Przyroda lasu - zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawoej nr 9 w Siedlcach - 10.05.2016 r.

10 maja w bibliotece odbyły się zajęcia edukacyjne „Przyroda lasu" prowadzone przez dr Ryszarda Kowalskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na zajęcia zgłosili się uczniowie trzech klas nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach.
Dzieci brały czynny udział w zajęciach:
- opowiadały bajki, których akcje toczą się w lesie
- odpowiadały na pytania: co to jest las, jakie zwierzęta w nim mieszkają, jak zachowywać się w lesie
- obejrzały film „Wycieczka do lasu".
Dodatkową atrakcją dla uczniów była obserwacja kleszczy pod mikroskopem.Na zakończenie prowadzący spotkanie przeczytał dzieciom wiersz Jana Brzechwy.

Uwieńczeniem zajęć była nauka dwóch wierszyków:
Dla chłopców
W lesie są drzewa
W lesie są grzyby
W lesie ja zawsze
Jestem szczęśliwy

Dla dziewczynek
W lesie są grzyby
W lesie jest sosna
W lesie ja zawsze
Jestem radosna