Nauczyciele wychowania przedszkolnego w bibliotece - 02.10.2018 r.

2 października w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej Motywy patriotyczne w literaturze dla najmłodszych zorganizowane we współpracy z doradcą metodycznym Panią Józefą Jóźwik z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
W pierwszej część spotkania pracownicy biblioteki zapoznali uczestników z publikacjami znajdującymi się w zbiorach biblioteki, które mogą posłużyć nauczycielom wychowanie przedszkolnego do przekazywania dzieciom wartości patriotycznych.
W drugiej części doradca metodyczny omówiła, jak zdobyte wiadomości można wykorzystywać na zajęciach z dziećmi oraz przekazała nauczycielom swoje propozycje pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 Wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów. W spotkaniu uczestniczyło 11 nauczycieli.

 

Publikacje z prezentacji

Plakat

Artykuł z Wychowania w Przedszkolu

Nowości ze zbiorów biblioteki