18 marca – Międzynarodowy Dzień Recyklingu

Data publikacji: 18 marca 2023

18 marca – Międzynarodowy Dzień Recyklingu

Został ustanowiony w 2018 roku. Międzynarodowy akcent, który ma przypominać, że wszyscy decydujemy o kondycji środowiska i ponosimy odpowiedzialność za przyszłość planety.
Recykling polega na odzyskiwaniu i powtórnym wykorzystaniu odpadów przy tworzeniu nowych produktów. Jego celem jest przetworzenie odpadów tak, żeby odzyskać z nich cenne surowce i ponownie je wykorzystać. Recykling stanowi kluczowy element globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym.
Punktem wyjścia do zastosowania recyklingu jest właściwa i staranna segregacja odpadów. W ten sposób przyczyniamy się do możliwości ich racjonalnego zagospodarowania i przetworzenia na surowce, które zostaną ponowie wykorzystane.
Każdego roku ponad 2 mld ton odpadów trafia na wysypiska całego świata. Na Starym Kontynencie recyklingowi poddaje się niecałe 30% odpadów z tworzyw sztucznych. Kraje Unii Europejskiej chcą radykalnie zmienić proporcje i już w 2030 roku wszystkie odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych mają nadawać się do przetworzenia.
źródło opisu: https://www.wroclaw.pios.gov.pl/18-marca-swiatowy-dzien-recyklingu/

KLIKNIJ OBRAZEK

 

 

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek