Kurierek Nowości

1. Deptuła, Maria, Misiuk, Agnieszka. Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 (sygn. 113447)

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej muszą liczyć się z zadaniem zbudowania poczucia kompetencji. Wyraża się ono między innymi przekonaniem o własnej zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie przed nimi zostają postawione. Dla kształtowania się poczucia kompetencji ważne jest nie tylko powodzenie w nauce, lecz także dobre relacje z rówieśnikami. Relacje te w znacznym stopniu zależą od poziomu kompetencji społecznych rozwijanych intensywnie już w przedszkolu. Jedną z nich jest umiejętność współpracy wymagająca efektywnego komunikowania się, udzielania i przyjmowania pomocy, empatycznego reagowania na emocje innych osób, orientacji na działanie oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Książka Marii Deptuły i Agnieszki Misiuk dostarcza rzetelnej wiedzy na temat kompetencji społecznych i ich znaczenia dla funkcjonowania dziecka w otoczeniu społecznym. Omówiono w niej narzędzia ułatwiające nauczycielom diagnozę kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Przedstawiono także propozycję sposobów poznawania umiejętności współpracy dzieci w młodszym wieku szkolnym z perspektywy dziecka, rówieśników i nauczyciela. Diagnoza kompetencji społecznych dzieci może być punktem wyjścia w planowaniu pracy wychowawczej lub sposobem sprawdzenia efektów działań już podjętych.

źródło opisu: okładka książki

2. Dobrowolska, Danuta. Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015 (sygn. 113488)

Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej.

Autorka w podręczniku omawia nowe propozycje rozwijania języka ucznia propagowane przez pedagogów nowatorów. Prezentuje metody pracy w świetle badań i teorii uwzględniających współczesną wiedzę o uczniu, jego zdolnościach oraz pracy mózgu. Omawia pracę z tekstami literackimi i z dziełami sztuki (muzyki, plastyki) różnymi metodami: pozawerbalnymi, a także werbalno-czynnościowymi, opartymi częściowo na analizie strukturalnej oraz metodami aktywizującymi.

źródło opisu: wstęp do książki

3. Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania. Red. nauk. Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016 (sygn. 113372)

Współczesna edukacja wczesnoszkolna wymaga dogłębnej modyfikacji, a przede wszystkim zmiany modelu nauczania. Sztywny i uniformistyczny styl pracy nauczycieli nie stwarza harmonijnych możliwości dla rozwoju ucznia, wręcz odwrotnie - niweluje i hamuje je, przyczyniając się do niepowodzeń szkolnych. [...] W kontekście tych refleksji autorzy zgromadzonych w tym zbiorze artykułów dokonali analizy wielu dziedzin edukacyjnych, tj. językowej, literackiej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, technicznej, a także przedstawili możliwości wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [...] Zaprezentowali nowe tendencje w pedagogice wczesnoszkolnej i inny sposób postrzegania w procesie edukacyjnym dwóch podmiotów - ucznia i nauczyciela.

Publikacja niniejsza jest ważną pozycją wśród literatury opisującej stan i perspektywy rozwoju edukacji w teoretyczno-praktycznym wymiarze. Wyróżnia ją przemyślany układ tematyczny tekstów oraz wysoki poziom znajomości zagadnień merytorycznych i metodycznych autorów. Większość z nich bazuje na empirycznym weryfikowaniu postawionych hipotez, dzięki czemu posiadają nie tylko walory naukowe, ale i praktyczne, wskazujące możliwości łączenia poznania z działaniem w edukacji wczesnoszkolnej.

źródło opisu: okładka książki

4. Haraszewski, Piotr. Bezpieczny komputer? Warszawa : Wydawnictwo KEFAS, 2010 (sygn. 113061)

Książeczka „Bezpieczny komputer?" wprowadzi dzieci w elementarne zasady bezpiecznego posługiwania się tym wspaniałym osiągnięciem cywilizacyjnym. Dzięki lekturze niniejszej książeczki będą one mogły lepiej zdać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie mogą być związane z bezkrytycznym dostępem do Internetu. Rosnąca fala wirtualnej przestępczości razem z nowego typu uzależnieniami osobowościowymi stanowią obecnie, szczególnie dla młodego pokolenia, ogromne źródło zagrożeń. Młodzież cechuje zwykle wielka otwartość, ufność i niestety brak tak bardzo potrzebnego doświadczenia życiowego, które byłoby dla niej ochroną przed niepotrzebnymi problemami. Zamiast więc zakazywać tego, czego i tak nie da się powstrzymać, postawmy na dobrą edukację i uświadomienie, które prowadzą do wzrostu osobistej samodyscypliny i samokontroli, tak bardzo potrzebnych na co dzień w dorosłym życiu.

źródło opisu: okładka książki

5. Hopkins, Amanda. Mowa gestów. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016 (sygn. 113491)

Zwykle porozumiewamy się za pomocą słów i zdań, czyli komunikacji werbalnej. Bardzo często towarzyszy jej jednak komunikacja niewerbalna, czyli język ciała, gestów i zachowań. Uzupełniają one naszą mowę, wzmacniają przekazywane treści i informują o naszych emocjach. Czasem nie musimy nawet nic mówić, bo nasz gest czy wyraz twarzy jest jednoznaczny dla drugiej osoby[...].

