Europejski Dzień Logopedy

Data publikacji: 05 marca 2021

Polska włączyła się w jego obchody w 2007 r. Celem akcji organizowanych z tej okazji jest ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnozy osobom z zaburzeniami mowy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej, stworzenie warunków do szybkiej i rzetelniej konsultacji, informacji i diagnozy oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.