Skontrum w MOL-u - warsztaty dla bibliotekarzy - 23.11.2017r.

23 listopada w siedzibie naszej placówki odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach projektu Akademia Nauczyciela Bibliotekarza realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Warsztaty Skontrum w MOL-u miało pomóc bibliotekarzom przeprowadzić inwentaryzację zbiorów bibliotecznych przy pomocy oprogramowania MOL Optivum.
Uczestników przywitała Pani dyrektor biblioteki Marzena Kowalczuk.
W pierwszej części spotkania Jolanta Osińska-Kurek omówiła rozporządzenie dotyczące ewidencji zbiorów, w którym jest również mowa o skontrum. Przedstawiła sposób przygotowania materiałów bibliotecznych przed uruchomieniem skontrum w programie komputerowym.
W drugiej części spotkania Małgorzata Percińska zaprezentowała w jaki sposób przeprowadzić skontrum w programie MOL. Następnie bibliotekarze mogli samodzielnie przećwiczyć przedstawione im rozwiązania na przygotowanych stanowiskach komputerowych.
Po części praktycznej spotkania uruchomiono najnowszą wersję MOL NET+. Bibliotekarze z Katolickiej Szkoły Podstawowej pracujące już na tym programie pokazali najnowsze rozwiązania m.in. dziennik zajęć.
Na zakończenie Jolanta Osińska-Kurek omówiła wystawę zbiorów przygotowanych na to spotkanie. Były to nowości ze zbiorów naszej biblioteki dotyczące promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także książki, które mają nietypową formę lub są interaktywne.
W spotkaniu uczestniczyło 17 nauczycieli bibliotekarzy.