Książka „Mowa gestów" opisuje kilkadziesiąt najbardziej popularnych gestów. Powstała ona z myślą o dzieciach, dla których to, co niewypowiedziane, nie zawsze jest łatwe i zrozumiałe. Pozwala ćwiczyć spostrzegawczość, słownictwo, a przede wszystkim umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej (zdolność odczytania informacji przekazywanych przez mimikę twarzy, postawę ciała czy gesty rąk), która jest równie ważna jak wypowiadane zdania.

źródło opisu: okładka książki i wstęp

6. Liukas, Linda. Hello Ruby : programowanie dla dzieci. [Warszawa] : Sierra Madre, cop. 2016 (sygn. 112806)

Niniejsza książka nie jest podręcznikiem. Nie uczy żadnych konkretnych języków programowania, ale pomaga ćwiczyć logiczne myślenie i rozwijać umiejętności, które przydadzą się każdemu młodemu programiście. Dzięki „Hello Ruby" dziecko dowie się, jak rozkładać duże problemy na małe, jak szukać wzorów, tworzyć plany krok po kroku i podchodzić do wyzwań z głową pełną oryginalnych pomysłów.

Książka składa się z dwóch części: opowiadania i zeszytu ćwiczeń przeznaczonego do wspólnej pracy dziecka i rodzica. Do każdego rozdziału opowiadania dołączone są ciekawe ćwiczenia, które opierają się na zabawie i wykorzystaniu kreatywności dziecka. Dzięki nim przyszli mali programiści będą mogli od razu sprawdzić swoje umiejętności.

Dzięki książce dziecko:

  • poćwiczy umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia,
  • rozwinie swoją wyobraźnię i kreatywność,
  • dowie się, co to sekwencja, algorytm i pętla,
  • postawi pierwsze kroki w świecie programowania.

źródło opisu: okładka książki i wstęp

7. Płóciennik, Elżbieta. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 (sygn. 113298)

Kolejna publikacja w ramach serii „Edukacja dla Mądrości", inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga („Teaching for Wisdom"). Jest to praktyczny poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, pracujących w różnych instytucjach oświatowych, dla konsultantów i doradców metodycznych, a także rodziców. Zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz przykłady sytuacji edukacyjnych, służących rozwijaniu inteligencji analitycznej, twórczej, praktycznej, refleksyjności, myślenia dialogicznego i dialektycznego oraz propozycje konkretnych ćwiczeń. Czytelnik znajdzie tutaj również zestaw scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej. Poradnik uzupełniają gotowe do powielenia karty pracy.

źródło opisu: okładka książki

8. Przeździecka, Ewa. Grajmy w szachy : scenariusze lekcji dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" : I i II rok nauczania. Warszawa : Polski Związek Szachowy, cop. 2015 (sygn. 113310)

Powyższa publikacja zawiera zbiór scenariuszy lekcji nauki gry w szachy dla klas I - III szkoły podstawowej do wydanego przez Polski Związek Szachowy podręcznika Magdaleny Zielińskiej „Grajmy w szachy", z którego korzysta większość nauczycieli uczestniczących w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole". Autorka stworzyła tutaj pewnego rodzaju kompendium wiedzy szachowej dla nauczyciela.

Lekcje zostały podzielone na dwa lata nauki (a w ich ramach na 4 półrocza) - przy założeniu, że zajęcia odbywają się 1 godzinę w tygodniu. Do tematów dołączono rozwiązania zadań z podręcznika M. Zielińskiej oraz karty pracy dla ucznia z dodatkowymi ćwiczeniami. W książce znajduje się wykaz dostępnych na polskim rynku wydawniczym książek o tematyce szachowej omawiających podstawy nauki królewskiej gry.

źródło opisu: książka

9. Umaschi-Bers, Marina, Resnick, Mitchel. Oficjalny ScratchJr : podręcznik : pomóż swojemu dziecku w nauce kodowania! Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 (sygn. 113295)

ScratchJr to bezpłatny język wprowadzający do programowania komputerowego, który działa na urządzeniach iPad oraz na tabletach z systemem Android.

„Oficjalny podręcznik ScratchJr" to znakomity towarzysz, który ułatwia kodowanie oraz zabawę. Dzieci uczą się programować, łącząc bloczki kodu, aby postacie poruszały się, skakały, tańczyły i śpiewały.

Każdy rozdział obejmuje kilka zadań, które opierają się na poprzednich zadaniach, tworząc w wyniku ostateczny projekt. Zadania pomagają dzieciom rozwijać informatyczny sposób myślenia, umiejętności projektowe i rozwiązywać problemy.

Każde zadanie zawiera:

  • Wskazówki krok po kroku, które łatwo prześledzić,
  • Sposoby łączenia zadań z czytaniem, pisaniem i matematyką,
  • Wskazówki dla dorosłych i nauczycieli,
  • Kreatywne wyzwania do dalszej nauki.

Po wykonaniu zadań z książki dzieci będą gotowe na różne nowe przygody z programowaniem.

źródło opisu: okładka książkiOprac. Anna Stefaniak