Koncepcja pracy biblioteki

1. Biblioteka służy doskonalącym się nauczycielom, kadrze pedagogicznej, studentom, osobom kształcącym się ustawicznie, a także wszystkim innym zainteresowanym sprawami nauczania i wychowania.

2. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej.

3. Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych poprzez aktualizację zbiorów, dostęp do elektronicznych źródeł informacji z zachowaniem elementów biblioteki tradycyjnej.