Ogrody dydaktyczne przy placówkach oświatowych i nie tylko - seminarium dla nauczycieli - 17.04.2018 r.

17 kwietnia w naszej palcówce odbyło się seminarium Ogrody dydaktyczne przy placówkach oświatowych i nie tylko. Celem spotkania było zachęcenie do tworzenia żywych pracowni przyrodniczych, które mogą być wykorzystywane do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.
Pierwszą prelegentką była Pani Mirosława Płocka Dyrektor WFOŚiGW Wydziału Zamiejscowego w Siedlcach, która w swojej prezentacji Finansowanie infrastruktury terenowej przez WFOŚiGW w Warszawie wyjaśniła zebranym jak pozyskać dofinansowanie na ogrody edukacyjne przy placówkach oświatowych i innych instytucjach pożytku publicznego.
W dalszej części, w ramach dobrych praktyk, zaproszeni prelegenci podzielili się swoim doświadczeniem w tworzeniu i wykorzystywaniu ogrodów dydaktycznych jakie powstały przy ich przedszkolach i szkołach, a także na terenie gmin, przedstawiając prezentacje:
- Wychowawcza i dydaktyczna rola ogrodu dydaktycznego „Z przyrodą na Ty" - Sylwia Klewek - nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 6 w Siedlcach
-
Ogród marzeń - Leśne zagadki - Hanna Krupa - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 15 w Siedlcach
- Walory przyrodnicze ogrodu dydaktycznego w Szkole Promującej Zdrowie - Hanna Sobieszuk - koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach
Ogród dydaktyczny „Edukacja poprzez kontakt z przyrodą".
- Cegłów Zielona Gmina - Marcin Uchman - wójt Gminy Cegłów
Park edukacyjny „Pięć zmysłów małego odkrywcy".
- Dobre praktyki na przykładzie Miasta i Gminy Łosice - Joanna Kamińska - Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE
Ogrody dydaktyczne: „Przyjaciele przyrody" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łosicach, „Z przyrodą za pan brat" przy Zespole Szkół nr 1 w Łosicach.
Ścieżka edukacyjna „Środowisko wodne przy zbiorniku wodnym w Łosicach".
Ogród edukacyjny „Skały i rośliny pachnące w Łosicach".

Ogrody i ścieżki wspomagają nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pomagają uczniom pogłębiać wiedzę przyrodniczą poprzez zabawę, a społeczności lokalnej umożliwiają edukację podczas spędzania wolnego czasu.

Było to kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia miłośników przyrody. W spotkaniu uczestniczyło 37 osób.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę najnowszych publikacji na temat ogrodów, które mogą pomóc nauczycielom w ich pracy dydaktycznej.