Pokazy chemiczne w bibliotece - zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych - 10.05.2019 r.

10 maja odbyły się w bibliotece pokazy eksperymentów chemicznych. Miały one na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz poznania chemii w sposób praktyczny. Proste doświadczenia zaprezentowane przez prowadzące, dostarczały uczestnikom spotkania nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. Uczniowie obserwowali między innymi mieszaniny zmieniające kolory, eksperyment dżin w butelce,  podwodny chemiczny ogród,  pompowanie balonu przy użyciu sody i octu. Pokazy przygotowały studentki z Koła Naukowego Chemików „Spektrum" Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 1 i 9 w Siedlcach.