Historia

HISTORIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM   

   Biblioteka Pedagogiczna w Sokołowie Podl. powstała w 1954 r. Założycielką i kierowniczką została Wacława Ilczuk. Księgozbiór zgromadziła z darów Inspektoratu Oświaty, z przydziałów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Ogółem w roku założenia Biblioteka liczyła 929 egzemplarzy i mieściła się w Inspektoracie Oświaty. W 1957 r. nastąpiła zmiana pracownika biblioteki. Zatrudniona została Maria Danielska. Następny rok przyniósł kolejna zmianę kierownictwa. Na koniec 1958 r. liczba woluminów wynosiła 2 832.
    We wrześniu 1959 r. biblioteka otrzymała samodzielny lokal, warunki pracy uległy poprawie, ilość księgozbioru wzrosła do 4 297 woluminów. Na życzenie PBW w Warszawie założono trzy punkty biblioteczne przy szkołach w Jabłonnie Lackiej, Kosowie Lackim i Sterdyni. Punkty te miały charakter eksperymentalny i po roku próby, nie zdając egzaminu zostały zlikwidowane.
    W 1963 r. biblioteka otrzymuje samodzielny lokal w Domu Kultury. Jest w nim wypożyczalnia i kącik czytelniczy. Księgozbiór liczy 5 631 woluminów oraz 35 tytułów czasopism. Z biblioteki korzysta 304 czytelników.
    Pracownicy biblioteki biorą czynny udział w konferencjach metodycznych prezentując literaturę, urządzając wystawy tematyczne. Na bieżąco w bibliotece obchodzone są Dni Oświaty, Książki i Prasy, uroczystości państwowe, regionalne i czytelnicze.
    W wyniku zniesienia powiatów utworzenia województw w 1975 r. biblioteka stała się filią Biblioteki Wojewódzkiej w Siedlcach. W okresie tym intensywnie rozwija się współpraca z bibliotekami szkolnymi i Miejską Biblioteką Publiczną, uczestniczy organizuje spotkania autorskie. W każdym roku pracownicy biblioteki prowadzą lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
 

Kolejne siedziby biblioteki pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim

1. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
    ul. Wolności 1954-1964
.

2. Ośrodek Kultury
    ul. Wolności 27 1964-1976
.

3. Zespół Szkół Zawodowych
    ul. M.C.Skłodowskiej 1976-1990
.

4. Budynek po Komitecie PZPR
    ul. Waryńskiego 4 1990-1999
.

5. Internat Zespołu Szkół Zawodowych
    ul. Oleksiaka-Wichury 3 1999-