Eksperymenty przyrodnicze - wystawa na warsztatch - 26.02.2019 r.

26 lutego odbyły się warsztaty metodyczne Badam i doświadczam - dziecko w świecie eksperymentów przyrodniczych zorganizowane przez Panią Annę Dziedzinę z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Warsztaty, które poprowadził Pan dr Grzegorz Wawrecki konsultant ds. przyrody, biologii i geografii oraz Pani Anna Dziedzina konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej, skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz innych osób pracujących z dziećmi w wieku 5-9 lat.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów, krótko ją omówili, a uczestnicy otrzymali wykaz literatury dotyczący tematu spotkania.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.