Grzegorz Anusiewicz

 

 

 

Prawa cz這wieka (dziecka, ucznia)

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 

1. Bezpiecze雟two i prawa cz這wieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 1, Teoretyczne problemy bezpiecze雟twa i praw cz這wieka. pod red. Ryszarda Rosy.

Siedlce, 2005. [33037].

 

2. Bezpiecze雟two i prawa cz這wieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpiecze雟two i prawa cz這wieka w edukacji. pod red. Ryszarda Rosy. Siedlce, 2005. [33038].

 

3. Bie鎍zyk-Missala, A.: Prawa cz這wieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku. Warszawa, 2005. [33643].

 

4. Brander, P.: Kompas : edukacja o prawach cz這wieka w pracy z m這dzie蕨. G這g闚, 2005. [33967]

5. Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa. pod red. El瘺iety Czy. Warszawa, 1992. [35404].

 

6. Firlit-Fesnak, G.: Wsp鏊notowa polityka na rzecz r闚noci kobiet i m篹czyzn : ewolucja cel闚 i instrument闚 dzia豉nia. Warszawa, 2005. [35709].

 

 

7. Freeman, M.: Prawa cz這wieka. Warszawa, 2007. [ 35339].

 

8. Gronowska, B.: Prawa cz這wieka i ich ochrona : podr璚znik dla student闚 prawa i administracji. Toru, 2005. [33642].

 

9. Hart, Stuart N.: Prawa dzieci w edukacji. Gda雟k, 2006 [34074].

 

10. Ho責a, J.: Prawa cz這wieka : zarys wyk豉du. Krak闚, 2004. [36555].

 

11. Hrynkiewicz, J.: Odrzuceni : analiza procesu umieszczania dzieci w plac闚kach opieki. Warszawa, 2006. [35380].

 

12. Humanici o prawach dziecka. pod red. J. Bi鎍zyckiej. Krak闚, 2000. [28179].

 

13. Jasi雟ki, F.: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Warszawa, 2003. [29838].

 

14. Kowalski, M. W., Jasi雟ki, M.: Prawa ucznia w szkole : przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie bada : analiza og鏊nopolska. Warszawa, 2006. [35700].

 

15. Kraje雟ki, R.: Prawne kontrowersje ochrony 篡cia cz這wieka : studium z prawa polskiego i kanonicznego. P這ck, 2004. [31643].

 

16. Kuniar, Kunia.: Prawa cz這wieka : prawo, instytucje, stosunki mi璠zynarodowe. Warszawa, 2002. [29481].

 

17.Lisowska E.: Przemoc wobec dzieci : rozpoznawanie i przeciwdzia豉nie. Kielce, 2005. [32465].

 

18. Machowicz K.: Ochrona praw cz這wieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standard闚 europejskich. Lublin, 2008. [37222]

 

19. Micha這wska, G.: Ochrona praw cz這wieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Warszawa, 2007. [35775].

 

20. Mi璠zynarodowa ochrona praw dziecka. Warszawa, 畝k, 1996.

[ 25977, 26383].

 

21. Ochrona praw cz這wieka w wiecie : praca zbiorowa. pod red. L. Winiewskiego. Bydgoszcz ; Pozna, 2000. [31825].

 

22. Oniszczuk, J.: Wolnoci i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne. Warszawa, 2005. [33272].

 

23. Osuch, M., Bojarska.: Prawa cz這wieka w szkole : niezb璠nik aktywnego rodzica. Warszawa, 2008. [37240].

 

24. Osuch, M., Bojarska.: Prawa cz這wieka w szkole : niezb璠nik dyrektora. Warszawa, 2008. [37241]

 

25. Piotrowski, J., Wygoda, H.: Prawo dla dziecka : przywileje, pomoc, ochrona. Warszawa, 1980. [15615]

 

26. Prawa cz這wieka : dokumenty mi璠zynarodowe. przek. i oprac. B. Gronowska. Toru, 1993. [25749,24889].

 

27. Prawa cz這wieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa. pod red. K. Koszewskiej. Warszawa, 2002. [35598].

