Smog w Siedlcach - stan powietrza tej zimy!!! Jaka perspektywa...? - seminarium dla miłośników przyrody - 28.03.2017 r.

28 marca Biblioteka Pedagogiczna, Polski Klub Ekologiczny Koło „Podlasie" oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach zorganizowały kolejne spotkanie popularyzujące wiedzę przyrodniczą. Tym razem tematem seminarium był Smog w Siedlcach - stan powietrza tej zimy!!! Jaka perspektywa...?

Pierwszy wykład poprowadziła prof. dr hab. Teodozja Lipińska z Instytutu Chemii Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Omówiła proces powstawania smogu, jego chemiczny skład, wpływ na środowisko i metody zwalczania.

Kolejnym prelegentem była lek. med. Magdalena Daniel, która przedstawiła wpływ smogu na zdrowie człowieka. Szczególną uwagę zwróciła na zagrożenia w stosunku do dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.

Na zakończenie głos zabrała Małgorzata Furmaniak z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Siedlcach. Zebrani mieli okazję zapoznać się z wynikami pomiaru dokonywanymi przez stację monitorującą stan powietrza mieszcząca się przy ul. Konarskiego. Omówiła również proekologiczne działania miasta dla mieszkańców.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przybyli na nie między innymi nauczyciele nauk przyrodniczych należący do sieci współpracy i samokształcenia dla miłośników przyrody. Uczestniczyło w nim 30 osób.