XXIV Festiwal Nauki i Sztuki w bibliotece

Data publikacji: 18 listopada 2022

18 listopada nasza biblioteka we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Koło „Podlasie" w Siedlcach i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach brała czynny udział w XXIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Spotkanie zatytułowane Przyroda w poezji, piosence i malarstwie siedleckich twórców zostało podzielone na dwie sesje.

Pierwsza część rozpoczęła się konkursem Rozpoznawanie drzew i krzewów po liściach i owocach, który przygotowali Stefania i Wiesław Hęciakowie z Polskiego Klubu Ekologicznego. Do udziału w nim zgłosiły się zespoły uczniów uczestniczących w spotkaniu: ze Szkoły Podstawowej nr 1, 6 i 10 w Siedlcach. Dzieci rozpoznawały gatunki drzew i krzewów po wybranych zasuszonych częściach roślin.
Następnie Barbara Mileszczyk prezes PKE Koła „Podlasie" w Siedlcach odtworzyła audycję TV Wchód Tropem Przyrody. Część III o rezerwacie Stawy Siedleckie.

Druga sesja poświęcona była regionalnym twórcom.
Stawy Siedleckie w twórczości Teresy Szczurowskiej-Buchczewy - wspomnienie sylwetki zmarłej w sierpniu artystki przybliżyła Pani Bożena Czarnecka-Akus konsultant z MSCDN w Siedlcach, a malarstwo przyrodnicze i inne prace Barbara Mileszczyk prezes PKE Koło „Podlasie" w Siedlcach.
Kolejną bohaterką spotkania była siedlecka poetka Pani Urszula Tom i jej przyrodnicza twórczość.
Pani Agata Świderska nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Siedlcach przedstawiła swoją książkę „Kiedy życie nabiera barw... Motywy jesieni w twórczości Urszuli Tom".
Następnie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wierszy z najnowszych tomików poezji Znamię i Pełnia zamyślenia recytowanych przez samą autorkę. Jednocześnie wybrane utwory przedstawiała w języku angielskim i szwedzkim Patrycja Janocha. W tle przewijała się prezentacja multimedialna książek poetki znajdujących się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

Całość uświetnił występ Patrycji Niedziółki. Zaśpiewała ona teksty o przyrodzie z tomiku wierszy Pani Urszuli Tom „Ćma z książęcego rodu : legenda siedlecka o Aleksandrze Ogińskiej". Muzykę do utworów skomponował i zaaranżował Kacper Jastrzębski, akompaniował również na fortepianie.

Całej sesji towarzyszyły wystawy:
- Twórczość Urszuli Tom i Teresy Szczurowskiej-Buchczewy - książki ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach
- Prace Teresy Szczurowskiej-Buchczewy - ze zbiorów artystki i osób prywatnych


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Refleksje Pani Agaty Świderskiej


Oprac. Małgorzata Percińska
Jolanta Osińska-Kurek