ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2015

KSIĄŻKI

1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej ; [il. Jarosław Żukowski]. - Warszawa : Arystoteles, 2010

2. 50 gier i zabaw, które pomogą dzieciom poskromić ADHD / Patricia Quinn, Judith M. Stern ; il. Kate Sternberg ; [przekł. z ang. Sławomir Stodulski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011

3. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Anita Bryńska [et al.]. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

4. ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [Irena Sosin]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

5. ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów / Alison Mundek, Jon Arcelus. - Warszawa : Bellona, 2006

6. ADHD : naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2009

7. ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. Aleksandra Błachnio. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, [2009?]

8. ADHD : polemiki i badania / red. nauk. Wanda Baranowska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

9. ADHD - prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

10. ADHD / Fintan J. O'Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

11. ADHD / Joanna Tylżanowska-Kisiel. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008

12. ADHD dar specyficzny / Stanisław Bobula. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2006

13. ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [Irena Sosin]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

14. ADHD i nieśmiałość : karty do samodzielnej pracy w domu / [Irena Sosin]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

15. ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portman ; [przekł. Ewa Kowalczyk]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006

16. ADHD u dorosłych : poradnik - jak z tym żyć / Sabine Bernau ; przekł. Magdalena Labiś. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, cop. 2007

17. ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

18. ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tłumaczyła z języka angielskiego Karolina Kraczkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012

19. Baltazar - mój przyjaciel z ADHD / Aleksandra Światowska ; il. Anita Gertych. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

20. Co się dzieje z moim dzieckiem? : zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania / Sabine Pauli, Andrea Kisch. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004

21. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

22. Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

23. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 6. - Kraków : Impuls, 2013

24. Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Piotr Pawlak. - Kraków : Impuls, 2013

25. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

26. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

27. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

28. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

29. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

30. Dziecko nadpobudliwe : jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania / Cordula Neuhaus. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

31. Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań / Teresa Opolska, Elżbieta Potempska. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2004

32. Dziecko nadpobudliwe / Cordula Neuhaus ; konsult. nauk. Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

33. Dziecko nadpobudliwe czy genialne / Simone Harland ; przekł. Paweł Wieczorek. - Warszawa : Amber, 2004

34. Dziecko z ADHD : jak ujarzmić pokłady energii / Lara Honos-Webb. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008

35. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

36. Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych poznać - zrozumieć - zaakceptować / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011

37. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

38. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

39. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

40. Fenomen indygo : dzieci nowych czasów /Karolina Hehenkamp. - Katowice : KOS, 2005

41. Jak pomóc dziecku z ADHD / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

42. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD) / Bożena Tomaszek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2005

43. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O'Regan. - Warszawa : Liber, 2005

44. Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2007

45. Kariera szkolna uczniów z ADHD / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, cop. 2012

46. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

47. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń : Adam Marszałek, 2004

48. Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD / Iwona Górka. - Kraków : Księgarnia Edukacyjna, cop. 2005

49. Małe dzieci z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul, Lee Kern ; tł. Anna Binder, Marek Binder ; red. nauk. pol. wyd. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

50. Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli / Agnieszka Misiak, Karolina Kossakowska-Petrycka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007

51. Moje dziecko ma ADHD / Heike Kovács, Birgit Kaltenthaler ; [tł. Agnieszka Kalińska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2008

52. Na pomoc! Moje dziecko ma ADHD : 10 lekcji, dzięki którym przetrwasz / Vincent J. Monastra ; [przekł. z jęz. ang. Paulina Zaborek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012

53. Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram ; tł. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : Jedność, 2003

54. Naucz się opanowania i koncentracji : książka dla dzieci z ADHD / Kathleen G. Nadeau, Ellen B. Dixon ; il. Charles Beyl ; [tł. Małgorzata Woźniak]. - Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, cop. 2006

55. Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda Baranowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

56. Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009

57. Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała : gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. Urszula Szymanderska. - Łódź : Wydawnictwo Feeria : Wydawnictwo JK, 2006

58. O dzieciach Indygo czyli ADHD bez tajemnic / Katarzyna Herda. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007

59. Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania / Janet E. Heininger i Charon K. Weiss. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2005

60. Okiełznać chaos. ADHD w szkole : [poradnik dla nauczycieli rodziców. Cz. 1, Przedszkole i szkoła podstawowa okiem nauczyciela] / Agnieszka Janiec,Maria Wojna. - Kraków : Polskie Towarzystwo ADHD, 2006

61. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006

62. Pomóż dziecku z... ADHD / Kate E. Spohrer ; [tł. Dorota Ściepko-Cram]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006

63. Problemy dziecka z zespołem ADHD w świetle analiz biograficznych rodziców / Iwona Myśliwczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010

64. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : RAABE, cop. 2012

65. Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej / Aneta Rita Borkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

66. Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole / Anna Marczak. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

67. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Kraków : Impuls, 2009

68. Przewodnik przetrwania dla dzieci z ADHD i ich rodziców / John F. Taylor ; [przekł. Z jęz, ang. Paulina Zaborek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

69. Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

70. Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych : praktyczny przewodnik po terapii / Susan Young, Jessica Bramham. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

71. Sen małego czarodzieja / Agnieszka Janiec, Magdalena Grubich, Elwira Lenartowicz. - Kraków : Polskie Towarzystwo ADHD, [2011]

72. Styl atrybucji oraz funkcjonowanie społeczne adolescentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) / Monika Dąbkowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

73. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

74. Tomek ma ADHD : historia chłopca takiego jak Ty! / Jeanne Kraus ; il. Whitney Martin. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011

75. Trening koncentracji : jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka / Iwona Sikorska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2010

76. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

77. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013. - S. 192-205: Uczeń z ADHD

78. Uwaga, samokontrola, emocje : psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi / Małgorzata Święcicka. - Warszawa : Wydawnictwo Emu, 2005

79. Włączyć hamulce : poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD / Patricia O. Quinn, Judith M. Stern ; tł. Milena Bianga, Patrycja Pacyniak ; il. Monika Pollak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

80. W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, Jon J. Ratey. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004

81. Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli / Linda J. Pfiffner. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004

82. Wychowanie we współczesnej szkole : jak sobie radzić z nadpobudliwością psychoruchową uczniów (ADHD) w klasie? : "Człowiek - najlepsza inwestycja" / [red. materiałów Ryszard Kowalski, Olga Szynkarczyk]. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

83. Wychowywać dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / Dawid Pentecost. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005

84. Z ADHD można wygrać : jak pomóc ludziom cierpiącym z powodu ADHD i innych typów zespołu zaburzeń uwagi / Daniel G. Amen ; przekł. Przemysław Hejmej. - Warszawa : Medium, cop. 2010

85. Zrozumieć ADHD / Christopher Green, Kit Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna. - Wyd. w nowej szacie graf. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2011

86. Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu / Magdalena Kamińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

87. Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców / Bernd Mumbach. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

 

 

FILMY DVD

1. ADHD - już z tobą nie wytrzymam / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (ok.10 min)

2. ADHD darem czy potępieniem? / scen. i reż. Alek Madej. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2006 (ok.26 min)

3. Piotrek / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2007 (ok. 13 min)

4. Zmącony umysł / reż. Dan Robinson. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?] (24min)

 


ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. ADHD czyli tylko złe zachowanie? : rozmowa z doktorem Arturem Kołakowskim z Poradni Poza Schematami o pracy z dziećmi z ADHD, o ich potrzebach i stosowanych metodach terapeutycznych / Artur Kołakowski ; rozm. przepr. Dominika Stefanowska. // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 10-13

2. Diagnoza i terapia ucznia z ADHD / Aneta Rita Borkowska // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 59-70

3. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) / Małgorzata Skórczyńska // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. naukową Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 433-453

4. Nadpobudliwość psychoruchowa a dysleksja rozwojowa - problemy diagnostyczne / Anna Wojnarska // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 29-37

5. Nadpobudliwość psychoruchowa / Alicja Zaręba, Iwona Rolińska // W: Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 101-104

6. Postaci ADHD w populacji nieletnich resocjalizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) / Andrzej Chudnicki // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 141-148

7. Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Anna Wójcik // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - S. 46-56

8. Praca z uczniem z ADHD - czy na pewno potrafimy współpracować? / Kamila Kuros // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 37-45

9. Pragnienie poczucia bezpieczeństwa dziecka z ADHD w szkole / Ewa Brodacka-Adamowicz // W: Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej : zbiór prac / pod red. nauk. Jana Dębowskiego, Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. - S. 387-396

10. Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Mieczysław Dudek // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [s.n.], 2010. - S. 113-128

11. Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Sylwia Rydz // W: Jakość życia rodzinnego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Teresa Rostowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. - S. 245-257

12. Skala oceny SNAP-IV w diagnozie dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi / Magdalena Kamińska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", cop. 2010. - S. 217-226

13. Sposób na trudne dziecko : przyjazna terapia behawioralna / Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 69-84: Okulary na ADHD, czyli możliwość wsparcia w przypadku objawów nadruchliwości, impulsywności, zaburzeń uwagi

14. Szanse edukacyjne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi w polskiej szkole / Danuta Apanel / W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. - S. 371-376

15. Znane i nieznane ADHD / Paulina Forma, Małgorzata Wolska-Długosz // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. - S. 385-396

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Oni" są w naszych klasach : o pracy z dziećmi z ADHD / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 4-8

2. ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 10-11

3. ADHD - Świat to za mało / Magda Wójcik // Remedium. - 2006, nr 6, s. 20

4. ADHD czyli tylko złe zachowanie? : rozmowa z doktorem Arturem Kołakowskim z Poradni Poza Schematami o pracy z dziećmi z ADHD, o ich potrzebach i stosowanych metodach terapeutycznych / Artur Kołakowski ; rozm. przepr. Dominika Stefanowska. // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 10-13

5. ADHD czyli Jazda rowerem bez pedałów / Przemysław Bąbel // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 9-18

6. ADHD już w przedszkolu / Alina Dudek // Oświata Mazowiecka. - 2011/2012, nr 5 (10), s. 21-23

7. Biologiczne podłoże ADHD / Tomasz Hanć // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 56-57

8. Charakterystyka i kryteria diagnostyczne zespołu ADHD / Anna Grzegorek // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 20-22

9. Czego boi się dziecko nadpobudliwe? / Tomasz Hanć // Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31

10. Czy na pewno zaburzenie? / Jadwiga Wrońska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 132-141

11. Czym ADHD nie jest? / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 4-6

12. Drewniany pajac, żywy chłopiec - o "Pinokiu" nieco inaczej : "Pinokio" jako literacki obraz dziecka nadpobudliwego / Katarzyna Maria Nogieć // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 4, s. 70-77

13. Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2 / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 2, s. 18-19

14. Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe / Bożena Karzewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 11-14

15. Dzieci z ADHD i zahamowane / Bożena Karzewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7/8, s. 18-20

16. Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 25-32

17. Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym / Tomasz Hanć // Remedium. - 2006, nr 10, s. 28-29

18. Dzieci, którym trudno się uczyć (ADHD) / Dorota Choroś // Lider. - 2005, nr 10, s. 13 14

19. Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD? / Halina Siemieniuk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 61-62

20. Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 12, s. 16-17

21. Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD? / Hanna Borucka // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6

22. Dziecko z ADHD : bibliografia w wyborze / Agnieszka Graczyk // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 30

23. Dziecko z ADHD : jak pomóc nadpobudliwemu uczniowi? / Maria Kapica // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 35, s. 11-13

24. Dziecko z ADHD to praca 24 godziny na dobę : wywiad z Kingą Rusin, psychologiem / rozm. przepr. Anna Przybył, Agata Kapela // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 20-24

25. Dziecko z ADHD w szkole / Karolina Irla // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 20-21

26. Dziecko z zespołem ADHD - dylemat zreformowanej szkoły i rodziców / Monika Miłkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 46-48

27. Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym. (1) / Barbara Czapiewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 7/8, s. 37-39

28. Dziecko z zespołem ADHD w szkole : rozpoznanie problemu przez nauczycieli / Joanna Wikłacz // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1-2, s. 168-180

29. Dziecko z zespołem ADHD w szkole / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 10, s. 22-23

30. Elementy diagnozy pozytywnej : praca edukacyjno-wychowawcza z dzieckiem z ADHD / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 40-42

31. Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD / Kinga Bujna, Martyna Kołacka // Remedium. - 2014, nr 1, s. 14-16  

32. Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego. (2) / Barbara Czapiewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s. 37-38

33. Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-37

34. Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 37-44

35. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s.42-47

36. Jak inne dzieci... / Iwona Górka // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 12-13

37. Jak pracować z uczniem z ADHD? / Lidia Peplińska // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 18-19

38. Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Bożena Połeć // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35-39

39. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami nadpobudliwych uczniów / Stanisław Bobula // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 24-29

40. Jak radzić sobie z zespołem nadpobudliwości w szkole i w domu? : wskazówki dla nauczycieli oraz rodziców dotyczące postępowania z dziećmi cierpiącymi na ADHD // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 4

41. Jak rozpoznać ADHD u dziecka? / Joanna Smykaj // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14-18

42. Jak ujarzmić ADHD? : strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcji języka obcego / Katarzyna Jaworska-Biskup // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 50-58

43. Lekcja cierpliwości : o trudnościach w uczeniu się dziecka z ADD i ADHD / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 3, s. 38-40

44. Maciek, skup się wreszcie! / Joanna Gonia-Sikora // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 12-14

45. Maciek, skup się wreszcie! Cz. 2 / Joanna Gonia-Sikora // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 52, s. 37-40

46. Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2006, nr 1, s. 30-31

47. Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / Magdalena Cyrklaff // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3

48. Młodzi z pokolenia ADHD : rozmowa z doktorem Arturem Kołakowskim z Poradni Poza Schematami o pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD o ich potrzebach i stosowanych metodach terapeutycznych / Artur Kołakowski ; rozm. przepr. Daria Poniedziałek // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 57, s. 9-12

49. Moda na ADHD? / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 23-25

50. Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Piotr Pawlak // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 96-104

51. Można pracować z dzieckiem z ADHD! / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 45-48

52. Mózg nie swędzi, ale musi odreagować / Danuta Myłek ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 8, s. 4-7

53. Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym : (wprowadzenie do tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1-2, s. 9-24

54. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : problemy diagnozy / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s. 27-30

55. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18-22

56. Nauczyciel "niespecjalnie - specjalny" wobec szkolnej pracy z uczniem z ADHD / Wanda Baranowska // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 2, s. 188-199

57. Nie łobuz, choć przeszkadza / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 46, s. 9

58. Niegrzeczne czy nadpobudliwe? Problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witusiak // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 18-25

59. Niegrzeczny czy chory na ADHD? : problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61

60. Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD / Joanna Kunert // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210-215

61. O nadpobudliwości psychoruchowej / Agnieszka Anielska // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 58-60

62. Objawy : rozpoznajemy dziecko z zespołem ADHD / Anna Grzegorek // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 30-34

63. Oswoić ADHD! / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57

64. Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, s. 21-26

65. Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11

66. Praca z dzieckiem nadpobudliwym / Hanna Kubiak // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 44-48

67. Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego") / Marta Niemiec // Chowanna.- 2009, T. 1, s. 169-186

68. Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII

69. Propozycja zajęć dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, Wkładka Metodyczna nr 3, s. VII-VIII

70. Psychoedukacja rodziców / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 6, s. 20-21

71. Rady dla nauczycieli bibliotekarzy pracujących z dziećmi z ADHD // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 5

72. Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // Remedium. - 2005, nr 4, s. 20-21

73. Rozmowa z uczniami na temat ADHD - konspekt zajęć / Michał Wiatrowski // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 35-38

74. Rozpoznanie zespołu ADHD / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 17-19

75. Strategie postępowania w leczeniu ADHD / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 14-18

76. Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD? / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 25-28

77. Trening pamięci operacyjnej u dzieci z zespołem hiperkinetycznym (ADHD) / Małgorzata Matuszczak [et al.] // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 1, s. 87-103

78. Uczeń z ADHD - moja recepta na problem / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 28-29

79. Uczeń z ADHD / Janina Wołot // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 28, s. 19-22

80. Uczeń z ADHD czyli Jazda bez hamulców / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 57, s. 13-15

81. Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie? / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57

82. Uczeń z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w bibliotece szkolnej : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Iwona Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 4-6

83. Ujarzmić impulsywność : o pozytywnym wzmacnianiu dzieci z ADHD / Ilona Lelito // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 9-13

84. Urodzeni buntownicy w szkole / Ilona Lelito // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 15-16

85. W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z adhd? / Katarzyna Różańska // Małżeństwo i Rodzina. - 2007, nr 4, s. 45-48

86. Wypracowanie szkolnych procedur : rozwiązania praktyczne / Maria Wojna // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 13, s. 50-54

87. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 12-13

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

 

 

Powrót do Psychologia