23 września – Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

Data publikacji: 23 września 2021

Język migowy umożliwia ludziom wyrażanie siebie, porozumiewanie się  z innymi osobami oraz uczestniczenie we wszystkich aspektach życia ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Jest on niezbędny także dla zapewnienia dostępu do informacji i usług.
 
Ten ważny środek komunikacji międzyludzkiej przyczynia się do przestrzegania praw ponad 70 milionów osób niesłyszących na całym świecie. Jak podkreśla Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wczesna wysokiej jakości nauka języka migowego nie tylko sprzyja włączeniu społecznemu, ale jest kluczowa dla pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

KLIKNIJ NA OBRAZEK
 
 
 
Oprac. Anna Stefaniak