Kurierek Nowości

Najnowszy Kurierek Nowości poświęcony jest wychowaniu i relacjom, jakie zachodzą między dzieckiem i rodzicem.

1. Blanco Laura, Carbonell Silvia. Wartości w życiu rodziny : [ponad 100 zabaw rozwijających wrażliwość na wartości ogólnoludzkie].Wyd. 2. Kielce : Jedność, cop. 2017 (sygn. 116653)
     Wartości to temat ważny i zawsze aktualny, dlatego prezentujemy książkę, która chce pomóc rodzinom - dzieciom i dorosłym - pielęgnować i rozwijać wartości: życzliwość, przyjaźń, miłość, szacunek, nadzieję, hojność, honor, cierpliwość. Zaprezentowano w niej ponad 50 sytuacji eksponujących jakąś istotną wartość, nad którą warto się zastanowić, by lepiej ją zrozumieć i by móc ją praktykować na co dzień.

Każdy poruszany temat poprzedzony został cytatem z Biblii, pytaniem zapraszającym do refleksji i krótkim komentarzem, po nich zaś następuje część praktyczna - pomysł na wspólną zabawę, grę, aktywność ruchową lub plastyczną - która w naturalny sposób pogłębia omawiany temat i już sama w sobie jest wartością: sprawia bowiem, że rodzina może odkrywać radość wspólnie spędzanych chwil. „Wartości w życiu rodziny" to książka, która pomaga nie zapomnieć o tym, co w życiu najważniejsze.
Odbiorcy:
- całe rodziny, które wspólnie zastanawiać się będę nad ważnymi wartościami,
- dzieci i rodzice chcący w ciekawy i pożyteczny sposób spędzać wolny czas,
- wszyscy pragnący dbać o głębokie i bogate relacje w rodzinie.
Dlatego warto nabyć tę książkę, która:
- omawia najważniejsze wartości obecne w życiu każdego człowieka,
- w ciekawy sposób zachęca do refleksji nad tym, co ważne,
- przedstawia mnóstwo propozycji zabaw, pomysłów plastycznych, gier i aktywności.

źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,90658,Wartosci-w-zyciu-rodziny

2. Dziecko i dzieciństwo : wybrane konteksty badań. Red. nauk. Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017 (sygn. 114461)
     Rozważania nad dzieckiem, a zarazem i dzieciństwem należą do bardziej istotnych na gruncie nauk o wychowaniu i edukacji, zarówno w tradycyjnych, jak i we współczesnych dyskusjach o rzeczywistości edukacyjnej i elementach ją konstytuujących. Wśród tych elementów nie może zabraknąć dziecka jako istotnego podmiotu edukacji, o którym już tak wiele napisano, a jednocześnie ciągle odczuwa się niedosyt wiedzy naukowej na jego temat. To z kolei staje się inspiracją do wciąż nowych poszukiwań i odczytywań dziecka, a zarazem miejsca, jakie zajmuje ono w świecie społecznym. Wielopłaszczyznowe spektrum kontekstów zarysowane w niniejszej pracy przekonuje o potrzebie rozważań nad dzieckiem i dzieciństwem nie tylko w warstwie teoretycznej, ale - co również istotne - metodologicznej i empirycznej. Dzięki wzajemnemu dopełnianiu się kontekstów postrzegania i badania dziecka możliwe staje się, przynajmniej w pewnym stopniu, uzyskanie holistycznej wiedzy o nim, co ma niebagatelne znaczenie zarówno dla teorii, jak i praktyki edukacyjnej.

źródło opisu: http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/2017/dziecko-i-dziecinstwo-wybrane-konteksty-badan

3. Klos Adriana. Asertywność : klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości. Warszawa : Delfin, 2017 (sygn. 116245)
     W asertywności nie tyle chodzi o to, abyś stawał się kimś innym, lepszym niż jesteś, ale byś mógł odnaleźć siebie, zrozumieć, kim jesteś naprawdę i cieszyć się swoim życiem.
Ta książka pozwoli ci:
- lepiej siebie poznać i zrozumieć,
- odnaleźć wewnętrzną siłę,
- zmienić to, co przeszkadza ci w życiu,
- budować dobre relacje z innymi,
- spełnić marzenia.

źródło opisu: okładka książki

4. Louis John, Philip, Louis Karen Mcdonald.  Mały człowiek, wielkie potrzeby : jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017 (sygn. 115390)
     Zaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmiących rad dla rodziców ani sugestią, że należałoby zmienić swoje postępowanie. To absolutna konieczność, jeśli chce się wychować zdrowe i szczęśliwe dziecko. Większość rodziców  robi wszystko, by okazać swoim dzieciom miłość, troskę i zrozumienie. Oczywiście nie ma idealnych ojców ani idealnych matek - wszyscy popełniają błędy, powielają schematy ze swojego dzieciństwa i mimo dobrych chęci czasem postępują nie właściwie. Dzieci nie potrzebują rodziców perfekcyjnych - potrzebują rodziców, którzy je szanują, słuchają ich oraz próbują je zrozumieć.     Jak zadbać o prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka? Tego uczą autorzy książki.

źródło opisu: okładka książki

5. Musiał Małgorzata. Dobra relacja : skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017 (sygn. 114582)
     „Najważniejsza jest relacja z dzieckiem" - słyszą zewsząd rodzice. Ale jak ją pielęgnować, kiedy rano trzeba wyjść do szkoły albo kiedy rodzeństwo zaczyna kłótnie o zabawki? Jak zadbać o potrzeby całej rodziny, jeśli każdy ma inne oczekiwania, a doba tylko dwadzieścia cztery godziny?
- czasem nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb dziecka,
- konsekwencja jest przereklamowana,
- doba relacja owocuje na każdym etapie życia rodziny

źródło opisu: okładka książki

6. Schulte-Markwort Michael. Wypalone dzieci : o presji  osiągnięć i pogoni za sukcesem. [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017 (sygn. 114865)
     Dzieci niemal całkowicie poddają się dyktatowi społeczeństwa, w którym liczy się tylko sukces - i ponoszą tego bolesne konsekwencje.
Stwierdzenie, że wypalenie dotknęło dzieci, powinno nami wszystkimi wstrząsnąć niezależnie od tego, czy sami jesteśmy rodzicami, czy też nie. To nie są dzieci nadwrażliwe, które nie dają rady w obliczu wymagań naszej rzeczywistości - to warunki życia i uczenia się, za które jesteśmy odpowiedzialni, zbierają żniwo.
Presja, której podlegają, jest nie do wytrzymania. Muszą mieć perfekcyjną stylizację na wstęp w klasie, idealne oceny, a po zakończeniu lekcji i dodatkowej godzinie języka już czekają na nie trener i nauczycielka gry na pianinie.

źródło opisu: okładka książki

7. Wróbel Agnieszka. Sztuka wychowania czyli Jak pomóc dziecku i zadbać o siebie Malec; Bielsko-Biała : Peef Media, 2017 (sygn. 114727)
     Kolejna pozycja jest dla rodziców i wychowawców, którzy zainspirują się po przeczytaniu do wypracowania własnej postawy w relacji z dzieckiem. Wychowanie oparte na pozytywnej relacji bazujące na stosowaniu własnego wpływu osobistego. Inaczej mówiąc, pracujemy sobą. Jeśli więc chcemy własnym wpływem osobistym modelować zachowania dziecka, warto zacząć od siebie, od indywidualnego rozwoju, zadbać o swój komfort. Rodzic poszukujący inspiracji być może znajdzie tu odpowiedź. Intuicja rodzicielska jest bowiem niejako wpisana w kod genetyczny i warto z niej korzystać z pomocą niewielkiej podbudowy teoretycznej.

źródło opisu: wstęp, strona 7-8

8. Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1. Pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk-Szwec. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016 (sygn. 114605)

9. Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 2. Pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Solarczyk-Szwec. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016 (sygn. 114730)
     Książka Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia nie jest typową antologią pokonferencyjną. Niewątpliwą zaletą tego zbioru rozpraw jest różnorodność prezentowanych podejść do zagadnienia życia wartościowego - zarówno w warstwie metodologicznej, jak i w zasadniczym stosunku do zagadnienia wartości w życiu. Dzięki temu otrzymujemy tom, który prowokuje do refleksyjnego i krytycznego spojrzenia na sprawę wartości obecnych zarówno w sposobie, w jaki prowadzimy poszukiwania badawcze, jak i w ogóle w życiu każdego z nas.

źródło opisu : https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3808/wychowanie-jednostki-i-wspolnoty-do-wartosciowego-zycia-tom-1

 

Oprac. Antoni Woźnica