny. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2006 

3. Determinanty efektywności funkcji kierowniczych dyrektorów przedszkoli / Maria Łaciak. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1988 

4. Dyrektor i szkoła - wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Jerzy Polak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001

5. Dyrektor Szkoły / Irena Dzierzgowska przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005

6. Dyrektor szkoły / red. Krzysztof Gawroński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

7. Dyrektor Szkoły : (kierowanie przez wprowadzanie zmian) : praca zbiorowa / pod red. Józefa Rusieckiego. - Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 1996

8. Dyrektor szkoły : pracodawca, menedżer, pracownik : poradnik prawnoorganizacyjny / Tadeusz Komorowski. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2008

9. Dyrektor szkoły podstawowej a kształcenie politechniczne / Roman Polny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988 

10. Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawnoorganizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. - Wyd. 4. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2004

11. Dyrektor w procedurze awansu zawodowego nauczycieli / Henryka Stachańczyk. - Wyd. 2 zm. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2002

12. Dyrektor w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Ewa Kosińska. - Kraków : Rubikon, 1999 

13. Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000 

14. Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej / red. Anna Smoczyńska ; tł. z niem. Karolina Romanek. - Warszawa : Krajowe Biuro "Eurydice", 1996 

15. Funkcje dyrektora szkoły w teorii i w praktyce / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981 

16. Gimnazjalne dylematy / Jerzy Nowacki. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999

17. Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do samokształcenia. 1, Organizacja pracy własnej / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995 

18. Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do samokształcenia. 2, Kierowanie zespołem / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995 

19. Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do samokształcenia. 3, Kierowanie szkołą / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995 

20. Jak doskonalić proces oceniania nauczyciela : poradnik dyrektora : praca zbiorowa / pod red. Janusza Pęcherza i Stanisława Plebańskiego ; [WOM - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny]. - Kalisz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1996 

21. Jak mądrze kierować szkołą? / Jerzy Nowacki. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1998

22. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan ; [tł. z ang. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

23. Kierowanie oświatą i szkołą / pod red. Kazimierza Podoskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980

24. Kierowanie szkołą : materiały dla uczestnika / Krystyna Knafel. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [1996?]

25. Kierownik w organizacji / Stefan Tokarski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006 

26. Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : eMPi2, 2003

27. Kształcenie i doskonalenie dyrektorów szkół oraz nauczycieli metodyków w wybranych krajach : praca zbiorowa / pod red. Władysława Kobylińskiego. - Warszawa : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990 

28. Menedżer i kreator edukacji / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2008

29. Menedżer w szkole : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Gawreckiego. - Poznań : eMPi2, 1996

30. Mierzenie jakości pracy szkoły. Cz. 2 / Wiga Bednarkowa, Stefan Wlazło. - Wyd. 2 zm. i popr. - Wrocław : MarMar, 1998 

31.  Nadzór pedagogiczny : poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach / Irena Dzierzgowska przy współ. Marii Kotowskiej. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004 

32. Nadzór pedagogiczny czyli Jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny / Artur Pasek. - Toruń : Bea, 2004 

33. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Stan prawny na 15 grudnia 2006. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007 

34. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001

35. Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej i Davida Oldroyda. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1998

36. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan ; przeł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

37. Organizacja i kierowanie szkołą : narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły / Ireneusz Król, Józef Pielachowski. - Warszawa : Ławica, 1993 

38. Organizacja i kierowanie szkołą : poradnik - informator dyrektora szkoły / Ireneusz Król, Józef Pielachowski. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. - Warszawa : Ławica, 1993-1994 

39. Organizacja i kierowanie szkołą : poradnik - informator dyrektora szkoły / Ireneusz Król, Józef Pielachowski. - Warszawa : Ławica, 1992 

40. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą / Józef Pielachowski. - Wyd. 1 z nowelizacją. - Poznań : "eMPi2", 1999

41. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Wyd. 2 zm. i zaktual. - Poznań : eMPi2, 2000

42. Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. - Wyd. 3 zaktual. - Poznań : eMPi2, 2003

43. Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2007

44. Poradnik dyrektora szkoły : dyrektor - pracodawcą / Piotr Ciborski, Elżbieta Szopińska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008 

45. Powinności dyrektora / Paweł Makaruk, Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, cop. 1998

46. Praktyka kierowania szkołą podstawową : materiały szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół / Józef Pielachowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. - Poznań : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986 

47. Problemy organizacji pracy własnej dyrektora szkoły : (poradnik metodyczny) / Danuta Elsner ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie, Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego w Katowicach. - Katowice : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987 

48. Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych : od dyrektora do euromenadżera / Jolanta Szaban. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2000 

49. Przywództwo w szkole / pod red. nauk. Joanna M. Michalak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 

50. Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008 

51. Role organizacyjne dyrektora szkoły : studium strategii kierowania / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1986 

52. Stwórzmy wspaniałe przedszkole : materiały samokształceniowe dla dyrektorów. Cz. 1 / Danuta Elsner ; współaut. Dorota Ekiert-Grabowska, David Oldroyd. - Chorzów : Mentor, 1996 

53. Szkoła dyrektorów : 21 scenariuszy zajęć / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994 

54. Szkoła samorządowa : poradnik dyrektora szkoły : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Jeżowskiego i Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, cop. 1993

55. Techniki pracy menedżera oświaty czyli Jak powinien działać profesjonalny dyrektor szkoły : materiały szkoleniowe Studium Doskonalenia Menedżerskiego w Kaliszu dla dyrektorów szkół i pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Lechosław Gawrecki. - Poznań : eMPi2, 1997

56. Teoretyczne podstawy kierowania szkołą : (studium pedagogiczno-prakseologiczne) / Stefan Witek. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1988 

57. Współczesne tendencje w kierowaniu zmianą edukacyjną : antologia II / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej ; tł. Dorota Ekiert-Grabowska [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997 

58. Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą : antologia I / pod. rad. Danuta Elsner ; tł. Danuta Elsner, Adam Labus, Daniel Laske. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997 

59. Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania oświatą / pod red. Stanisława Kowalewskiego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1981

60. Z doświadczeń dyrektora i zastępcy dyrektora szkoły : odczyty pedagogiczne z roku szkolnego 1951/52 / pod red. W. Wojtyńskiego, H. Barankiewiczowej i M. Pelcowej ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954

61. Z doświadczeń dyrektora szkoły : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Dębowskiego ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. - Zielona Góra : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Wiosna Dyrektorów" czyli W poszukiwaniu jakości / Jan Potworowski // Dyrektor Szkoły. -  2005, nr 6, s. 10-13

2. Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, dod., s. I-VIII

3.  Barwy ochronne / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 24, s. 8

4. Czas pracy dyrektora szkoły / Bogumił Soczyński // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 12, dod. nr 12, s. 10-11

5. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 43-45

6. Demokratyczny dyrektor w obywatelskiej szkole / Mirosław Sielatycki // Doradca. - 2005, nr 45, s. 5-9

7. Demokratyczny dyrektor w obywatelskiej szkole / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 42-45

8. Diagnozowanie i ocenianie działalności szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. ,s. 7-11

9. Dokumentacja bez stresu / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, dod., s. I-VIII

10. Drogi i bezdroża zmiany edukacyjnej / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, dod., s. I-VIII

11. Dyrektor - pedagog i menedżer / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 33-35

12. Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 29-33

13. Dyrektor na dorobku / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 50, s. 8

14. Dyrektor przejrzystej szkoły / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 25-28

15. Dyrektor szkoły - menedżer i kreator edukacji : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 18-19

16. Dyrektor szkoły a nauczanie przedsiębiorczości / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 11-12 

17. Dyrektor szkoły jako menedżer / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, dod., s. III-VIII

18. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod., s. I-VIII 

19. Dyrektorskie konkursy... / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 19-23 

20. Działanie w sytuacjach trudnych / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 10-12 

21. Egzaminy zewnętrzne miernikiem jakości szkoły / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod., s. I-VIII

22. Finanse dyrektora szkoły / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, dod., s. I-VIII 

23. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod., s. 12-15 

24. Image dyrektora szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10. S. 21-22 

25. Jak kształcić kandydatów na kierownicze stanowiska w oświacie? / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 4-9 

26. Jak napisać koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły? / Anna Beata Juklaniuk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 10 

27. Jak napisać koncepcję pracy : chcę zostać dyrektorem szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 10-12 

28. Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-29 

29. Jakość szkoły w codziennej praktyce / Ewa Tomaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 6, s. 10-13 

30. Jakość w edukacji : lekcja 5 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 29-30

31. Komisja konkursowa / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 7-8

32. Kompetencje dyrektorów a marketingowe zarządzanie placówkami edukacyjnymi / Mirosława Żurawska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 21-28 

33. Komunikacja interpersonalna / Ewa Korulska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, dod. s. II-VIII

34. Kreowanie wizerunku szkoły / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 25-28

35. Kreowanie wizerunku szkoły / Marek Kazimierowicz // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 12, s. 14-15

36. Kształcenie i doskonalenie oświatowych kadr kierowniczych : (w Polsce i innych krajach Unii) / Joanna Michalak // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 46-53

37. Lider WDN kreatorem sytuacji uczących w radzie pedagogicznej : lekcja 8 / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 56-60

38. Lider z powołania / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 22, s. 6-7

39. Manipulacja zamiast wychowania w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły / Renata Biłos // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 10-13 

40. Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 17-20 

41. Metody i techniki zarządzania dyrektora - menedżera / Krystyna Wiącek // Doradca. - 2005, nr 43, s. 1-4 

42. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 1 / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 34-38 

43. Mierzenie jakości inaczej. Cz. 2 / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 33-35 

44. Model kompetencji dyrektora szkoły / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 11-12, 14-16 

45. Motywowanie pracowników / Irena Dzierzgowska, Amir Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, dod., s. I-VIII 

46. Motywująca rola dyrektora szkoły : przykład SP 2 we Wrocławiu / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 39-41 

47. Nadzór a motywacja i doskonalenie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod., s. 18-32 

48. Nie walczę o siebie / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 22, s. 8-9 

49.  Nowo powołany dyrektor szkoły jako przodujący uczeń / Jane Jones // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 16-18 

50. Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, dod., s. I-VIII 

51. O motywowaniu nauczycieli / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 13-15 

52. O samokształceniu kierowanym : od samokształcenia kierowanego do klubu dyrektorów / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. -2006, nr 10, s. 30-31 

53. Obsługa finansowa szkół / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 37-39 

54. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji : lekcja 6 / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. -2005, nr 6, s. 29-35 

55. Od WDN do szkoły jako uczącej się organizacji : lekcja 7 / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 49-55 

56. Ogólna wiedza o nadzorze / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod., s. 2-6 

57.  Organizowanie pracy zespołowej nauczycieli w zespołach zadaniowych / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, dod., s. I-VIII 

58. Osobisty harmonogram dyrektora : dziesięć zasad, które warto wykorzystać w praktyce / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, dod., s. III-VIII 

59. Pierwsze lata dyrektora szkoły w wybranych krajach europejskich / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2008 , nr 3, s. 31-35 

60. Planowanie i projektowanie : lekcja 3 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 29-32 

61. Płoty w Płotach / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 15, s. 12 

62. Postanowienia noworoczne dyrektora / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. -2008, nr 9, s. II-VII 

63. Prywatny folwark? / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 2, s. 1-8 

64. Przystąpienie do konkursu - uzasadnienie / Anna Poznańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 52-55 

65. Przyszłość edukacji. Lekcja 4 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 30-32 

66. Role dyrektora szkoły / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 14-16 

67. Role i zadania dyrektora szkoły - od menedżera do ucznia / Danuta Elsner // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 8-11

68. Rozwiązanie siłowe / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 39, s. 4 

69. Skuteczne zarządzanie szkołą / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 30-33 

70. Standardy dyrektora szkoły - w poszukiwaniu zagranicznych podpowiedzi / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-14 

71. Szkolenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego / Wiktor Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 31-34 

72. VIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół : głosy w dyskusji / oprac. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 16-18 

73. W bocianim raju / Dariusz Sarzyński // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 3, s. 11 

74. Wewnętrzna motywacja dyrektora szkoły / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 13-18 

75. Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, dod., s. I-VIII 

76. Zadania dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 24-35 

77. Zadania dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 28, 30-40 

78. Zadania dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, s. 33-42, 44 

79. Zadania dyrektora związane z nadzorem // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 41 

80. Zarządzać na luzie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod., s. I-VI, VIII 

81. Zarządzanie metodą projektów / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, dod., s. I-VIII 

82. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień / Aleksander Wroński // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 71-79 

83. Zarządzanie publicznymi środkami finansowymi w szkole / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 9-13 

84. Zarządzanie szkołą jako obiektem budowlanym / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, dod., s. I-VIII 

85. Zawód - Wychowawca / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10, dod., s. I-VIII 

86. Zemsta / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 23, s. 13

 

Oprac. Jolanta Stempień

                                                                                  

Powrót do Szkolnictwo i Oświata