Pierwszoklasiści poznają teatrzyk

Data publikacji: 12 stycznia 2023

Wszyscy z uwagą wsłuchiwali się w historię Kaja i Gerdy, Lodowej Pani, złośliwych diabłów i dzielnej rozbójniczki. Podczas zajęć dzieci miały okazję porozmawiać o tym, co jest w życiu najważniejsze: o przyjaźni, miłości i odwadze.
Następnie przystąpiły do zajęć plastycznych: pokolorowały ilustracje związane z poznaną baśnią i ułożyły je zgodnie z planem wydarzeń poznanej baśni.

Fotorelacja

Oprac. Małgorzata Percińska
Jolanta Osińska-Kurek