XXI Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach - 19.10.2019r.

19 października nasza biblioteka we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Koło "Podlasie" w Siedlcach brała czynny udział w XXI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach.

Spotkanie zatytułowane ŚRODOWISKO - DYLEMATY NIE TYLKO LOKALNE „Myśl globalnie działaj lokalnie"- wspomnienia, środowisko teraz, co dalej...? rozpoczęło się od wykładu 30 lat minęło ... - wspomnienia z działań Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Okręgu Mazowieckiego „Podlasie" w Siedlcach poprowadzonego przez Panią Barbarę Mileszczyk obecną Prezes Koła. Wspomnieniami z powstania Koła podzielił się z zebranymi Pan Jerzy Wiesław Hęciak jego założyciel.

Następnie Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego Pan Zbigniew Karaczun uhonorował dyplomem członków Koło za popularyzację inicjatyw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Następnie Pan Ryszard Kowalski przestawił osoby, którym wręczono Medale Polskiej Niezapominajki. Tegorocznymi laureatami zostali: Ewa Podlesińska, Elżbieta Celińska, Elżbieta Bernard-Rybak, Witold Rzążewski i Marzena Stańska.

WebBaltika - Zagrożenia dla Bałtyku, Mikroplastiki to temat kolejnej prelekcji wygłoszonej przez Panie: Ewę Podlesińską i Agnieszkę Fiszkę Borzyszkowską z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio-Pomorskiego w Gdańsku. Uczestnicy spotkania mieli okazje poszerzyć swoją wiedzę z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Bałtyku.

Po wykładach osoby chętne mogły przejść do Muzeum Diecezjalnego na warsztaty Pierwsza lekcja czytania sztuki dawnej poprowadzone przez Panią kustosz Dorotę Pikulę.


Całej sesji towarzyszyły wystawy:
- Bałtyk dawniej i dziś  oraz Środowisko i jego ochrona - publikacje ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach
- Bałtyk i jego ochrona oczami dzieci - prace plastyczne dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 22 w Siedlcach, Przedszkola i Żłobka Happy Word Kids z Broszkowa
- Życie bez plastiku - prace plastyczne uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska