Rodzice i nauczyciele edukacyjnymi partnerami

                                    Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2016

                                           „Rodzice i nauczyciele edukacyjnymi partnerami"

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata [red.], Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 2. Banasiak Małgorzata, Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2013.
 3. Bauer Joachim, Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, Dobra Literatura, Słupsk 2015.
 4. Biel Witold [red.], Akademia Rodzica, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Częstochowa, 2011.
 5. Całek Grzegorz, Stowarzyszenie rodziców. Tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji, Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 2014.
 6. Chętkowski Dariusz, Nauczycielskie perypetie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
 7. Christopher Cindy, Nauczyciel - rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2009.
 8. Daffi Gianluca, Zadania domowe. Podręcznik przetrwania dla rodziców, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2011.
 9. Dądzik Dorota, Szadkowski Dariusz [red.], Szkoła dla rodziców - rodzice dla szkoły. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock 2010.
 10. Dunajew - Tarnowska Łucja, Stasia Halina, Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami, teoria i praktyka, Ecorys Polska, Warszaw 2009.
 11. Frąckowiak Małgorzata, Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, Poznań 2011.
 12. Gajewska Grażyna, Gajewska Joanna, Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań, PEKW „Gaja", Zielona Góra 2012.
 13. Garstka Tomasz [et al.], Współpraca z rodzicami w szkole. Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców, Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2012.
 14. Gocłowska Anna [red.], Szkoła wobec wymagań państwa. Poradnik dla rodziców. Praca zbiorowa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.
 15. Gruca - Miąsik Urszula, Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 16. Hejda Anna, Szkoła współpracy, uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2014.
 17. Hernik Kamila, Malinowska Karolina, Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 18. Jankowska Anna, Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.
 19. Karasowska Aleksandra, Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2009.
 20. Konieczna Agnieszka, Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009.
 21. Konieczna Agnieszka, Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
 22. Leśniewska Katarzyna, Puchała Ewa, Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2011.
 23. Lulek Barbara [red.], Rodzina i szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, Krosno 2012.
 24. Lulek Barbara, Reczek - Zymróz, Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylematy czasu przemian, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
 25. Łukasik Joanna, Jagielska Katarzyna, Solecki Roman, Nauczyciel, wychowawca, pedagog. Szkolne wyzwania, Wydawnictwo „Jedność", Kielce 2013.
 26. Maksymowska Ewa, Werwicka Monika, Konflikty w szkole. Niezbędnik aktywnego rodzica, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 27. Maksymowska Ewa, Werwicka Monika, Konflikty w szkole. Niezbędnik dyrektora, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 28. Royer Egide, Jak być dobrym rodzicem „trudnego" ucznia, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009.
 29. Szluz Beata, Walc Wiesława, Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania, Koraw Dorota Kocząb, Rzeszów 2011.
 30. Wroński Michał, Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Materiały szkoleniowe dla rodziców, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2014.
 31. Wroński Michał, Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Materiały szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2014.
 32. Wróbel Jan, Jak przetrwać w szkole i nie zwariować. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2010.

 

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Bauer Joachim, Nauczyciel menedżerem relacji, „Dyrektor Szkoły" nr 3/2016, s. 57-60.
 2. Breguła Izabela, Komunikacja z rodzicami w dobie technologii, „Życie Szkoły" nr 8/2015, s. 23-24.
 3. Dapkun Zyta Ewa, Rodzice w szkole, „Wychowawca" nr 3/2014, s. 26-27.
 4. Chojak Małgorzata, Rodzina a edukacja dzieci. Polska na tle innych krajów europejskich, „Kwartalnik Pedagogiczny" nr 4/2013, s. 153-176.
 5. Farnicka Marzanna, Liberska Hanna, Szkoła wspólnych rządów, „Psychologia w Szkole" nr5/2014, s. 38-46.
 6. Frąckowiak Marzena, Sekrety dobrej współpracy, „Wychowanie w Przedszkolu" nr 7/2011, s. 20-24.
 7. Głuszewska Aneta, Otwarty dialog, przyjazne współdziałanie, „Meritum" nr 2/2011, s. 55-56.
 8. Goetz Magdalena, Działanie szkoły nakierowane na wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci, „Życie Szkoły", nr 1/2016, s, 28-32.
 9. Goetz Magdalena, Oto dobry sojusz, „Głos Nauczycielski" nr 19/2016, s. 10.
 10. Goetz Magdalena, Sojusz zamiast konfliktu, „Głos Nauczycielski" nr 31/32/2016, s. 26.
 11. Goetz Magdalena, Trudna sztuka rozmawiania z rodzicami, „Głos Pedagogiczny" nr 55/2014, s. 44-45.
 12. Goetz Magdalena, Znaleźć w rodzicu sojusznika, „Dyrektor Szkoły" nr 9/2016, s. 41-43.
 13. Grabowska Tatiana, Rodzice - ważny partner i cenne źródło informacji, „Życie Szkoły" nr 2/2013, s. 20-21.
 14. Grzelak Szymon, Rodzice, szkoła i profesjonalna profilaktyka - w stronę dobrej współpracy, „Świat Problemów" nr 1/2014, s. 12-18.
 15. Grzybowska Anna, Szkoła w sieci widziana oczami rodzica, „Meritum" nr 4/2014, s. 49-53.
 16. Jankowski Bogdan, Rodzice - aktywni uczestnicy procesu edukacji, „Dyrektor Szkoły" nr 5/2014, s. 46-48.
 17. Kalata Włodzimierz, Miejsce rodziców w szkole, „Dyrektor Szkoły" nr 8/2015, s. 15-18.
 18. Kalata Włodzimierz, Rodzice - szkoła - dwie strony, dwie racje, „Dyrektor Szkoły" nr 9/2013, s. 73-75.
 19. Kałuba - Korczak, Asertywność nauczyciela w kontaktach z rodzicami, „Głos Pedagogiczny" nr 69/2015, s. 62-63.
 20. Kochan - Wójcik, Sztama z rodzicami, „Psychologia w Szkole" nr 2/2012, s. 126-133.
 21. Kozłowski Waldemar, Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów, „Edukacja" nr 2/2013, s. 78-89.
 22. Kruczkowska Violetta, Ważne relacje, nauczyciel - rodzic, „Bliżej Przedszkola" nr 3/2012, s. 34-35.
 23. Lesińska Joanna, Współpraca z nadmiernie wymagającymi rodzicami, „Głos Pedagogiczny" nr 78/2016, s. 41-44.
 24. Łoskot Małgorzata, Ankieta dla rodziców „Ocena współpracy ze szkołą", „Głos Pedagogiczny" nr 53/2013, s. 36-39.
 25. Łoskot Małgorzata, Ankieta dla rodziców - oczekiwania wobec szkoły, „Głos Pedagogiczny" nr 44/2012, s. 40.
 26. Majchrzak Marcin, Prawa rodziców, „Monitor Dyrektora Szkoły", nr 56/2015, s. 4-9.
 27. Makarewicz Renata, „Zdolny leń...". O niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami ucznia, „Język Polski", nr 3/2013, s. 206-2016.
 28. Mastalerz Magda, Dar pomagania czyli Jak rozmawiać z rodzicami, „Remedium" nr 2/2015, s. 22-23.
 29. Oleksa Karolina, Zebranie z rodzicami. Jak formalne spotkanie przerodzić w owocną współpracę, „Życie Szkoły" nr 3/2016, s. 23-27.
 30. Oleksiak Agata, Współpraca szkoły z rodzicami, „Dyrektor Szkoły" nr 12/2012, s. 76-78.
 31. Peplińska Lidia, Współdziałanie i wymaganie, „Wychowawca" nr 10/2014, s. 32-33.
 32. Piotrowska - Gromniak, Rodzic w szkole - partner czy oponent?, „Dyrektor Szkoły" nr 8/2015, s. 12-14.
 33. Piotrowska - Gromniak Elżbieta, Jak wzmocnić dialog nauczycieli z rodzicami dla dobra ucznia, „Meritum" nr 2/2015, s. 68-77.
 34. Poćwiardowska Blanka, Współpraca rodziców i nauczycieli w kontekście jakości życia dzieci i młodzieży, „Chowanna" T. 1/2014, s. 205-219.
 35. Popiela Bożena, Współpraca pomiędzy nauczycielami oraz współpraca z rodzicami - podstawa budowania społeczności szkolnej, „Polonistyka" nr 4/2015, s. 44-47.
 36. Poraj Anna, Rodzice w szkole - wspólna sprawa, wspólny cel, „Życie Szkoły" nr 1/2012, s. 8-10.
 37. Poraj Anna, Skuteczny dialog z rodzicami, „Życie Szkoły" nr 4/2014, s. 38-39.
 38. Ratajczyk Aleksandra, Skuteczna praca z rodzicami, „Psychologia w Szkole" nr 2/2014, s. 27-33.
 39. Rydlewski Gniewomir, Rydlewski Rafał, Rodzice w szkole - edukacyjni partnerzy, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" nr 6/2014, s. 40-42.
 40. Sowińska Anna, Nie taki rodzic straszny jak go malują czyli Jak powinna się układać współpraca z rodzicami w placówce, „Bliżej Przedszkola" nr 7/8/2016, s. 8-11.
 41. Wierzchnicki Maciej, Relacja rodzina - szkoła. Dylematy czasu przemian, „Edukacja i Dialog" nr 11/12/2014, s. 62-65.

                                                                                                        Oprac. Grzegorz Anusiewicz