Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Biblioteka Pedagogiczna chcąc realizować swoje działania statutowe,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, rozpoczyna organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Pracownicy biblioteki są gotowi odwiedzić Państwa placówki w celu zaprezentowania swoich usług i możliwości wyszukiwania materiałów dydaktycznych i wychowawczych w zbiorach biblioteki. Możemy spotykać się z Państwem na radach szkoleniowych, zespołach samokształceniowych w innym dogodnym dla Państwa terminie.

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt:

Anna Czerko, Renata Szostek     tel. 83 357 35 67

              

W ramach wspierania pracy nauczycieli przygotowaliśmy już w swojej ofercie:

  - Zajęcia edukacyjne

  - Porady dla bibliotekarzy

  - Możliwość zamówienia bibliograficznego zestawienia tematycznego

 

W ramach współpracy ze środowiskiem:

  - prezentujemy nowości na radach pedagogicznych, zespołach samokształceniowych i konferencjach

  - promujemy różne inicjatywy nauczycieli prezentujemy prace np. malarskie nauczycieli

  - organizujemy spotkania autorskie z ciekawymi osobami

 

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy działania w ramach
Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy
działającej przy Bibliotece Pedagogicznej w Łosicach

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych biblioteki pedagogiczne są zobowiązane (między innymi) do organizowania i prowadzenia wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie, czy raczej współdziałanie zgodnie z założeniem zespołu, polega na zorganizowaniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli przedmiotowych, pozwalające na wymianę informacji i wzajemne uczenie się w sposób zorganizowany i stały.

 

Celem działania sieci jest doskonalenia pracy, wzajemne inspirowanie, omawianie dobrych praktyk, wspólne rozwiązywanie problemów, a w szczególności wymiana doświadczeń.

Sieć działa w oparciu o aktywność członków i na bieżąco rozwiązuje zgłaszane zadania problemowe.

 

Zapraszamy zainteresowanych do naszej sieci (kliknij)

 

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt:

Joanna Gąska 83 357 35 67