Drama

Grzegorz Anusiewicz                                                                            18.10.2010

Biblioteka Pedagogiczna

Sokołów Podlaski

 

Drama

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Wydawnictwa zwarte:

1.     Antczak, M.: Techniki dramy w teorii i praktyce : nir tylko dla nauczycieli bibliotekarzy. Warszawa, 2004. [35250].

2.     Awgulowa, J., Świętek, w.: Inscenizacje w klasach początkowych. Warszawa, 1985. [20856, 57].

3.     Duszyńska G.: Drama w kształceniu zintegrowanym. Płock, 2001. [33768].

4.     Dziedzic, A., Kozłowska, W., E.: Drama na lekcjach historii. Warszawa, 1998. [26624].

5.     Dziedzic, A., Pichalska, J., Świderska, E.: Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Warszawa, 1992. [24317, 24952].

6.     Dziedzic, A., Gudro, M.: Drama w szkole podstawowej. Kielce, 1998. [27805].

7.     Dziedzic, A.: Teatr i edukacja. Poznań, 2001. [28883].

8.     Gałązka, A.: Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce. Kraków, 2008. [39593]

9.     Gudro, M.: Drama w gimnazjum. Poznań. 2000. [28784].

10. Gudro, M.: Drama w szkole podstawowej. Warszawa, 1994. [25402,3].

11. Gudro, M.: Przygoda z dramą. Wrocław, 1994. [25279,80].

12. Jezierska-Wiejak, E.: Możliwości i ograniczenia dramy jako metody kształtowania rozumienia pojęć moralnych. Toruń, 2004. [32398].

13. Jóźwik, D., Szymonek, R.: Baw się i ucz z nami : scenariusze zajęć dramowych dla szkoły podstawowej. Kielce, 2000. [30625,26].

14. Królica, M.: Drama i happening w edukacji przedszkolnej. Kraków, 2006. [33988].

15. Machulska, H., Pruszkowska, A., Tatarowicz, j.: Drama w szkole podstawowej. Warszawa, 1997. [26625].

16. Pankowska, K.: Drama w przekraczaniu niepełnosprawności. Warszawa, 2006. [34773].

17. Szymańska, M., A.: Drama w nauczaniu początkowym : przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Łódź, 1998. [26723].

18. Way, B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa, 1995. [25694].

19. Witerska, K.: Drama na różnych poziomach kształcenia. Łódź, 2010. [42099].

20. Zespół Doradców Metodycznych Nauczania Początkowego.: Techniki dramowe w nauczaniu początkowym : materiały pomocnicze. Siedlce, 1993. [28074].