2012

29 listopada 2012 r. - "Ewidencjonowanie zasobów wydawnictw ciągłych" - szkolenie przeprowadziła p. Wanda Golec - kierownik wydziału informacyjno-bibliograficznego w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach. 

29 listopada 2012 r. - Uczestnictwo w spotkaniu autorskim p. Łukasza Gołębiewskiego. Organizatorem spotkania była Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach.

22 listopada 2012 r. - Ewaluacja zewnętrzna Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie. Biblioteka zaproszona jako placówka współpracująca.

24 października 2012 r. - "Biblioteki szkolne w nowej rzeczywistości edukacyjnej". Konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy.

22 października 2012 r. - Udział w pracach komisji konkursowej "Węgrowskie Barwy Jesieni".

6 października 2012 r. - Wyjazd edukacyjny do Białegostoku. 

28 maja 2012 r. - Udział w pracach komisji konkursowej w Powiatowych Eliminacjach XXIX Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Kornela Makuszyńskiego.

24 maja 2012 r. - Udział w konferencji naukowej "Jan Dobrogost Krasiński - znawca sztuki i fundator". Konferencję zorganizowało Gimnazjum im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

18 maja 2012 r. - Udział w pracach komisji konkursowej w Gminnych Eliminacjach XXIX Konkursu Recytatorskiego w Stoczku.  

9 maja 2012 r. - Tydzień Bibliotek - Przedszkolaki z Przedszkola Nr 1 odwiedzają naszą placówkę.

7 maja 2012 r. - Finał II Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Lindgrenada - bohaterowie książek Astrid Lindgren i ich przygody". 

30 kwietnia 2012 r. - Festiwal Czytelniczy w Szkole Podstawowej w Grygrowie. Biblioteka nad imprezą objęła patronat.

25 kwietnia 2012 r. - Ewaluacja zewnętrzna w I Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie. Biblioteka zaproszona jako placówka współpracująca ze szkołą.

22 marzec 2012 r. - "Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości". W ramach akcji gościliśmy 3 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie.