Edukacja informatyczna

Renata Jaroszewska
Biblioteka Pedagogiczna
Sokołów Podlaski

Edukacja informatyczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

Clark D.: Internet w szkole. Warszawa 1995

Hoemski B.: Organizacja i funkcjonowanie szkolnej pracowni mikrokomputerowej. Katowice 1989

Informatyka w szkole: poradnik dyrektora i nauczyciela. Pr. zbior. aut. L. Lewoc [et al.]. Wrocław 1993

Jaskuła S.: Kształtowanie kultury informatycznej uczniów szkół podstawowych. Rzeszów 1993

Juszczyk S.: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice 1998

Juszczyk S.: Podstawy informatyki dla pedagogów. Kraków 1999

Juszczyk S., Gruba P.: Elementy informatyki dla pedagogów. Katowice 1996

Juszczyk S., Zając W.: Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu. Katowice 1997

Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej. Pod red. B. Siemienieckiego. Toruń 1996

Komputer w kształceniu specjalnym: wybrane zagadnienia. Pr. zbior. pod red. J. Łaszczyka. Warszawa 1999

Krzymowski B.: Komputer w szkole. Warszawa 1999

Krzymowski B.: Windows w szkole. Warszawa 1999

Kubiak M. J.: Internet dla nauczyciela: nauczanie na odległość. Warszawa 1997

Kwiatkowski S. M.: Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą. Warszawa 1994

Maj J., Nahotko M., Szczęch W.: Zastosowanie komputera w bibliotece: poradnik. Warszawa 1996

Mann W. P.: Arkana edukacji komputerowej: teksty najbardziej popularnych programów. Warszawa 1995

Mikrokomputery w procesie dydaktycznym. Pod. red. J. Piechy. Katowice 1989

My i TI czyli Technologia Informatyczna w edukacji. Pr. zbior. aut L. Baker [et al.] Warszawa 1999

Osmańska - Furmanek W.: Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra 1999

Pachociński R.: Oświata XXI wieku: kierunki przeobrażeń. Warszawa 1999

Papert S.: Burze mózgów: dzieci i komputery. Warszawa 1996

Perspektywa edukacji z komputerem. Pod. red. B. Siemienieckiego. Toruń 1998

Siemieniecki B.: Komputer w edukacji: podstawowe problemy technologii informacyjnej. Toruń 1999

Siemieniecki B.: Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Toruń 1998

Siemieniecki B., Lewandowski W.: Internet w szkole. Toruń 1998

Siemieniecki B., Lewandowski W.: Internet w szkole: materiały do szkoleń. Toruń 1998

Skarbińska A.: SnapGrafx w praktyce nauczyciela. Toruń 1999

Sysło M. M.: Informatyka: poradnik dla nuczyciela. Warszawa 1995

Tanaś M.: Edukacyjne zastosowanie komputerów. Warszawa 1997

Toliver P. R., Kellogg C. Y.: Komputer dla nauczyciela. Warszawa 1997

Wydawnictwa ciągłe:

Braun - Gałkowska M.: Gry komputerowe a psychika dziecka „Edukacja i dialog" 1997 nr 9 s.58-62

Ciastkowski T: Internet w szkole podstawowej i gimnazjum „Nowe w szkole" 1999/2000 nr 9 s. 18-19

Ciastkowski T.: Internet i jego walory kształcące „Nowe w szkole" 1999/2000 nr 2 s. 16-17

Ciastkowski T: Komputer i Internet w pracy dyrektora i administracji „Nowe w szkole" 2000/2001 nr 1 wkładka „Kierowanie Szkołą" s. 3-5

Dałek J., Święcicki K. J.: Projekt „Pracownia Internetowa w każdej gminie", „Wychowanie Techniczne w Szkole" 1999 nr 4 s. 28-31

Filek T., Jaracz K.: Zastosowanie sieci Internet do wspomaganego komputerowo nauczania „Wychowanie Techniczne w Szkole" 2000 nr 1 s. 56-60

Grygrowski D.: Zastosowanie komputera w edukacji w kontekście rewolucji multimedialnej „Poradnik Bibliotekarza" 1998 nr 1 s. 1-5

Grubiel E., Krupicka M.: Sieć komputerowa - nowe medium w edukacji szkolnej „Edukacja Medialna" 1997 nr 2 s.15-20

Hassa A.: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Możliwości i ograniczenia „Życie Szkoły" 2000 nr 9 s. 542-546

Juszczyk S., Gruba P.: Komputer w edukacji wczesnoszkolnej „Życie Szkoły" 1996 nr 2 s. 96-101

Kąkol H.: Program nauczania matematyki z elementami informatyki w gimnazjum „Matematyka" 1999 nr 6 s. 334-340

Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 1 „Edukacja Medialna" 1996 nr 2 s.58-62

Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 2 „Edukacja Medialna" 1997 nr 1 s. 43-47

Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 3 „Edukacja Medialna" 1997 nr 2 s. 39-41

Kąkolewicz M.: Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 4 „Edukacja Medialna" 1997 nr 3 s. 54-57

Kędzierska B.: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania metod i technik komputerowych w procesie kształcenia „Edukacja" 1998 nr 3 s. 75-83

Kędzierska B., Moszner P.: Informatyczne przygotowanie nauczycieli - moda czy konieczność „Edukacja" 1998 nr 3 s. 84-92

Kołodziej J.: Komputer - niewyczerpalne źródło informacji „Wychowanie Techniczne w Szkole" 1998 nr 1 s. 30-36

Kozak W.: Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej cywilizacji - spotkania z komputerem „Język polski w szkole dla klas IV-VI" 2000/2001 nr 2 s. 15-19

Kryskowiak M.: Komputer w nauczaniu „Nowa Edukacja" 1999 nr 1 s. 11-15

Kubiak M.: Internet - nowe medium dla nauczycieli fizyki „Fizyka w Szkole" 1999 nr 5 s. 275-283

Kwiatkowski S. M.: Edukacja informatyczna w najnowszej propozycji podstaw programowych kształcenia ogólnego „Edukacja" 1998 nr 3 s. 71-73

Laszkowska J.: Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" 2000 nr 7 s. 26-35

Litwin W.: Komputer w nauczaniu języków obcych „Języki Obce w Szkole" 2000 nr 5 s. 32-37

Logan R. K.: Mikrokomputery w systemie edukacji szkolnej „Społeczeństwo Otwarte" 1996 nr 11 s. 26-31

Moczydłowska J.: Uzależnienia od komputera i internetu „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" (wkładka) 1999 nr 5 s. 10-12

Nowakowski Z.: Informatyka dla gimnazjalistów: program nauczania „Wychowanie Techniczne w Szkole" 1999 nr 5 s. 25-39

Pachociński R.: Oświata w społeczeństwie informatycznym „Społeczeństwo Otwarte" 1996 nr 2 s. 36-42

Pachociński R.: Szkoła wirtualna: blaski i cienie „Ruch Pedagogiczny" 1998 nr 1-2 s. 114-123

Panasiuk B.: Multimedialny komputer w nauczaniu muzyki „Edukacja Medialna" 2000 nr 3 s. 47-50

Pęczkowski R., Dylak S.: Edukacja medialna w szkole podstawowej „Edukacja Medialna" 1998 nr 1 s. 27-30

Pielechowski J.: Społeczeństwo informacji i mediów „Edukacja Medialna" 1997 nr 2 s. 12-14

Program Interkl@sa: Przygotowanie nauczycieli w zakresie stosowwania technologii informacyjnej - kluczem do sukcesu reformy edukacyjnej „Wychowanie Techniczne w Szkole" 2000 nr 2-3 s. 57-58, s. 90

Przybyla O.: O komputerowym nauczaniu ortografii „Polonistyka" 1998 nr 9 s. 633-635

Różański S.: Internet w dydaktyce „ Wychowanie Techniczne w Szkole" 2000 nr 1 s. 23-32

Siemieniecki B.: Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej „Wychowanie na co dzień" 1994 nr 3 s. 16

Sysło M. M.: Spotkania i nauka z komputerem a potrzeby techniki z komputerem „Wychowanie Techniczne w Szkole" 2000 nr 1 s. 50-55

Sysło M. M.: Wychowanie techniczne dla społeczeństwa informacyjnego „Wychowanie Techniczne w Szkole" 2000 nr 2-3 s. 68-72

Szypielewicz L.: Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia „Języki Obce w Szkole" 2000 nr 5 s. 37-40

Tadeusiewicz R.: Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego „Wychowanie Techniczne w Szkole" 2000 nr 2-3 s. 39-45

Tanaś M.: Komputeryzacja kształcenia - stan faktyczny „Ruch Pedagogiczny" 1986 s. 49-55

Wach A.: Gry komputerowe szansą edukacji jutra „Edukacja Medialna" 2000 nr 1 s. 30-33

Wszeborska - Lipińska B.: Komputerowa technologia w edukacji „Psychologia Wychowawcza" 1997 nr 1 s. 44-49

Zaczyński Wł. P.: Teoretyczny kontekst „obecności" komputerów w nauczaniu „Ruch Pedagogiczny" 1986 nr 4 s. 3-19