Tadeusz Kościuszko Patron Roku 2017 - zajęcia edukacyjne dla uczniów z ZO-W w Strzale - 13.12.2017 r.

13 grudnia na zajęcia do biblioteki przyjechali uczniowie klasy III Gimnazjum z Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale z opiekunami. Młodzież zwiedziła wypożyczalnię, czytelnię, zapoznała się z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki. Tematem spotkania był Tadeusz Kościuszko ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Patronem Roku 2017. W pracowni komputerowej uczniowie samodzielnie wyszukiwali, w katalogu elektronicznym, książki, artykuły z czasopism oraz filmy dotyczące postaci Tadeusza Kościuszki. Uczyli się odczytania opisu bibliograficznego, rezerwowania i zamawiania dokumentów bibliotecznych.