Promujemy aktywny styl życia

Data publikacji: 19 października 2023

Wydarzenie, które miało miejsce 19 października, było częścią XXV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach, które nasza biblioteka zorganizowała z Polskim Klubem Ekologicznym Koło "Podlasie" w Siedlcach. Głównym jego celem było promowanie piękna przyrody jako inspiracji do relaksu w otoczeniu natury oraz zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia tegorocznej laureatki Medalu Polskiej Niezapominajki, siedleckiej poetki Pani Urszuli Tom.  Jej utwory wykonywali uczniowie z Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii, których przygotowała Pani Agata Świderska. Ta część programu miała na celu podkreślenie piękna natury i inspirację, jaką można czerpać z twórczości Urszuli Tom.

Następnie Katarzyna Skolimowska, nauczycielka wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Siedlcach, przedstawiła prezentację Ultrauzależnienie - morza, jeziora, rzeki... las, góry, rowery. Była ona poświęcona aktywności fizycznej i jej bliskości z naturą. Pani Katarzyna promowała korzyści wynikające z aktywności na świeżym powietrzu, różne formy rekreacji, takie jak wędrówki po lesie, korzystanie z jezior i gór, a także jazdę na rowerze.

To wydarzenie miało zainspirować młodzież do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu na świeżym powietrzu, co jest ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Miało znaczenie nie tylko kulturalne, ale także edukacyjne, wpisując się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2023/2024, w szczególności w punkt 7 - Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania aktywności fizycznej.

Spotkaniu towarzyszyły wystawy książek z naszych zbiorów:
- Tomiki wierszy i prozy Urszuli Tom
- W zdrowym ciele zdrowy duch
oraz zdjęć
- Poznaj swój region i aktywnie spędzaj czas z Siedleckim Klubem Turystyki Rowerowej "Doktorek".

Fotorelacja

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska