Kurierek Nowości

Kurierek do pobrania 

Pomoce logopedyczne

Mając na uwadze złożoność problemu zaburzeń mowy, zawsze warto zadbać - nawet profilaktycznie - o prawidłową wymowę dziecka, o to, aby mówiło pięknie i zrozumiale, bo to z kolei rokuje powodzenie w nauce i w życiu zawodowym. Nasze propozycje obejmują również publikacje kierowane do osób dorosłych borykających się z nieprawidłowościami w tym zakresie.

1. Dudziec Kamila, Głuchowska Hanna, Tarczyńska-Płatek Agnieszka. Sójka z Sokołowa : utrwalanie głoski s. - Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020 (sygn. 122626)
     Zeszyt logopedyczny z serii „Mównica Logopedyczna" przeznaczony dla dzieci, rodziców, logopedów i nauczycieli. Publikacja została przygotowana z myślą o uczestnikach terapii logopedycznej, u których wywołano lub skorygowano głoskę [s], oraz o tych, którzy wymagają jej utrwalania.
Zeszyt zawiera karty pracy z szerokim wachlarzem ćwiczeń i zabaw, które mogą być wykorzystane zarówno w gabinecie logopedycznym, jak i w pracy domowej rodzica z dzieckiem. Dla najmłodszych zostały opracowane karty ćwiczeń z materiałem obrazkowym lub obrazkowo-wyrazowym, natomiast dla starszych - karty ćwiczeń wymagające umiejętności czytania i pisania.
Materiał zaprezentowano w formie czarno-białych obrazków, które dziecko może pokolorować, dzięki czemu nie tylko doskonali prawidłową artykulację, ale także usprawnia motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
źródło opisu: https://www.empik.com/sojka-z-sokolowa-utrwalanie-gloski-s-dudziec-kamila-gluchowska-hanna-tarczynska-platek-agnieszka,p1253972566,ksiazka-p

2. Galewska-Kustra Marta. Zeszytowy trening mowy czyli Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2020 (sygn. 122685)
     Książka logopedyczna z ćwiczeniami wspierającymi sprawność językową dzieci. Znajdują się w niej zadania dostosowane do wieku i zakładanych umiejętności, jakie powinien posiadać każdy prawidłowo rozwijający się kilkulatek. Dzięki nim można ocenić, czy dziecko poprawnie wypowiada określone głoski, a w przypadku trudności, popracować nad odpowiednią artykulacją.
Podczas treningu maluchy będą opowiadać, wycinać, przyklejać, grać i wymyślać własne historie. Każde zadanie zawiera polecenie oraz wskazówki dla dorosłych, które objaśniają, w jaki sposób ćwiczyć i zachęcać dziecko do zabawy.
Ze względu na swoją atrakcyjną formę publikacja polecana jest nie tylko rodzicom, ale także nauczycielom i logopedom, którzy chcą urozmaicić swoje zajęcia.
Książka jest częścią edukacyjnej serii „Uczę się mówić, wymawiać, opowiadać". Każdy tytuł cyklu został dostosowany do poszczególnych etapów rozwoju mowy dzieci.
źródło opisu: https://natuli.pl/produkt/zeszytowy-trening-mowy-czyli-cwiczenia-logopedyczne-dla-dzieci


3. Jarosz Magdalena. Krzyżówki logopedyczne : głoski syczące i szumiące. - Wyd. I. -Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020 (sygn. 122944)
     Zbiór ponad 60 krzyżówek obrazkowych i wyrazowych, którego celem jest uatrakcyjnienie ćwiczeń artykulacyjnych związanych z automatyzacją głosek syczących [s], [z], [c], [dz] oraz szumiących [sz], [ż], [cz], [dż] w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz grupach spółgłoskowych. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, a następnie przeczytać na głos wyrazy znajdujące się w każdej krzyżówce, zwracając baczną uwagę na odpowiednią artykulację (we wszystkich wyrazach została zachowana czystość fonologiczna). Ponadto uczeń powinien otrzymane hasło zilustrować lub wymyślić z nim zdanie.
Rozwiązywanie krzyżówek jest jednym z ćwiczeń intelektualnych, które w dużym stopniu wpływają na pamięć i sprawność umysłową. Wykonując takie zadania, ćwiczymy logiczne myślenie, koncentrację, a także poszerzamy zasób słów.
źródło opisu: https://www.medicon.pl/krzyzowki-logopedyczne-gloski-syczace-i-szumiace/31157

