Kurierek Nowości

1. Barszczewski Jakub Piotr. Przymus kreatywności jako źródło cierpień : życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016 (sygn. 116949)
     Przymus kreatywności jako źródło cierpień dotyczy ważnego tematu, jakim jest ideologia kreatywności we współczesnym społeczeństwie i współczesnej gospodarce kapitalistycznej. Ten problem od pewnego czasu dyskutowany w krytycznej filozofii społecznej, przede wszystkim francuskiej i włoskiej, w Polsce jest niemal nieznany i całkowicie nieobecny w debacie publicznej. Publikacja ta stanowi istotne wypełnienie tej luki.
źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/przymus-kreatywnosci-jako-zrodlo/

2. Fuler Andrew. Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka. Warszawa : Wydawnictwo Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017 (sygn. 116704)
     Dzieci rodzą się bystre, odważne i dociekliwe. Płomień pierworodnego geniuszu często jednak szybko przygasa i istnieje ryzyko, że zgaśnie na zawsze. Jeśli tak się dzieje, dzieci wycofują się z aktywności i zaczynają bać się eksperymentowania i popełniania błędów i nie są w stanie w pełni wykorzystać drzemiących w nich możliwości. Ta książka pomoże Ci przezwyciężyć te trudności.
źródło opisu: https://www.ceneo.pl/48394531#tab=spec

3. Heidtman Joanna, Piasecki Piotr. Sensotwórczość : 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i w organizacji. Warszawa : MT Biznes, 2017 (sygn. 115014)
     Sensotwórczość to książka, która pokazuje, jak doskonalić działanie jednostek, zespołów i organizacji. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się liderzy współczesnych firm i członkowie zespołów. Doktorzy biznesu Joanna Heidtman i Piotr Piasecki biorą pod lupę siedem kluczowych obszarów, które we współczesnych organizacjach stanowią fundament sukcesu, ale są też źródłem największych wyzwań. Dokonują wszechstronnej analizy i korzystając z własnej wieloletniej praktyki, wskazują na sposoby otwierania nowych możliwości efektywnego działania, planowania konkurencji, a nade wszystko autentycznego zaangażowania potencjału pracowników.
źródło opisu: http://www.mtbiznes.pl/b2097-sensotworczosc.htm

4. Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Red. nauk. Józefa Bałachowicz i Irena Adamek. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2017 (sygn. 116593)
     Monografia Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji [...] jest niewątpliwie ważnym przyczynkiem do dyskusji nad psychopedagogicznymi problemami edukacji sprzyjającej rozwojowi osób twórczych [...].
Prezentowane treści zachęcają czytelnika do własnych przemyśleń i stawiania kolejnych pytań, na które odpowiedź będzie sprzyjać budowaniu dialogu i niwelowaniu pewnej ambiwalencji -z jednej strony cenimy kreatywność, ale równocześnie lekceważymy ją, niedostrzegając jej rzeczywistego znaczenia w całożyciowym procesie wychowania i samowychowania człowieka.
źródło opisu: http://www.akademicka.com/kreatywnosc-jako-wymiar-profesjonalizacji-przyszlych-nauczycieli-wczesnej-edukacji.html

5. Mróz Barbara. Kompetencje osobowościowe i twórcze : psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017 (sygn. 117210)
     Książka ta stanowi wyróżniającą się pozycję wśród pozycji poświęconych problematyce twórczości. Otrzymaliśmy w niej spora dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień.
Zaprezentowane badania dokumentują podejmowany przez psychologów trud weryfikacji opracowanych już narzędzi pomiaru i trwałe dążenie do ich doskonalenia. Przeprowadzone analizy mają wysoki walor zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Stanowią także sygnał dla pracowników, że psychologowie dysponują narzędziami, które mogą pomóc osobom nastawionym na osobistą i zawodową karierę.
źródło opisu: https://www.gandalf.com.pl/b/kompetencje-osobowosciowe-i-tworcze/

6. Siekierko Wojciech. Racjonalna kreatywność. [Warszawa] : Szósty Wymiar : Rozpisani.pl, 2018 (sygn. 117052)
     Ta książka jest czymś więcej niż poradnikiem. Napisana z perspektywy praktyka czerpie z najnowszych dokonań naukowych z psychologii, zarządzania, ekonomii, neurobiologii. Każdy z nas podejmuje decyzje. Chcemy, aby były skuteczne, szukamy ciekawych, twórczych rozwiązań. Z „Racjonalnej kreatywności" dowiemy się, jak unikać utartych schematów, nie dać się zmanipulować, rozpoznać fałszywe informacje, poradzić sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych zdarzeń. Ale równocześnie jak znajdować najlepsze rozwiązania, budować skuteczną strategię, rozwijać własną osobowość. Dowiemy się, co to jest klasa kreatywna i czy my sami do niej należymy.
źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Racjonalnakreatywnosc,745646422,p.html

7. Szmidt Krzysztof J. Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 (sygn. 116711)
     W prezentowane pozycji autor, pionier badan nad twórczością, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym, zbiera wyniki swoich dotychczasowych refleksji. Czytelnik otrzymuje unikatową na polskim rynku publikację o twórczości, która zawiera opisy i analizę procesów twórczych, refleksje nad pedagogiką ich inspirowania i utrwalania, a także prezentację metod badania twórczości. Autor, zajmując się uwarunkowaniami edukacyjnymi twórczości, pokazuje również omawiane zagadnienia w szerszym kontekście społeczno-kulturowym - definiuje ważne czynniki wspierania twórczości jako postawy i sposobu działalności człowieka.
źródło opisu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/edukacyjne-uwarunkowania-rozwoju-kreatywnosci/

8. Szopiński Józef. Więź rodziców a kreatywność dzieci. Warszawa : CeDeWu.pl, 2016 (sygn. 114510)
     Książka stanowi kompendium wiedzy z dziedziny kreatywności. Prezentuje wyniki badań empirycznych, które dowodzą, że dobre relacje w rodzinie macierzystej wspierają kształtowanie się cech osobowości, umożliwiających kreatywne funkcjonowanie, a złe relacje w rodzinie budują bariery, które w dorosłym życiu przyjmują bardzo różnorodne formy nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym.
źródło opisu: https://www.empik.com/wiez-rodzicow-a-kreatywnosc-dzieci-szopinski-jozef,p1124520180,ksiazka-pl


Oprac. Dorota Salamon