 

28. Prawa cz這wieka ; Prawa dziecka. przygotowa do druku J. Kropiwnicki i J. Gruszka. Jelenia G鏎a, 1998. [31605].

 

29. Prawa cz這wieka a stosunki mi璠zynarodowe. pod red. A. Florczak i B. Bolechowa. Toru, 2006. [35123].

 

30. Prawa Cz這wieka [W] Encyklopedia Prawa. red. U. Kalina-Prasznic. Warszawa, 2004. s. 574-575. [33189]

 

31. Prawa Cz這wieka [W]. Kalinowska, F.: Kompendium wiedzy o spo貫cze雟twie. 2. Pi豉, 2007. s. 332-336. [36298].

 

32. Prawa cz這wieka w Polsce. pod red. A. υpatki. Warszawa, [15854].

 

33. Prawa cz這wieka w polskiej polityce zagranicznej. pod red. A. Bie鎍zyk-Misseli i R. Kuniarka. Warszaw, 2007. [36234].

 

34. Prawa cz這wieka w systemie prawa krajowego. pod red. A. Florczak i B. Bolechowa. Toru, 2006. [36339].

 

35. Prawa dziecka : deklaracja i rzeczywisto . pod red. J. Bi鎍zyckiej. Warszawa, 1993. [24816]

 

36. Prawa dziecka [W]. Kalinowska, F.: Kompendium wiedzy o spo貫cze雟twie. 2. Pi豉, 2007. s. 336-337. [36298].

 

37. Prawa dziecka : wybrane aspekty. red. I. Marczykowska. Rzesz闚, 2006. [34152].

 

38. Prawa i wolnoci cz這wieka : scenariusz lekcji dla szk馧 rednich i podstawowych : praca zbiorowa. pod red. E. Stawowy. Krak闚, 1996. [25970, 26648].

 

39. Prawa i wolnoci cz這wieka w edukacji : praca zbiorowa. pod red. R. Rosy. Siedlce, 2004. [32167, 32172].

 

40. Prawa i wolnoci cz這wieka w systemie Rady Europy. wyb鏎 i oprac. B. Bocian, M. O鄴g-Radew. Siedlce, 2005. [32332].

 

41. Prawa i wolnoci I i II generacji. pod red. A. Florczak i B. Bolechowa. Toru, 2006. [36340].

 

42. Prawo dziecka do zdrowia. pod red. J. Bi鎍zyckiej. Krak闚, 2007. [35856].

 

43. Preece, J. J.: Prawa mniejszoci. Warszawa, 2007. [35599].

 

44. Sandorski, J.: Mi璠zynarodowa ochrona praw cz這wieka a HIV / AIDS. Pozna, 2002. [32287].

 

45. Sandorski, J. : Opieka dyplomatyczna a mi璠zynarodowa ochrona praw cz這wieka : zagadnienia wybrane. Pozna, 2006. [36321].

 

46. Skorowski, H.: Prawa Cz這wieka [W] S這wnik Spo貫czny : praca zbiorowa. pod red. B. Szlochty. Krak闚, 2004. s. 960-970. [32411].

 

47. Soko這wski, T.: Mi璠zynarodowa ochrona praw cz這wieka : zarys. Warszawa, 2004. [33623].

 

48. Uniwersalny system ochrony praw i wolnoci cz這wieka Organizacji Narod闚 Zjednoczonych. wyb鏎 i oprac. B. Bocian, M. O鄴g-Radew. Siedlce, 2003. [32165].

 

49. Wolnoci i prawa cz這wieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. pod red. M. Chmaja. Warszawa, 2006. [36570, 38805]

 

 

 

Wydawnictwa ci鉚貫:

 

1. Adamski F.: Prawa osoby jako podmiotu wychowania. Wychowawca1999, nr 5, s. 28-30.

2. Ambroziak I., Piwczyk E.: Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie s造szaScenariusz lekcji. Biblioteka w Szkole 2002, nr 2, s. 28-30.

