Oferta publikacji przyrodniczych ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach - 05.06.2019r.

5 czerwca w siedzibie biblioteki odbyły się zajęcia dla nauczycieli Oferta publikacji przyrodniczych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Spotkanie zorganizowano we współpracy z doradcą metodycznym Panią Agnieszką Sempruch z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
Pracownicy biblioteki zapoznali uczestników z najnowszymi książkami z dziedziny nauk przyrodniczych i czasopismami, które mogliby wykorzystać w nauczaniu swojego przedmiotu. Zaprezentowali również filmy edukacyjne, które mogą pomóc nauczycielom zwizualizować proces dydaktyczny. Przedstawiono także filmy edukacyjne do wykorzystania na godzinach wychowawczych.
Spotkanie to było również podsumowaniem pracy sieci nauczycieli nauk przyrodniczych.


Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska