Kurierek Nowości Nr 4 (245) - Autyzm

Kurierek do pobrania


1. Baker Jed. Droga ku dorosłości : przygotowanie do życia dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. -
Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021 (sygn. F 124302)
     Prezentowana książka zawiera lekcje, które pomogą młodemu człowiekowi wykształcić kompetencje przydatne na co dzień. Umiejętności te są związane z konkretnymi sytuacjami z jakimi wszyscy stykamy się w dorosłym życiu. Dotyczą takich obszarów, jak:

- rozmowy oraz komunikacja niewerbalna - jak należy się witać i przedstawiać, inicjować rozmowę i kulturalnie zmieniać jej temat oraz rozpoznawać nieoczywiste sygnały dawane przez rozmówcę;

- radzenie sobie ze złością i lękiem - jak rozpoznać czynniki wywołujące gwałtowne emocje i co zrobić, by je zneutralizować, a także jak przeciwdziałać sytuacjom, w których ujawniają się fobie;

- budowanie i podtrzymywanie przyjaźni oraz randki - jak nawiązywać bliższe relacje z innymi ludźmi, a przy tym szanować ich prywatność, oraz jak i gdzie poznawać nowe osoby;

- radzenie sobie z wymaganiami szkolnymi i rodzinnymi - jak rozwiązywać konflikty w domu i szkole oraz w jaki sposób korzystać z udogodnień przysługujących osobom z zaburzeniami;

- zatrudnienie - jak znaleźć pracę i poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przełożonych, a także jak dobrze wypaść podczas rekrutacji;

- finanse - jak zarządzać swoimi pieniędzmi i racjonalnie planować wydatki;

- transport - jaki sposób przemieszczania się wybrać oraz jak korzystać z komunikacji publicznej.
źródło opisu: okładka książki


2. Baniel  Anet. Pokonać dziecięce ograniczenia : jak obudzić mózg dziecka ze specjalnymi potrzebami i odmienić jego życie? : metoda Anat Baniel.
- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021 (sygn. 124660)
     W niniejszej publikacji Anat Baniel przedstawia jak można poprawić funkcjonowanie młodego mózgu. Autorka oraz wyszkoleni przez nią terapeuci pracują z dziećmi z różnorodnymi deficytami: z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym, zaburzeniami genetycznymi, ADD (zespołem deficytu uwagi), ADHD, zaburzeniami odżywiania, urazami splotu ramiennego, kręczem szyi i niezdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi. Do każdego dziecka podchodzą holistycznie, traktując je jako odczuwającą i myślącą istotę ludzką.
Pracę Anat Baniel aprobują lekarze i naukowcy z całego świata. Ta przystępna, wnikliwa, praktyczna książka dla rodziców chłopców i dziewczynek ze specjalnymi potrzebami zdecydowanie pogłębi ich umiejętność pomagania własnym dzieciom.
źródło opisu: okładka książki

3. Kruk-Lasocka Joanna. Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021 (sygn. 124090)
     Monografia wpisuje się w aktualne wyzwania, potrzeby i oczekiwania polskiej pedagogiki specjalnej, osób oraz rodzin mających dzieci ze spektrum autyzmu, specjalistów zajmujących się w praktyce tymi zaburzeniami, a także kandydatów na specjalistów przygotowujących się do podjęcia wyzwania wspierania dzieci i ich rodzin. Książka stanowi swoiste przesłanie autorki skierowane do wszystkich przywołanych wyżej grup społecznych, dotyczące realizacji wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem oraz możliwego wspomagania dzieci w ich rozwoju na kolejnych etapach życia. Celem jest bowiem szeroko pojęte dobro dzieci oraz osób będących ich opiekunami.

Publikacja cechuje się wnikliwą refleksją, znajomością analizowanej problematyki w perspektywie zarówno naukowej jak i praktycznej, a także znakomicie przeprowadzoną kwerendą literatury naukowej - polskiej i światowej, współczesnej i historycznej, opisującej zagadnienie autystycznego spektrum oraz zespołów i zaburzeń zbliżonych w objawach do spektrum autyzmu.
źródło opisu: https://www.eduksiegarnia.pl/psychomotoryka-w-rozpoznawaniu-stanow-ze-spektrum-autyzmu-u-dzieci

4. Krzysztofik Karolina. Reaktywność sensoryczna i teoria umysłu : zróżnicowane uwarunkowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). - Warszawa : CeDeWu, 2021 (sygn. 12715)
     Celem podjętych w książce analiz jest scharakteryzowanie wzorców zróżnicowania nasilenia poszczególnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) poprzez poziom reaktywności sensorycznej i poziom rozwoju teorii umysłu. Opis tych wzorców pozwala na sformułowanie propozycji uporządkowania oddziaływań terapeutycznych dla dzieci z ASD. Publikacja zawiera także historyczne i aktualne koncepcje wyjaśniające genezę i przebieg ASD, przebieg i rozwój procesów przetwarzania sensorycznego oraz rozwój teorii umysłu.
Zaprezentowane treści są źródłem wiedzy m.in. dla: terapeutów, nauczycieli, rodziców i członków rodzin dzieci z ASD, a także studentów psychologii, pedagogiki i logopedii planujących zaangażować się zawodowo w rehabilitację dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pozycja ta odpowie na potrzeby każdego czytelnika chcącego lepiej rozumieć, bardziej akceptować i efektywniej wspierać osoby z ASD.
źródło opisu: okładka książki