3. Andrzejewski M.: Konwencja o Prawach Dziecka geneza i znaczenie. Problemy Opieku鎍zo Wychowawcze 2000, nr 5, s. 3-8.

4. Bach-Olasik T.: Prawa dziecka prawa ucznia. Nowa Szko豉 1994, nr 3, s. 156-162.

5. B隕 E.: Prawa dziecka warto i norma a nie kodeks praw. Edukacja i Dialog 1996, nr 10, s. 32-37.

6. Biega雟ka, A.: Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? Dyrektor Szko造 2007, nr 5, s. 14-15.

7. Borecka I.: Psychopedagogiczne konsekwencje 豉mania praw dziecka. Edukacja i Dialog 1993, nr 8, s. 32-40.

8. Dzierzgowska, I.: Podstawy prawa owiatowego. Dyrektor Szko造 2006, nr 12, dod., s. I-VIII

9. Dziewulak D.: Europejska strategia w zakresie praw dziecka. Nowa Szko豉 1996, nr 4, s. 36-41.

10. Dziewulak D.: Rada Europy o nauczaniu praw cz這wieka. Nowa Szko豉 1995, nr 2, s. 36-38.

11. Europejska Karta praw i Obowi頊k闚 Rodzic闚. Nowe w Szkole 2001/2002, nr 4, s. 27.

12. Flesza H.: Prawa cz這wieka. Zestawienie bibliograficzne. Biblioteka w Szkole 1995, nr 5, s. 7-8.

13. Gracki, A.: Prawa ucznia : warto czy zagro瞠nie? Dyrektor Szko造 2007, nr 6, s. 48-49.

14. Grad, K.: Zadania szko造 w zakresie praw dziecka. Nowa Szko豉 2005, nr 9, s. 56-58.

15. Grzemny, Grzejny.: Ale jak mam narysowac Europejczyka? : o edukacji na rzecz praw cz這wieka czyli o Kompasie. Wszystko dla Szko造 2006, nr 4/5, s. 4-9.

16. Jakim M.: Prawa ucznia i prawa dziecka w edukacji szkolnej. Wiadomoci Historyczne 2001, nr 2, s. 79-82.

17. Janik A.: Blaski i cienie Konwencji o Prawach Dziecka. Edukacja i Dialog 1996, nr 10, s. 25-32.

18. Kaczmarek, M.: Dziecko w obliczu prawa. Cz. 1. Remedium 2006, nr 10, s. 18-19.

19. Kaczmarek, M.: Dziecko w rodzinie pomaga, wspiera czy interweniowa. Remedium 2006, nr 4, s. 18-19.

20. Kaczmarek, M.: Internet a prawna ochrona dziecka. Remedium 2006, nr 7/8, s. 34-35.

21. Kantonowicz E.: Ochrona dziecka w wietle Konwencji Praw Dziecka. Nowa Szko豉 1991, nr 6, 335-339.

22. Kantonowicz E.: Pedagogiczne aspekty ochrony praw dziecka. Nowa Szko豉 1995, nr 7, s. 10-15.

23. Kantyka, J.: Prawa dziecka. Poradnik Bibliotekarza1996, nr 6, s. 18-23.

24. Karczewska, U., Pelpli雟ka, I.: Naucz si upomina o swoje prawa, ale pami皻aj, 瞠 inni te je maj : scenariusz zaj耩 dotycz鉍ych Konwencji o Prawach Dziecka. Biblioteka w Szkole 2007, nr 1, s. 11.

25. Karta Praw i Obowi頊k闚 Rodzic闚. Wychowawca 2001, nr 9, s. 16-17.

26. Klimowicz, A.: Prawa cz這wieka w szkole. Doradca 2005, nr 45, s. 10-12.

27. Kompas edukacja o prawach cz這wieka w pracy z m這dzie蕨. Wszystko dla Szko造 2006, nr 6, s. 18-24.

28. Konwencja o Prawach Dziecka. Biblioteka w Szkole 1993, nr 3, s. 9-17

29. Kopczyska-Sikorska J.: Konwencja Praw Dziecka. Wychowaanie w Przedszkolu1999, nr 10, s. 776-778.

30. Kordzi雟ki J.: Prawa ucznia. Wychowawca 1995, nr 6, s. 11-12

31. Kosek-Nika B,. Ra D.: Nauczyciele o prawach dziecka. Problemy Opieku鎍zo Wychowawcze 1994, nr 7, s. 15-16.

32. Kostka M.: Konwencja o prawach dziecka. Vademecum. Edukacja i Dialog1993, nr 3 s. 51.

33. Kozak, M.: Edukacja o prawach cz這wieka. Nowa Szko豉 2007, nr 8, s. 10-18.

34. Kraje雟ki R.: Prawa dziecka w Konstytucji RP. Wychowanie na co Dzie1999, nr 12,s. 21-22.

35. Kraje雟ki, R.: Prawa dziecka w wietle Konwencji o prawach dziecka. Wychowanie na co Dzie 2007, nr 3, s. 16-18.

36. Lewandowska M.: Wok馧 praw dziecka. Edukacja i Dialog1993, nr 51, s. 28-32.

37. Makowska, J.: Rzecznik praw i obowi頊k闚 rozmowa z P. Ew Sowi雟k. Problemy Opieku鎍zo Wychowawcze 2006, nr 7, s. 3-6.

38.. Mulat I.: Prawa dziecka i normy. Spo貫cze雟two Otwarte1996, nr 5, s. 42-47.

