XXVII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców - 29.09.2018 r.

29 września w odbyło się XXVII Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców pod ogólnym hasłem „Integralna profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży". Gospodarzem spotkania była Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach. W tym roku tematem wiodącym było Jak skutecznie przeciwdziałać agresji? Pedagogika i wychowanie moralne wobec świata pełnego agresji i przemocy.

Wykład inauguracyjny Świat wielu kultur, świat wielu agresji - jak się uczyć od innych, jak szanować i trwać przy swoich wartościach. Tradycja jako fundament trwałości wobec ponowoczesnego świata wygłosił prof. nadz. Dr hab. Mariusz Jędrzejko.
Kolejnym prelegentem była dr Teresa Jadczak-Szumiło, która omówiła temat Zrozumieć dziecko z FAS.
Następnie odbyły się warsztaty profilaktyczno-metodyczne przygotowane przez Fundację Bonum Humanum i Centrum Profilaktyki Społecznej:
- Profilaktyka zachowań agresywnych w sieci - cyberpornografia, cyberpedofilia - dr Sylwester Bobas
- Profilaktyka zachowań agresywnych w sieci - video games - co powinni wiedzieć nauczyciele i rodzice - Agnieszka Taper
- Profilaktyka nienormatywnych zachowań nastolatków w Internecie - Leszek Roszczenko i Maciej Szczodrowski.

Biblioteka Pedagogiczne w Siedlcach, realizując kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 Wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych uczniów oraz Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie i zasobów dostępnych w sieci, przygotowała wystawę swoich zbiorów dotyczących tematycznie spotkania. Były to głównie książki i filmy edukacyjne poruszające takie zagadnienia, jak: wartości wychowawcze, FAS, zachowania agresywne i przemoc zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

 

Wykaz książek i filmów edukacyjnych przygotowanych na spotkanie