Wystawa

Data publikacji: 15 listopada 2016

  Aleksandra Rykała - urodzona w Siedlcach.
W roku 2007 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Absolwentka podyplomowych studiów Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członkini nieformalnej grupy artystycznej „Ławeczka", stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem a także scenografią i projektowaniem wnętrz oraz animacją kultury. Inspiracją w jej twórczości jest niezgłębiona natura przestrzeni a także jednostka ludzka będąca w ścisłym, emocjonalnym związku z miejscem i wzajemne ich relacje. Malarska przestrzeń stanowi teren poszukiwania autentycznego „ja", wyrażania osobowości a przede wszystkim wewnętrznego doświadczania rzeczywistości.
Obecnie prowadzi zajęcia plastyczne w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

  Prezentowana wystawa to cykl grafik, wykonanych w technice linorytu barwnego. Prace stanowią swoistą refleksję na temat wieloaspektowości doświadczania i wyobrażania pojęcia przestrzeni. Jest to opowieść o moim osobistym odczuwaniu przestrzeni i miejsca, o relacjach między człowiekiem
a przestrzenią.

  Przestrzeń to pewna idea obejmująca całokształt działalności człowieka,
usytuowana w świecie materialnym i niematerialnym, w świecie natury i zjawisk, rzeczy i myśli. Każdy człowiek przez akt swojego istnienia wyznacza swoją przestrzeń i jest dla niej elementem konstytutywnym. Miejsce to kategoria pochodna, podrzędna w stosunku do przestrzeni i od niej zależna, miejsce to przestrzeń urealniona rozumowo i zmysłowo oraz usytuowana w czasie. Jeśli fragment obojętnej przestrzeni zostanie nasycony sensami i emocjami wówczas przeobraża się
w miejsce.

  Graficzne kreacje ewokują pytania czym jest przestrzeń?, jaka jest?, i gdzie się znajduje? W swoich pracach pragnę zastanowić się jak za pomocą środków graficznych zinterpretować fenomen przestrzeni, jak zbudować przestrzeń linią czy kolorem. Interesują mnie wzajemne zależności światła i cienia, światła, które przestrzeń tworzy i wydobywa. Intryguje mnie nieuchwytność i wielowymiarowość  przestrzeni oraz to, że może ona być odczuwana na drodze abstrakcyjnych zdolności naszego umysłu. Przestrzeń zawiera w sobie wszelką obecność, bez niej nic nie może istnieć.


 Grafiki- patrz galeria