39.. Neumann I.: Ochrona dzieci przed okrucie雟twem. Problemy Rodziny 1995, nr 2, s. 33-37.

40.. Pachoci雟ka E.: Prawa cz這wieka a wychowanie. Edukacja i Dialog 1993, nr 8, s. 25-28.

41. Palej E.: Czy w Polsce przestrzega si praw dziecka. Edukacja i Dialog 2001, nr 7, s. 6-12.

42.. Paszowski M., Szama雟ki T.: Prawa dziecka i ucznia; wyb鏎 literatury. Nowa Szko豉 1999, nr 9, s. 57-59.

43. Pelikan, J.: Jakie prawa i obowi頊ki maj uczniowie? Jak mog ich broni? : (scenariusz 2-godzinnych zaj耩 z zakresu terapii pedagogicznej - klasa 5). Wszystko dla Szko造 2007, nr 6, s. 17-19

44.. Pilch T.: Stulecie praw dzieci ulicy?: na marginesie mi璠zynarodowej konferencji w Bia造mstoku. Problemy Opieku鎍zo Wychowawcze 1999, nr 5, s. 38-39.

45.. Piwczyk E., Ambroziak I.: Jako ucze mam prawoPropozycja zaj耩 na temat praw ucznia. Biblioteka w szkole 2002, nr 3, s. 16-18.

46.. Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka. Biblioteka w Szkole 1992, nr 6, s. 16-18.

47. Raczkowska J.: O umiech dziecka w nowym tysi鉍leciu: apel przes豉nie ma鹵onek g堯w pa雟tw. Problemy Opieku鎍zo Wychowawcze 1999, nr 10, s. 3-9

48. Ruta E.: Prawa dziecka szczeg鏊nie wa積e dla ucznia. Doradca 2002, nr 28, s. 8-10.

49. Sala雟ki, W.: Tracone nadzieje. G這s Nauczycielski 2005, nr 1, s. 8-9.

50. Sochal B.: Konwencja Praw Dziecka. Gimnazjum Poradnik dla Nauczycieli 2000, nr 1(3), s. 66-77.

51. Szama雟ka D.: Sympozjum na zako鎍zenie Stulecia dziecka. Problemy Opieku鎍zo Wychowawcze 2001, nr 1, s. 56-58.

52. liwerski B.: Konstytucja a prawa dziecka. Spo貫cze雟two Otwarte1997, nr 2, s. 35-41.

53. liwerski B.: Prawa ucznia we wsp馧czesnej szkole w kontekcie myli korczakowskiej. Wychowanie na co Dzie 1999, nr 7-8, s. 3-9.

54. Tarnowski R.: Prawa nieletnich m這docianych w instytucjach izolacyjnych w Polsce: idee a rzeczywisto. Opieka Wychowanie Terapia 1998, nr 4, s. 25-29.

55. Tokarczyk E.: Prawa dziecka ubezw豉snowolnienie czy pomoc? Nowa Szko豉 1997, nr 10, s. 34-39.

56. Walc, W.: Prawa dziecka a szko豉. Nowa Szko豉 2005, nr 6, s. 16-24.

57. Walc, W.: Prawa dziecka i prawa ucznia w wiadomoci nauczycieli. Kwartalnik Edukacyjny 2005, nr 1, s. 3-13.

58. Walc, W.: Prawa dziecka w opinii studiuj鉍ej m這dzie篡. Kwartalnik Edukacyjny 2005, nr 2, s. 11-17.

59.. Walc W.: Realizacja praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistoci. Kwartalnik Pedagogiczny 1999, nr 2, s. 87-103.

60. Wediuk Z.: Szko豉 ma s逝篡 dziecku! realizacja jego prawa do nauki. Nowa Szko豉 1995, nr 6, s. 59-60.

61. Wekseler I.: Dzieci maj prawo. Dyrektor Szko造 1995, nr 1, s. 39-40.

62.. Wereszczy雟ki J.: Polska w mi璠zynarodowym systemie ochrony praw cz這wieka. Rzeczpospolita 1995, nr 209.

63. Wojtaszewska, L.: Czy uczy znajomoci praw cz這wieka i praw dziecka w szkole podstawowej? Dyrektor Szko造 2007, nr 10, s. 22-23.

64. Zawadzka, A.: Monta s這wno-muzyczny powi璚ony prawom dziecka. Wszystko dla Szko造 2006, nr 3, s. 22-24.