Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych - warsztaty dla nauczycieli i bibliotekarzy

Data publikacji: 07 maja 2018

Biblioteka Pedagogiczna w Łosicach serdecznie zaprasza nauczycieli i bibliotekarzy na bezpłatne warsztaty nt. Bezpiecznego funkcjonowania w mediach społecznościowych. Warsztaty odbędą się 10 maja w budynku Biblioteki o godz. 14.00.
W programie:
charakterystyki mediów społecznościowych,
zagrożenia wynikające z funkcjonowania dzieci i młodzieży w mediach,
zasady odpowiedzialnego korzystania z mediów,
wykorzystanie mediów w edukacji – wskazówki metodyczne, wymiana dobrych praktyk.