Dziecko sześcioletnie w szkole

 

Zestawienie bibliograficzne

 

Dziecko sześcioletnie w szkole

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Derewlana, H., Wosińska, B.: Badanie gotowości szkolnej. Warszawa : Nowa Era, 2010.[SW 41742].
 2. Derewlana, H., Wosińska, B.: Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczycieli. Warszawa : Nowa Era, 2014. [SW 45608].
 3. Derewlana, H., Wosińska, B.: Karty do diagnozowania gotowości szkolnej. Warszawa : Nowa Era, cop. 2014. [SW 45609].
 4. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa. pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. [SW 40384].
 5. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E.: Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej :  jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków :  Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2014. [SW 45668].
 6. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E.: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2009. [SW 39095].
 7. Góralczyk, E.: Moje dziecko w szkole :  poradnik dla rodziców i wychowawców. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. [SW 37325].
 8. Jenkins, L.: Gotowi do szkoły? Start! Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015. [SW 46668].
 9. Kałużny, A.: Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. [SW 46070].
 10. Marek, E. Nadrowska, K.: Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. [SW 41833].
 11. Marek, E. Nadrowska, K.: Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. [SW 41835].
 12. Meinders-Lücking, F., Loy, S.: Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. [SW 38829].
 13. Nadolna, B.: Przygotowanie przedszkolaka do szkoły : rady dla rodziców i wychowawców. Poznań : Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2009. [SW 39781].
 14. Rokicińska, I.: Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. [SW 41747].
 15. Rokicińska, I.: Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. [SW 36223].
 16. Skura, M.: Na progu : ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? : o co chodzi w pierwszej klasie? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. [SW 35937].
 17. Skura, M.: Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. [SW 45936].
 18. Smoleń, D.: Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. [SW 44537].
 19. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju. pod red. A. Kopik. Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2007. [SW 35923].
 20. Tanajewska, A., Naprawa, R., Kołodziejska, D.: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. [SW 45755].
 21. Tanajewska, A., Naprawa, R., Kołodziejska, D.: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. [SW 45842].
 22. Tanajewska, A., Naprawa, R., Kołodziejska, D.: Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. [SW 45756].
 23. Tanajewska, A., Naprawa, R., Czarnecka, L.: Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. [SW 45944].
 24. Waloszek, D.: Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. [SW 45954].
 25. Watoła, A.: Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. [SW 34166].
 26. Wąsik, I., Klimkowska, L.: Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2011. [SW 43041].
 27. Wiatrowska, L, Dmochowska, H.: Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. [SW 44991].
 28. Wilgocka-Okoń, B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa : Żak, 2003. [SW 29921].
 29. Załęska, S.: Karty do diagnozowania gotowości szkolnej. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2013. [SW 44502].

 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

 1. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15
 2. Bajki są tylko dla dzieci / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 48-51
 3. Co dalej z sześciolatkami ? / Małgorzata Narożnik.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 35-36
 4. Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s, 48-51
 5. Co umieją sześciolatki / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 43-48
 6. Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? W związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba.// Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26
 7. Co z tą dojrzałością szkolną? : problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej / Bożena Janiszewska.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 33-37
 8. Czarowanie na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 80-81
 9. Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57
 10. Czy ręka słyszy oko? : ocena gotowości szkolnej / Ida Winiarek.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 48-49
 11. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105
 12. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 19-24
 13. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5
 14. Diagnoza przedszkolna - klucz do nauki w klasie pierwszej / Elżbieta Korczewska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 7, s. 4-9
 15. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 5-11
 16. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s. 23-28
 17. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
 18. Dlaczego warto, aby dzieci korzystały z edukacji przedszkolnej?.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 3-5
 19. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Agnieszka Stein ; rozm przepr. Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 4-7
 20. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz.// Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11
 21. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 13-18
 22. Dojrzałość potrzebna od dziecka / Ewa Filipiak.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10
 23. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak.// Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 14-15
 24. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11
 25. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 40-46
 26. Domowy arkusz obserwacji gotowości szkolnej / Lidia Kołodziejska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 25, s. 36-37
 27. Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 4-9
 28. Dyrektorzy szkół czekają na sześciolatki / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 14-16
 29. Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska.// Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56
 30. Dziecko sześcioletnie a reforma szkolna / Ewa Nowicka.// Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 105-110
 31. Edukacja AD 2011 - spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła- 2012, nr 1, s. 3-6
 32. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53
 33. Gotowi do szkoły / Anna Meslin.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 58-61
 34. Gotowi do szkoły / Martyna Sierka.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-15
 35. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 20-23
 36. Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32
 37. Gotowość do podjęcia nauki w szkole / Mirosława Pleskot.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 38-40
 38. Gotowość dzieci czy gotowość szkoły? : kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 2-7
 39. Gotowość dzieci i gotowość szkoły do uczenia się: rozważania wokół problematyki diagnozowania jakości wczesnej edukacji / Małgorzata Żytko.// Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 111-122
 40. Gotowość dziecka czy gotowość szkoły? / Anna Izabela Brzezińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 5-9
 41. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6
 42. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki : wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny-Niedzielska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 74-80
 43. Idę do szkoły! / Adrianna Cholewa, Paulina Kulikowska.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 6-7
 44. Jak doskonalić percepcję wzrokową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 56-64
 45. Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej / Ewa Nowicka.// Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 32-35
 46. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19
 47. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25
 48. Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 36-38
 49. Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły / Joanna Goc.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 19-21
 50. Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym... / Mirosława Nyczaj-Drąg.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-34
 51. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5
 52. Kilka przykazań przed-szkolnych czyli Jak dzieckiem rządzić, by mu krzywdy nie wyrządzić / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 55-58
 53. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz [et al.]// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 50-53
 54. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22
 55. Miejsce sześciolatka / Renata Kisiel.// Przegląd Oświatowy. - 2009, nr 3, s. 5-6
 56. Moim zdaniem... / Karolina Elbanowska ; rozm. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 19-22
 57. Mój sześcioletni wnuk w szkole / Helena Linke.// Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 9-10
 58. Nauczyciele we współpracy z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 56, s. 4-9
 59. Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej. Komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 26-28
 60. O 6-latkach w szkole: racjonalnie i innowacyjnie / Jan Fazlagić.// Meritum. - 2009, nr 1, s. 41-43
 61. O diagnozie nauczycielskiej, jej celach i zakresach : na czym polega diagnoza realizowana dla potrzeb wychowania i kształcenia przedszkolaków i jakie są jej wartości / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 9-13
 62. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 46-51
 63. Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 4-9
 64. Oczami praktyka: sześciolatek w szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16
 65. Oddajemy głos sześciolatkom / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 14, 16-17
 66. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek.// Kultura Fizyczna. - 2011, nr 1/4, s. 34-39
 67. Pięciolatek w nowej roli czyli Prawo do wcześniejszej nauki / Krystyna Kamińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 12-17
 68. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95
 69. Pora czy nie pora na matematykę? / Małgorzata Darowana.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 7-13
 70. Problem dojrzałości szkolnej w świetle auksologii / Napoleon Wolański.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14-20
 71. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Patrycja Kozera-Mikuła.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 12-20
 72. Profilaktyka trudności w nabywaniu umiejętności językowych w szkole - w jaki sposób w przedszkolu lepiej przygotować dzieci do nauki czytania i pisania / Agnieszka Olechowska.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 2, s. 101-112
 73. Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54
 74. Przychodzi uczeń do pierwszej klasy... / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 109-118
 75. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 24-28
 76. Przygotowania szkoły do przyjęcia sześciolatków / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 41-44
 77. Przygotowanie dziecka sześcioletniego do roli ucznia (teoretyczny zarys problemu) / Piotr Kowolik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 45-58
 78. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 52-55
 79. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. VII-VIII
 80. Rozwój społeczny uczniów a zadania nauczyciela po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 100-105
 81. Sam mózg nie chodzi do szkoły / Joanna Sikorska ; rozm. przepr. Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 11-15
 82. Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki / Bogumiła Ogrodowczyk.// Meritum. - 2013, nr 2, s. 23-27
 83. Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 55-60
 84. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93
 85. Sześciolatek - do szkoły! / Weronika Moczulska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11
 86. Sześciolatek idzie do szkoły / Emila Janowska, Agnieszka Robak.// Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 11-12
 87. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20
 88. Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 19-21
 89. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-29
 90. Sześciolatek w mojej klasie - refleksje nauczyciela / Magdalena Jankowska.// Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 7-8
 91. Sześciolatek w szkole - przywilej czy obowiązek? // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014. nr 44, s. 16-17
 92. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły. Cz. 1 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 4-5
 93. Sześciolatek w szkole - zadania rodziny i szkoły. Cz. 2 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska.// Remedium. - 2012, nr 12, s. 4-5
 94. Sześciolatek w szkole? / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 20-23
 95. Sześciolatek w szkole / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 43-55
 96. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10
 97. Sześciolatek w szkole. Społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56
 98. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-50, 52
 99. Sześciolatki - przygotowanie do szkoły / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 25-28, 37-38
 100. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s. 52-56
 101. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-52
 102. Sześciolatki do szkoły - rozterki rodziców / Magdalena Czub, Joanna Matejczuk.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 57-65
 103. Sześciolatki... na potem / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 4-10
 104. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 62-64
 105. Sześciolatki w szkole - temat kontrowersyjny / Małgorzata Żytko.// Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, Numer Specjalny, s. 89-95
 106. Sześciolatki w szkole : fakty i mity / Wiesława Mądrowska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 60-61
 107. Sześciolatki w świecie pisma : (nie)łatwe czytanie i pisanie / Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Barbara Stasieło.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 16-19
 108. Szkoła dla sześciolatka - z perspektywy dyrektora / Izabela Bogusiewicz.// Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 5-6
 109. Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18
 110. W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kużnia ,Teresa Parczewska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 30-35
 111. Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym / Krzysztof Konarzewski.// Edukacja. - 2013, nr 4, s. 5-19
 112. Zanim nasze dzieci pójdą do szkoły... / Lidia Kołodziejska.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 25, s. 4-8
 113. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52
 114. "Zerówka" czy pierwsza klasa? / Anna Pawłowska-Niedbała, Danuta Szlązak, Anna Wróbel.// Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 18-19
 115. Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 7-11