4. Jarosz Magdalena. Jedno słowo - dwa znaczenia : materiał obrazkowy do zabawy z homonimami. - Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020 (sygn. 121643, 122491)
     Zestaw, który powstał z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej z zaburzeniami komunikacji językowej występującymi w wyniku dysleksji, obniżonej sprawności intelektualnej, niedosłuchu oraz dwujęzyczności. Jest również polecany dla osób dorosłych, które wymagają treningu językowego lub chcą w ciekawy sposób ćwiczyć swój umysł. Z zestawu homonimów mogą korzystać osoby dorosłe, u których występują zespoły otępienne, choroba Alzheimera czy afazja. Z pewnością dobrze będzie też służyć nauczycielom, logopedom i terapeutom w ich pracy nad kształceniem systemu semantycznego (nazywanie rzeczowników) oraz syntaktycznego (budowanie zdań z wykorzystaniem różnych znaczeń homonimów). Karty mogą być pomocne nie tylko w trakcie zajęć logopedycznych czy rewalidacyjnych, ale również podczas ćwiczeń z dzieckiem w zaciszu domowym.
źródło opisu: https://inverso.pl/metodyka-dla-nauczycieli-pomoce-dydaktyczne-2/p-jedno-slowo-dwa-znaczenia-material-obrazkowy-do-zabawy-z-homonimami

5. Jarosz Magdalena. Logopedyczne poszukiwania : pomoc logopedyczna do utrwalania wymowy głosek j, l, li, r. - Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020 (sygn. 122524)
     Pakiet poświęcony różnicowaniu wymienionych w tytule głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w grupach spółgłoskowych. Pomoc oparta jest na materiale obrazkowym. Można ją z powodzeniem wykorzystać zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych. To atrakcyjna propozycja ćwiczeń nie tylko artykulacyjnych, ale również koncentracji słuchowej i wzrokowej dla dzieci. To także pomoc, która rozwija spostrzegawczość. W zestawie znajduje się 80 kart, które mogą być różnorodnie używane w trakcie terapii logopedycznej.
źródło opisu: https://inverso.pl/metodyka-dla-nauczycieli-pomoce-dydaktyczne-2/p-logopedyczne-poszukiwania-pomoc-logopedyczna-do-utrwalania-wymowy-glosek-j-l-li-r

6. Jarosz Magdalena. Logopedyczne poszukiwania : pomoc logopedyczna do utrwalania wymowy głosek syczących i szumiących. - Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020 (sygn. 122525)
     Zestaw poświęcony różnicowaniu głosek szeregu syczącego: [s], [z], [c], [dz] oraz szumiącego: [sz], [ż], [cz], [dż] w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Pomoc oparta jest na materiale obrazkowym. Sprawdzi się zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Zawiera ćwiczenia artykulacyjne oraz koncentracji słuchowej i wzrokowej dla dzieci. Ponadto będzie przydatna w rozwijaniu spostrzegawczości. W zestawie znajduje się 120 kart (60 kart do ćwiczenia głosek syczących oraz 60 kart poświęconych głoskom szumiącym), które mogą być rozmaicie wykorzystywane podczas terapii logopedycznej.
źródło opisu: https://livro.pl/logopedyczne-poszukiwania-pomoc-logopedyczna-do-utrwalania-wymowy-glosek-syczacych-i-szumiacych-jarosz-magdalena-sku1245922177.html

7. Jarosz Magdalena. Mak i rak : materiały do zabawy z rymami. - Wyd. I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020 (sygn. 122531)
     Pomoc, którą można z powodzeniem wykorzystać nie tylko na zajęciach logopedycznych, ale też rewalidacyjnych czy korekcyjno-kompensacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Zabawy rymotwórcze są bardzo istotną kwestią w edukacji językowej każdego ucznia. Nie tylko wzbogacają zasób słów, ale również pomagają w kształtowaniu świadomości dźwiękowej warstwy mowy.
Prezentowana pomoc kształtuje słuch fonemowy, a także koncentrację słuchową oraz umiejętność analizy i syntezy słuchowej. Wzbogaca również słownictwo dziecka i rozbudza wyobraźnię. Umiejętne wyszukiwanie rymów to istotny krok w rozwoju poprawnej wymowy oraz bardzo dobre ćwiczenie językowe.
W zestawie znajduje się 45 par rymujących się wyrazów. Dołączone są również karty z podpisami. Zapisane są one dużymi i małymi literami oraz z podziałem na sylaby. Przy ich wykorzystaniu uczeń może nie tylko usłyszeć rymy, ale również zobaczyć te cząstki wyrazów, które są takie same.
źródło opisu: wstęp

 

Oprac. Agata Chodowiec