Lekcja historii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcah - 13.03.2019 r.

13 marca do biblioteki na lekcję historii Powstanie styczniowe w okolicach Siedlec i działalność ks. Stanisława Brzóski prowadzoną przez Pana Mirosława Chmielewskiego przyszli uczniowie klas siódmych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach wraz z nauczycielami. Pan Mirosław jest miłośnikiem historii, zbiera informacje na temat miejsc związanych z walką o niepodległość w okresie zaborów z naszego regionu. W swojej prezentacji poruszył tematy: działań powstańczych, potyczek i walk w okolicach Siedlec oraz działalność powstańczą ks. Stanisława Brzóski.

Spotkanie zostało zorganizowane zgodnie z realizacją kierunku polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów.