Kurierek Nowości Nr 9 (250) - Egzamin ósmoklasisty, matura

Nasza biblioteka cały czas wzbogaca swoje zbiory o nowe publikacje dydaktyczne, które mogą pomóc nauczycielom przygotować uczniów zarówno do egzaminu ósmoklasisty, jak i do matury. Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych książek.

Egzamin ósmoklasisty

1. Buraczyńska Aleksandra, Język polski : przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty : testy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 (sygn. F 127837)
     W książce znajduje się 8 arkuszy z zadaniami egzaminacyjnymi różnych typów wraz z kluczem odpowiedzi. Zadania w arkuszach zostały opracowane w oparciu o założenia przedstawione przez CKE w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty oraz wnioski z analizy zadań z egzaminów, które się już odbyły.
Rozwiązując testy, przećwiczysz wyrywkowo wszystkie istotne umiejętności polonistyczne potrzebne na egzaminie.
Sprawdzaj swoją wiedzę za pomocą testów jak najczęściej dzięki temu uzyskasz pewność, że twoja wiedza jest ugruntowana i że właściwie ją wykorzystasz podczas egzaminu.
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Jezyk-polski-Testy-Przygotowanie-do-egzaminu-osmoklasisty

2. Grochowalska Marzenna, Janowicz Jerzy, Lech Jerzy. Matematyka 8 : przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty : zestawy zadań. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020 (sygn. F 129418)
W książce znajdziesz:
- 15 zestawów z zadaniami różnych typów - zamkniętymi i otwartymi,
- rozwiązania do wszystkich zadań otwartych,
- odpowiedzi do wszystkich zadań.
Zestawy zadań zamieszczone w książce zostały opracowane na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdujących się w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki.
źródło opisu: okładka

3. Kuliniak Roman. Angielski : trening językowy. - Warszawa : Demart, 2023 (sygn. F 129480)
     Wprawdzie repetytorium zostało przygotowane głównie z myślą o uczniach klas ósmych, ale nie jest ułożone ściśle według założeń oficjalnego testu ósmoklasisty na zakończenie szkoły podstawowej - wychodzi poza ten schemat. Ma za zadanie pomóc zarówno w przygotowaniu do tego egzaminu, jak również do egzaminu do klas dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących, a ponadto wskazać, które umiejętności uczeń powinien jeszcze doskonalić.
Repetytorium tworzą cztery główne części:
1. Słownictwo. 14 pierwszych działów dotyczy słownictwa tematycznego, którego opanowanie jest przewidziane w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Oprócz nich są zadania na przećwiczenie znajomości słownictwa w innych postaciach, takich jak hangman (bazujące na grze towarzyskiej wisielec), z zakresu słowotwórstwa czy zastosowania słownictwa w danym kontekście.
2. Rozumienie tekstu czytanego. Sprawdzenie tej umiejętności przyjmuje różnorodne formy: uzupełnianie luk w tekście, określanie prawdziwości stwierdzeń, szukanie synonimów. Teksty przytaczane w zadaniach pochodzą głównie ze źródeł brytyjskich, czyli są „z życia wzięte".
3. Struktury gramatyczne. Duży nacisk położono na przećwiczenie form pytających i przeczących na poziomie wszystkich czasów języka angielskiego. Ta umiejętność często wymaga intensywnego treningu, a jest kluczowa dla sprawnego posługiwania się wszystkim strukturami czasownikowymi w języku angielskim. Oczywiście w tej części znajdują także zadania na zastosowanie czasów w języku angielskim, które znacznie odbiega od schematu użycia czasów w języku polskim.
Uzupełnieniem są zestawy zadań sprawdzające umiejętność zastosowania wielu innych struktur języka angielskiego w postaci transformacji zdań, m.in. w formie wielokrotnego wyboru.
4. Tłumaczenia. Wszystkie zadania zostały tak skonstruowane, że wymagają przetłumaczenia dłuższych fragmentów zdań z języka polskiego na język angielski. Sprawdzają znajomość słownictwa i zastosowania specyficznych struktur języka angielskiego.
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Angielski-Trening-jezykowy-Zadania-dla-osmoklasisty,967959587,p.html

4. Nowak Katarzyna. Język polski : przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty : zestawy zadań. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 (sygn. F 129405)
W książce znajdziesz:
- 10 zestawów z zadaniami różnych typów - zamkniętymi i otwartymi,
- tematy wypracowań o charakterze twórczym i argumentacyjnym,
- klucze odpowiedzi z objaśnieniami i wskazówkami na temat punktowania.
Zadania zamieszczone w książce zostały opracowane na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdujących się w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.|
źródło opisu: okładka

5. Paszylk Bartłomiej. Egzamin ósmoklasisty : arkusze egzaminacyjne : język angielski. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2022 (sygn. F 129335)
     Książka zawiera zestaw siedmiu arkuszy sprawdzających przygotowanie uczniów do egzaminu.
Arkusze obejmują wszystkie wymaganie na egzaminie części: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemną. Obok zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu umieszczono kody QR, dzięki którym w łatwy i szybki sposób można dostać się do nagrań.
- 4 przykładowe arkusze egzaminacyjne
- 3 arkusze egzaminacyjne CKE z lat 2019, 2020, 2021
- Odpowiedzi wraz z zasadami oceniania
- Transkrypcja nagrań
- Nagrania dostępne na stronie internetowej
źródło opisu: okładka

6. Sutowicz Małgorzata i in. Matematyka : repetytorium : egzamin ósmoklasisty. - Warszawa : Demart, 2022 (sygn. F 129565)
     Combo egzaminacyjne służy przygotowaniu ósmoklasisty do obowiązkowego egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Zawiera materiał z języka polskiego i matematyki opracowany według założeń nowej podstawy programowej. Jest to więc obowiązkowy zasób egzaminacyjny dla każdego ucznia. To repetytorium, z którego może korzystać sam uczeń, a także może posłużyć do przygotowania się, np. z nauczycielami a nawet rodzicami, do powtórzeń, klasówek i sprawdzianów w trakcie całego czteroletniego cyklu nauki w szkole podstawowej.
Język polski podzielono na zagadnienia gramatyczne (28 tematów) i pozostałe obejmujące: omówienie lektur, informacje o twórcach, formy wypowiedzi (65 tematów). Materiał z matematyki opracowano w ramach 34 tematów. Każdy temat został opracowany w ten sposób, by podać wszystkie niezbędne informacje, przykłady stosowania oraz pytania sprawdzające z odpowiedziami. W przypadku matematyki są to zadania z rozwiązaniami krok po kroku, dodatkowo skomentowanymi.
W ostatniej części znajdują się testy egzaminacyjne z 2019 z odpowiedziami i wyjaśnieniami jakie przeprowadzić rozumowanie i obliczenia by uzyskać właściwy wynik (matematyka) lub by napisać czy też przeanalizować teksty, rozpoznać lub podać odpowiednie formy gramatyczne wymagane w pytaniu (język polski). W tej części znajdują się też odniesienia do właściwych tematów, gdzie są szczegółowe objaśnienia potrzebne do wykonania pytań/zadań egzaminacyjnych.
źródło opisu: https://czytam.pl/repetytorium-egzamin-osmoklasisty-jezyk-polski-matematyka-wersja-rozszerzona-praca-zbiorowa-913625?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign

 

Matura

1. Jabłonka Jarosław. Nowa matura 2023 i 2024 : matematyka : arkusze, przykłady, wymagania. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2022 (sygn. F 129546)
     Stworzone przez specjalistę arkusze ze wskazówkami i z rozwiązaniami oraz przydatne wzory, definicje i twierdzenia pozwalają:
- uporządkować wiedzę matematyczną na poziomie podstawowym,
- poprawnie i ze zrozumieniem rozwiązywać zadania maturalne,
- utrwalić zdobyte umiejętności.
Książka zawiera nowe wytyczne systemu oceniania.
źródło opisu: https://bonito.pl/produkt/matematyka-nowa-matura-2023-i-2024

2. Konstantynowicz Adam, Konstantynowicz Anna, Pająk Małgorzata. Vademecum : matura : matematyka : zakres podstawowy. - Gdynia : Operon, 2022 (sygn. 129667)|
    
Vademecum - zbiór najważniejszych wiadomości niezbędnych na egzaminie maturalnym - pozwalający na naukę w takim rytmie, jakiego potrzebujesz. Zawiera:
- kompendium wiedzy podzielone na działy takie jak w repetytorium, podane syntetycznie jako podsumowanie całego cyklu nauki; często w formie wzorów, twierdzeń i przykładów do nich
- definicje i pojęcia wyróżnione w każdym dziale kolorową czcionką, co ułatwia ich zapamiętywanie
- utrwalenie wiedzy z danego działu matematyki znajduje się na jego końcu i ma postać grafu
- wybrane wzory matematyczne - takie same, jak te, które otrzymasz na maturze; dzięki temu oswoisz się z ich wyglądem, treściami i korzystaniem z nich podczas rozwiązywania zadań
Jeśli potrzebujesz uczyć się z telefonu, tabletu lub komputera, to w serwisie znajdziesz te same treści, co w publikacji papierowej, a ponadto po zeskanowaniu kodu QR z książki otrzymasz dostęp do dodatkowych treści z repetytorium, czyli do:
- zasad oceniania do każdego zadania w formie opisu stosowanego przez CKE
- rozwiązań krok po kroku do każdego zadania z poszczególnymi etapami dochodzenia do rozwiązania
- filmów z rozwiązaniem wybranych zadań
źródło opisu: https://sklep.operon.pl/vademecum-nowa-matura-2023-matematyka-zakres-podstawowy-n7740.html

3. Masłowska Dorota i in. Arkusze maturalne z matematyki : poziom podstawowy : rok 2023/2024. Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2022 (sygn. F 129641)
     Od roku szkolnego 2022/2023 absolwenci liceów, a od roku 2023/2024 absolwenci techników będą zdawać maturę z matematyki według podstawy programowej dotyczącej szkół średnich okrojonej do wymagań egzaminacyjnych określonych przez Ministra Edukacji i Nauki. Przygotowane arkusze mają budowę zgodną z informacjami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i zawierają: zadania jednokrotnego wyboru, zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz, zadania zamknięte dotyczące dowodzenia, zadania z luką, zadania otwarte krótkiej, jak i rozszerzonej odpowiedzi, zadania otwarte dotyczące dowodzenia, zadania będące wiązkami zadań Do wszystkich zadań podane są odpowiedzi i zasady punktowania zadań otwartych. Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym zawiera około 30 zadań, za które można uzyskać 46 punktów, a pozytywnym wynikiem egzaminu jest zdobycie 14 punktów. Nauka z naszymi arkuszami będzie bardzo dobrym treningiem przed maturą.
źródło opisu: https://czytam.pl/matematyka-arkusze-maturalne-2023-zp-praca-zbiorowa-1035846?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google&gclid=Cj0KCQjw94WZBhDtARIsAKxWG-8XX87AsgZrSrZBByyuwuQznSPFNkZamnF_xN-31utuhAnL-JMPadUaAmLmEALw_wcB

4. Megiel Elżbieta. Nowa teraz matura : chemia : vademecum. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2022 (sygn. 129643)
     Vademecum pozwala uporządkować i powtórzyć treści przed egzaminem.
Realizuje wymagania egzaminacyjne CKE obowiązujące na maturze w latach 2023 i 2024.
- Planer - pomoc w zaplanowaniu powtórek z możliwością uwzględnienia indywidualnych potrzeb
- opisy Doświadczeń chemicznych z obserwacjami i wnioskami oraz fotografiami przedstawiającymi krok po kroku ich przebieg
- Przykłady - wyjaśniają krok po kroku rozwiązania wielu typów zadań, w tym zadań CKE
- Na to zwróć uwagę! - kierują uwagę na kwestie ważne na maturze
- Dokończ notatkę - podsumowuje i porządkuje wiedzę
- marginesy - skupiają uwagę m.in. na treściach do zapamiętania, wyjątkach i ich zależnościach, umożliwiają dodawanie własnych notatek
- syntetyczne i przekrojowe podsumowanie ważnych treści egzaminacyjnych z zakresu opisu i projektowania doświadczeń chemicznych, obliczeń chemicznych oraz korzystania z informacji w dziale Kluczowe umiejętności sprawdzane na egzaminie
- dodatkowe materiały, m.in. filmy z doświadczeń, testy diagnozujące, fiszki, animacje, dostępne na app.nowaterazmatura.pl
źródło opisu: https://sklep.nowaera.pl/product/chemia-pp-teraz-matura-2023-zr-vademecum-069341

5. Mieszkowicz Jacek i in. Biologia : zbiór zadań : matura 2023-2025. T. 1-4. - Rzeszów : Biomedica, 2022 (sygn. F 29482, F 129483, F 129484, F 129397)
     Zbiory zadań zawierają zadania przyporządkowane do odpowiednich działów wraz z pełnymi odpowiedziami. Nowa edycja zbiorów została dostosowana do najnowszej podstawy programowej, z której korzystają absolwenci szkół podstawowych.
Autorskie zadania typu maturalnego zawarte w zbiorach, są zgodne z nową podstawą programową i wymagają przerobienia przez każdego maturzystę chcącego dostać się na kierunki medyczne. Zbiór został wzbogacony o repetytorium przed każdym działem. Repetytorium stworzone zostało na bazie najlepszych książek akademickich oraz wiedzy biologów i lekarzy. Informacje w nim zawarte zostały przedstawione w sposób prosty i łatwy do zapamiętania. W zbiorze znajdują się także wszystkie zadania z arkuszy maturalnych CKE z lat 2005-2021, przyporządkowane do odpowiednich działów wraz z pełnymi odpowiedziami, oddzielone od zadań autorskich.
Co znajdziesz w nowym wydaniu zbiorów 2023-2025?
- 3600 autorskich zadań maturalnych z podpunktami, opracowanych specjalnie pod kątem nowej matury przez doświadczonych nauczycieli, w tym czynnych egzaminatorów maturalnych.
- Krótkie repetytorium przed każdym działem, umożliwiające szybką powtórkę danego materiału.
- 2590 maturalnych zadań CKE z podpunktami, przyporządkowanych do odpowiednich działów.
- Pełne rozwiązania do wszystkich zadań, w tym komentarze i wskazówki do wybranych zadań.
- Kompleksową bazę wiedzy, niezbędną do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie.
źródło opisu: https://biomedica.com.pl/produkt/szkola-srednia-matura/biologia/zestaw-biologia-zbior-zadan-matura-2023-2025-tom-1234/

6. Mieszkowicz Justyna, Chemia : zbiór zadań : matura 2023-2025. T. 1-3. - Rzeszów : Biomedica, 2022 (sygn. F 129439, F 129490, F 129491)
     Zbiory zadań zawierają zadania przyporządkowane do odpowiednich działów wraz z odpowiedziami i pełnymi rozwiązaniami do wszystkich zadań obliczeniowych. Nowa edycja zbiorów została dostosowana do najnowszej podstawy programowej, z której korzystają absolwenci szkół podstawowych.
Zadania zawarte w zbiorach kompleksowo przedstawiają zagadnienia z zakresu podstawy programowej dla liceum ogólnokształcącego z chemii. Autorskie zadania zawarte w zbiorze powstały na bazie literatury akademickiej. Są one zgodne z podstawą programową i wymagają przerobienia przez każdego maturzystę, chcącego dostać się na kierunki medyczne.
Zbiory zadań zostały wzbogacone o repetytorium. Zawarte w nich informacje zostały przedstawione w sposób przejrzysty i łatwy do zapamiętania. W publikacji znajdują się także wszystkie zadania z arkuszy maturalnych CKE z lat 2008-2021 przyporządkowane do odpowiednich działów wraz z odpowiedziami i pełnymi rozwiązaniami do zadań obliczeniowych.
Co znajdziesz w nowym wydaniu zbiorów 2023-2025?
- 1713 autorskich zadań maturalnych z podpunktami, opracowanych specjalnie pod kątem nowej matury przez doświadczonych nauczycieli, w tym czynnego egzaminatora maturalnego.
- Krótkie repetytorium, umożliwiające szybką powtórkę danego materiału.
- 1196 maturalnych zadań CKE z podpunktami, przyporządkowanych do odpowiednich działów.
- Pełne odpowiedzi i rozwiązania krok po kroku do wszystkich zadań obliczeniowych.
- Kompleksową bazę wiedzy, niezbędną do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie.
źródło opisu: https://biomedica.com.pl/produkt/szkola-srednia-matura/chemia/zestaw-chemia-zbior-zadan-matura-2023-2025-tom-123/

7. Pac Barbara. Chemia : zbiór zadań maturalnych. Cz. 1, Chemia ogólna i nieorganiczna. - Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2022 (sygn. 127667)
     Wszystkie zadania oparte są na wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej (zakres rozszerzony), a konstrukcyjnie przypominają te, które można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2022/23 opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz w arkuszach maturalnych z ubiegłych lat.
Zbiór zawiera nowy typ zadań, który nie występował dotychczas na egzaminie maturalnym z chemii. Aby rozwiązać problem postawiony w takim zadaniu (za co można uzyskać 4 lub 5 punktów), trzeba wykazać się zdolnością łączenia różnych umiejętności. Do wszystkich zadań dołączono odpowiedzi.
źródło opisu: https://czytam.pl/chemia-matura-po-2023-zbior-zadan-maturalnych-pac-barbara-997932?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=google&gclid=CjwKCAjwo

8. Płonka Urszula, Zduńczyk Grażyna. Notatki dla maturzysty : chemia organiczna. - Warszawa : Wydawnictwo Medyk, 2022 (sygn. F 128282)
     Książka powstała na prośbę uczniów autorek, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z chemii. Książka ta nie jest podręcznikiem ani vademecum, jest zbiorem wyselekcjonowanych informacji niezbędnych do zrozumienia zagadnień z chemii organicznej w zakresie szkoły średniej.
Powtarzalna struktura książki pozwala na łatwe usystematyzowanie i przyswojenie wiadomości. Zabrane treści przedstawione są w sposób prosty, czasem obrazowy, przy czym nie tracąc nic z ich wartości merytorycznych. Pokazano wiele schematów, w których zakodowane są informacje ogólne, pomocne przy rozwiązywaniu najbardziej złożonych zadań maturalnych.
Dzięki książce uczniowie poznają różne sposoby rozwiązywania zadań oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i ich obserwacji.
źródło opisu: wstęp

9. Romanowska Maria. Matura od 2023 : matematyka : zbiór zadań maturalnych dla zakresu podstawowego. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2022 (sygn. F 129528)
     Książka pomoże uczniowi skutecznie przygotować się do egzaminu maturalnego z matematyki w nowej formule. Publikacja jest zgodna z najnowszymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na lata 2023 i 2024, uwzględniając aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym.
Zadania ułożone są tematycznie według głównych działów obowiązujących w podstawie programowej, są zróżnicowane i obejmują wszystkie typy. Na początku każdego działu podane są wymagania szczegółowe, obowiązujące na egzaminie maturalnym od 2023 roku.
Wszystkie zadania, zarówno zamknięte, jak i otwarte, są w pełni rozwiązane, a dowody algebraiczne przeprowadzone.
Książka będzie bardzo użytecznym narzędziem w pracy nauczyciela. Może być pomocna przy powtórkach materiału i ćwiczeniu umiejętności niezbędnych, aby uczeń mógł bez obaw przystąpić do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym.
źródło opisu: https://www.taniaksiazka.pl/matura-od-2023-matematyka-zbior-zadan-maturalnych-dla-zakresu-podstawowego-maria-romanowska-p-1685692.html

10. Tomaszek Katarzyna. Nowa matura z języka polskiego : arkusze : zakres podstawowy : tematy wypracowań : zakres rozszerzony. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022 (sygn. F 129430)
     Publikacja jest przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do nowej matury w latach 2023 i 2024.
W książce znajdziesz:
- 10 arkuszy egzaminacyjnych z zakresu podstawowego wraz z kluczem odpowiedzi,
- przykładowe tematy wypracowań do zakresu rozszerzonego,
- zadania pomocnicze przygotowujące do napisania wypracowania, ułatwiające zrozumienie tematu, dobór tekstów i kontekstów.
Arkusze zostały przygotowane na podstawie aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu maturalnego w formule 2023, obowiązujących w latach 2023 oraz 2024.
źródło opisu: okładka

 

Oprac. Małgorzata Percińska

Powrót do 2022