5. Lynch Christopher.  Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu : praktyczne porady dla rodziców. -  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2021 (sygn. 124000)
     Młody człowiek ze spektrum autyzmu często odczuwa lęk, który jest przyczyną jego frustracji oraz zachowań uznawanych za społecznie nieakceptowalne, takich jak na przykład agresja. Takie sytuacje, niezależnie czy mają miejsce w domu, czy też w szkole, wywierają negatywny wpływ na dziecko i jego umiejętności społeczne. Powodują również zaburzenia koncentracji i pamięci.

Prezentowana książka, to praktyczny poradnik dla rodziców, zawiera  wiele przydatnych porad, dzięki którym można ułatwić życie zarówno sobie jak i dziecku. Uczy rozpoznawać trudne emocje i sobie z nimi radzić. W każdym rozdziale zawarte są zalecenia, dzięki którym pociecha poczuje się lepiej. Poradnik ten to przydatna lektura nie tylko dla rodziców, ale także dla nauczycieli oraz terapeutów, pracujących na co dzień z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

źródło opisu: https://www.taniaksiazka.pl/lek-u-dzieci-ze-spektrum-autyzmu-praktyczne-porady-dla-rodzicow-christopher-lynch-p-1506149.html

6. Silberman Steve. Autyzm : historia geniuszu natury i różnorodności neurologicznej. - Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2021 (sygn. 125068)
     Niniejsza pozycja, prezentująca zupełnie inne, choć nie mniej interesujące spojrzenie na autyzm niż to, zwykle przedstawiane w książkach. W publikacji znajdziemy odpowiedz na pytanie, czym tak naprawdę jest autyzm. Mowa tu nie tylko o definicji, przedstawiającej go jako poważne zaburzenie rozwojowe, utrzymujące się przez całe życie lecz o ujęciu uznającym go za naturalną formą perspektywy poznawczej. Autor utrzymuje, że w pewnym sensie można go nawet porównywać do innego zjawiska: geniuszu. Kluczowe jest jednak to, by społeczeństwo dobrze zrozumiało istotę autyzmu i jednocześnie odkryło potencjał, jaki drzemie w osobach z autyzmem. W pozycji tej została ukazana różnorodność rozumienia tego zjawiska, a także jego bogata historia.
Zgodnie z teorią zaginionego plemienia, autyzm oraz inne podobne zjawiska, takie jak ADHD, czy dysleksja nie powinny być postrzegane jako zaburzenia. Zamiast tego tłumaczy się je jako naturalne wariacje występujące w obrębie genomu człowieka.
źródło opisu: https://www.taniaksiazka.pl/autyzm-historia-geniuszu-natury-i-roznorodnosci-neurologicznej-steve-silberman-p-1539201.html

7. Wilde Kate C. Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! : przewodnik dla rodziców, którzy chcą pomóc dziecku zamienić dźwięki i słowa w proste rozmowy.  - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021 (sygn. 127387)
     Prezentowana książka zawiera proste wskazówki, jak pobudzić rozwój języka, stawiając na współpracę z dzieckiem i opierając się na jego wrodzonej inteligencji. W książce opisano również techniki, które sprawdzą się w pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu.

Przewodnik powstał z myślą o rodzicach, krewnych, terapeutach, nauczycielach i opiekunach dzieci lub osób dorosłych, które nie porozumiewają się werbalnie albo robią to w niewielkim stopniu - za pomocą artykułowanych dźwięków, pojedynczych słów lub krótkich fraz. Autorka podpowiada, jak skutecznie reagować na przejawy echolalii i powtarzalne pytania, aby wesprzeć dziecko, zbudować z nim więź, dostarczyć mu wiele radości, a wreszcie - pomóc rozwinąć drzemiące w nim zdolności językowe.
źródło opisu: okładka książki

8. Whitcomb Marsh Wendela. Samodzielne życie z autyzmem.  - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021 (sygn. 124011)
     Poradnik przeznaczony dla nastolatków i młodych dorosłych ze spektrum autyzmu, którzy przygotowują się do nowych wyzwań codzienności. Publikacja przyda się także czytelnikom w średnim wieku i starszym, którzy mają trudności w odczytywaniu niewerbalnych sygnałów społecznych, niezależnie od tego, czy otrzymali oni diagnozę, czy też nie. Osoby z ASD znajdą tu przystępny zestaw wskazówek, dzięki którym zadania dorosłego życia będą o wiele łatwiejsze.
źródło opisu: okładka książki

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

Powrót do 2022