Kodowanki dla najmłodszych

Data publikacji: 18 października 2023

18 października odbyły się kolejne warsztaty metodyczne Od zabaw z kodowania do programowania. Zorganizowane zostały przez Agnieszkę Urbanek i Mariolę Pieńkowską z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Pracownicy biblioteki zaprezentowali najnowszą literaturę dotyczącą kodowania i programowania dla najmłodszych. Przedstawione publikacje mogą pomóc nauczycielom rozwijać u dzieci umiejętność logicznego myślenia, wspierać ich kreatywność i przygotować do cyfrowego świata.


Oprac. Małgorzata Percińska
Jolanta Osińska-Kurek