Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Biblioteka Pedagogiczna chcąc realizować swoje działania statutowe,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, rozpoczyna organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Pracownicy biblioteki są gotowi odwiedzić Państwa placówki w celu zaprezentowania swoich usług i możliwości wyszukiwania materiałów dydaktycznych i wychowawczych w zbiorach biblioteki. Możemy spotykać się z Państwem na radach szkoleniowych, zespołach samokształceniowych w innym dogodnym dla Państwa terminie.

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt:

       Anna Popławska, Halina Lewsza: tel. 25 7405048 / 25 7593611

      

W ramach wspierania pracy nauczycieli przygotowaliśmy w swojej ofercie:

  - Zajęcia edukacyjne

  - Porady dla bibliotekarzy

  - Możliwość zamówienia bibliograficznego zestawienia tematycznego

Tematy zajęć dla dzieci i młodzieży:

- Warsztat informacyjny biblioteki,

- Magiczna książka,

- Zagrożenia w sieci,

-  Nie tylko Piłsudski czyli sztafeta pokoleń,
 

W ramach współpracy ze środowiskiem:

  - prezentujemy nowości na radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych i konferencjach

  - promujemy różne inicjatywy nauczycieli prezentujemy prace np. malarskie nauczycieli

  - organizujemy spotkania autorskie z ciekawymi osobami

 

Sieć współpracy i samokształcenia przy Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim

Zgodnie z Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych biblioteki pedagogiczne są zobowiązane (między innymi) do organizowania i prowadzenia wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie, czy raczej współdziałanie zgodnie z założeniem zespołu, polega na zorganizowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli przedmiotowych, pozwalające na wymianę informacji i wzajemne uczenie się w sposób zorganizowany i stały.

Celem działania sieci jest doskonalenie pracy, wzajemne inspirowanie, omawianie dobrych praktyk, wspólne rozwiązywanie problemów, a w szczególności wymiana doświadczeń.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy spotkania w ramach:

1. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu mińskiego - Współczesna biblioteka szkolna

Zachęcamy nauczycieli bibliotekarzy do współpracy, do  dzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi, do poszerzania kompetencji. Są to działania oparte na partnerstwie i wzajemności. 

 Zapraszamy do kontaktu:

Anna Popławska tel. 25 759 36 11 e-mail: a.poplawska@bpsiedlce.pl